وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Ve yübeyyinüllahü lekümül ayat vallahü alımün hakım
Kelime
Anlamı
Kökü
وَيُبَيِّنُ
ve açıklıyor
اللَّهُ
Allah
لَكُمُ
size
الْايَاتِ
ayetleri(ni)
وَاللَّهُ
ve Allah
عَلِيمٌ
bilendir
حَكِيمٌ
hüküm ve hikmet sahibidir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve Allah, size delillerini apaçık bildirmededir ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Çünkü Allah, size mesajlarını apaçık bildiriyor. Çünkü Allah, herşeyi hakkıyla bilir ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapar.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Allâh size işaretlerini açıklıyor... Allâh Aliym’dir, Hakiym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah size ayetleri açıklıyor. Allah bilendir, hakimdir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah size ayetlerini (emir ve yasaklarını) böyle açıklıyor. Allah Alîm’dir= her şeyi bilir, Hakîm’dir=hükmünde hikmet sahibidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah bu suretle âyetlerini size açıklıyor. Allah, her şeyi bilir; hikmet sahibidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah size ayetleri acikca bildirir. Allah bilendir, Hakim’dir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah size âyetleri bir bir açıklıyor; Allah bilendir ve hikmet sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor. Zira Allah her şeyi tam bilen, her işi hikmetle yapandır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah, size âyetleri açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH size ayetlerini böyle açıklıyor. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah, aynı zamanda, size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklıyor. Allah her şeyi bilir ve her yaptığını yerinde yapar.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı size ayetleri açıklıyor; Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ve (işte) size âyetlerini açık açık bildiriyor. Allah (her şey’i) hakkıyle bilendir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ve Allah size âyetleri açıklıyor. Çünki Allah, Alîm (herşeyin içyüzünü bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ve Allah, size ayetlerini açıkça bildiriyor. Allah; Alim’dir, Hakim’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Allah her şeyi bilen ve her şeye hüküm verendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve Allah, size âyetlerini açıklıyor. Ve Allah, Alîm’dir (en iyi bilendir) Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  çünkü Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor; çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi Sahibidir!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Zira Allah size mesajlarını açıkca bildirir: nitekim her hükmünde tam isabet kaydeden Allah, (bu olayda kimin nerede durduğunu) çok iyi bilmektedir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve Allah sizin için âyetleri apaçık beyan ediyor ve Allah alîmdir, hakîmdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ve Allah işte size âyetlerini açık açık bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah size âyetleri açıklıyor. Allah bilen ve doğru hüküm/karar verendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah, aynı zamanda, size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklıyor. Allah her şeyi bilir ve her yaptığını yerinde yapar.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ve Allah âyetleri size açık açık bildiriyor. Allah alîm ve hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh size âyetleri(ni) açıklıyor. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah, âlimdir, hakimdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah size ayetleri iyice açıklıyor. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And Allah makes the Signs plain to you: for Allah is full of knowledge and wisdom.