1. Rahman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’an’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyanı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bitki ve ağaç (O’na) secde etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göğü yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sakın mizanda haksızlık ve taşkınlık yapmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Tartıyı adaletle tutup doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah yeri canlılar için yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onda meyveler ve kapçıklı hurmalıklar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cinleri de yalın dumansız bir ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Birbirleriyle kavuşup karşılaşmak üzere (yeraltı kaynaklarındaki tatlı su ile okyanuslardaki tuzlu su içeren) iki denizi salıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde olan ne varsa O’ndan ister. O, her gün bir iştedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin)! Yakında (hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve ins toplulukları! Eğer (azabımdan kurtulmak için) göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşıp geçin; ancak üstün bir güç (özür) olmaksızın aşıp geçemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve bakır gibi erimiş kıpkızıl bir duman salıverilir de artık yardımlaşamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o gün ne insana, ne de cinne günahından sorulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Çünkü o gün) Suçlu günahkârlar simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanıverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçlu günahkârların kendisini yalanlamakta oldukları Cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar, kendisiyle (cehennem ateşiyle) alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Bu iki cennet türlü ağaçlarla doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her meyveden (bilinen ve bilinmeyen) iki çift vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Astarları ağır işlenmiş atlastan olan yataklar üzerinde yaslanıp dayanırlar. İki cennetin de meyve devşirmesi (oradakilere) yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada, bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş, daha önce ne insan ve ne de cinlerin asla dokunmadığı eşler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (5659) Orada, gözlerini eşlerinden ayırmayan, kendilerinden önce ne insan ne de cin dokunmuş eşler olacaktır. Şimdi, Rabbinizin cennet güzelliklerini nasıl inkâr edebilirsiniz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidirler. Şimdi, Rabbinizin cennet güzelliklerini nasıl inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Alabildiğine yemyeşildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İçlerinde durmaksızın fışkırıp akan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İkisinde de (her türden benzeri görülmemiş) meyve, hurma ve nar (ağaçları) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Otağlar içinde korunmuş beyaz tenli kadınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere dayanıp yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı pek de bereketlidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster