1. Elif. Lâm. Mim. Râ. Bunlar Kitab’ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah O’dur ki; gökleri görmekte olduğunuz şekilde direksiz yükseltti, sonra Arş üzerine istiva etti; güneşi ve ayı da buyruğu altına aldı. (Bunların) hepsi belli bir süre için akıp gitmektedir. İşleri O idare ediyor ve belki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız diye ayetleri açıklıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yeri yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, orada bütün meyvalardan çift çift yaratan ve geceyi gündüze bürüyen yine O’dur. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yer üzerinde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki hepsi bir su ile sulandığı halde üründe bazılarını bazılarına üstün kılarız. Şüphesiz bunlarda akıl eden topluluk için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ’Biz toprak olduğumuzda mı, biz mi yeniden yaratılacağız?’ demeleridir. İşte onlar Rabblerini inkâr edenlerdir. İşte onlar boyunlarında halkalar olanlardır. Ve işte onlar cehennemliktirler. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Senden iyilikten önce kötülüğün çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice örnekler gelip geçti. Şüphesiz Rabbin onların zulümlerine karşı insanlar için mağfiret sahibidir. Şüphesiz senin Rabbin cezası da çetin olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ’Ona bir mucize indirilmeli değil miydi?’ diyorlar. Sen sadece bir uyarıcısın. Her topluluğun bir yol göstericisi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah her dişinin ne taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. O’nun katında her şey bir ölçü iledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O) gaybı da görüneni de bilendir, büyüktür, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (O’na göre) sizden sözü gizleyen de açığa vuran da geceleyin gizlenen de gündüzün ortalıkta dolaşan da birdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onu (insanı) önünden ve arkasından izleyenler vardır ki kendisini Allah’ın emriyle korurlar. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük (azap) dileyince de artık onu geri çevirmeye yol yoktur. Onların O’ndan başka velileri da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren, ağır bulutları oluşturan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gök gürültüsü övgüsüyle melekler de O’na olan korkularından O’na tesbih ederler. O, yıldırımlar göndererek onları dilediğine çarpar. Onlar Allah hakkında tartışmaya giriyorlar. Oysa O azaplandırması (darbesi) pek çetin olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gerçek dua ancak O’nadır. O’ndan başka çağırdıkları (dua ettikleri) ise kendilerine hiçbir şeyle karşılık veremezler. Onlar, ağzına ulaşması için suya doğru iki avucunu açan kimse gibidirler. Oysa (böyle yapmakla su) ona ulaşmaz. Kâfirlerin duaları sapıklık içinde kalmaktan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez, gölgeleri de sabah ve akşam, Allah’a secde eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Allah her şeyin yaratıcısıdır. O tektir, mutlak hakimiyet sahibidir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Allah) gökten su indirdi de dereler kapasitelerine göre çağlayıp aktılar. Sel yüze çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta (eşya) edinmek için ateşte yak(ıp erit)tiklerinden de bunun gibi bir köpük çıkar. İşte Allah hak ile batılı böyle örneklendirir. Köpük atılır gider. İnsanlara yarar sağlayan şey ise yerde kalır. Allah böyle örnekler verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rabblerinin çağrısını kabul edenlere en güzel karşılık vardır. O’nun çağrısını kabul etmeyenler ise, yeryüzünde olanların tümü ve bir o kadarı daha onların olsa (azaptan kurtulmak için) fidye olarak verirlerdi. Onlar için kötü sorgulama vardır. Varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şimdi, Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kişi kör gibi olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar Allah’ın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar Allah’ın ulaştırılmasını emrettiğini ulaştırır, Rabblerinden çekinir ve kötü sorgulamadan korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlar Rabblerinin rızasını dileyerek sabreder, namazı kılar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak eder ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte bu (dünya) yurdun(un) sonu onlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Bu yurt) kendilerinin ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanların girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Sabretmenize karşılık size selâm olsun. (Dünya) yurdunun sonu ne güzeldir!’ (derler) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah’a verilen sözü onun pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah’ın birleştirilmesini emrettiğini koparan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya, işte onlar için lanet vardır. Yurdun fenası da onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah dilediği için rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatına sevindiler. Oysa dünya hayatı ahiretin yanında bir geçimlikten (metadan) başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Doğrusu Allah dilediğini saptırır ve gönülden boyun eğeni de kendine yöneltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bunlar iman eden ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşan kimselerdir. İyi bilin ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İman edip salih ameller işleyenler, mutluluk ve arılacak yerin güzeli onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’O benim Rabbimdir. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben O’na güvendim. Dönüş de yalnız O’nadır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerlerin yarıldığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur’an olsaydı (onlar yine iman etmezlerdi). Hayır. Bütün işler Allah’a aittir. İman edenler hâlâ anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. İnkâr edenlerin başlarına yaptıklarından dolayı ya şiddetli bir bela gelir ya da yurtlarının yakınına iner. Allah’ın vaadi gelinceye kadar bu böyle devam eder durur. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Senden önce de peygamberlerle alay edildi. Ben inkâr edenlere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım. Benim cezalandırmam nasıl olmuştu (bir bak)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ’Onları adlandırın.’ O’na yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa kuru sözler mi söylüyorsunuz? Hayır. İnkâr edenlere düzenleri süslü gösterildi ve yoldan alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dünya hayatında onlar için azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha zorludur. Allah’a karşı onlar için bir koruyucu da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Altından ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte sakınanların sonları budur. Kâfirlerin sonları ise cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Ben sadece Allah’a ibadet etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O’na çağırırım ve dönüşüm de O’nadır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İşte böylece biz onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyarsan senin için Allah’tan ne bir yardımcı ne de bir koruyucu olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin yazılı bir kaydı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Kitab’ın anası (Ana Kitap) O’nun katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlara vaadettiklerimizin bazılarını sana göstersek de senin canını alsak da sana düşen sadece tebliğdir. Hesap görmek ise bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Görmediler mi ki biz nasıl yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Allah hüküm verir. O’nun hükmünün ardına düşecek yoktur. O hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Oysa tuzak tümüyle Allah’a aittir. O her canın ne kazandığını bilir. Kâfirler de bu yurdun sonunun kime ait olacağını bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ’Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve kendilerinde Kitap’tan ilim bulunanlar yeter.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster