1. Biz Nûh’u kavmine gönderdik: "Onlara acı bir azâb gelmezden önce kavmini uyar," diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "Ey kavmim, dedi, ben sizin için açık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Allah’a kulluk edin, O’ndan korkun, bana da itâ’at edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Ki (Allâh) günâhlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Zira Allâh’ın süresi geldiği zaman ertelenmez. Bilir (kişiler) olsaydınız (bunu anlardınız)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Nûh:) "Rabbim, dedi, ben kavmimi gece gündüz da’vet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Benim da’vetim, onlara kaçışlarını artırmaktan başka bir katkıda bulunmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Günâhlarını bağışlaman için onları (sana) ne kadar da’vet ettimse parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler, direttiler, çok böbürlendiler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Sonra ben onları açıkça da’vet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Sonra onlara açıktan söyledim, gizli gizli söyledim: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayandır’ dedim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’(O’ndan mağfiret dileyin) Ki üzerinize gökten bol yağmur göndersin’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Ve size mallarla, oğullarla yardım etsin, size bahçeler versin, ırmaklar versin’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Size ne oluyor ki, Allâh için saygı ummuyorsunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’Oysa O, sizi aşama, aşama yarattı.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Görmediniz mi Allâh nasıl yedi göğü birbiri üstünde tabaka tabaka yarattı?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Ve Ayı bunların içinde nur yaptı. Güneşi de bir lamba yaptı.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ’Allâh sizi yerden bir bitki olarak bitirdi.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Sonra yine oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ’Allâh, yeri sizin için bir sergi yaptı.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Ki onda açılan geniş geniş yollarda gidesiniz’." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Bu öğütlerin hiçbirinin fayda vermediğini gören) Nûh, (Rabbine dönerek): "Rabbim, dedi, onlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendisinin ziyanını artırmaktan başka işe yaramayan (şımarık, gururlu) bir adama uydular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Büyük büyük tuzaklar kurdular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Dediler ki: "Tanrılarınızı bırakmayın: Vedd’i, Suva’ı, Yeğûs’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i bırakmayın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "(Böylece) Onlar, çok kimseyi yoldan çıkardılar. Sen de o zâlimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hatâlarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nûh dedi ki: "Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden tek kişi bırakma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını şaşırtırlar ve sadece ahlâksız, nânkör (insanlar) doğururlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbim beni, babamı, anamı, inanarak evime gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zâlimlerin de sadece helâkini artır (onların köklerini kurut)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster