1. Elif, Lâm, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bizanslı Rûmlar yenilgiye uğradılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bizans ordusu Arapların yurtlarının bulunduğu yakın bir yerde yenildiler. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra, yeniden üstünlük sağlayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bir kaç yıl içinde; çünkü karar yetkisi eninde sonunda Allah’a aittir. İşte o gün inananlar sevineceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah’ın yardımına; çünkü O dilediğine yardım eder. O güçlüdür, gücüne hiçbir güç erişemez, O çok acıyan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden asla dönmez. Ama insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar bu dünya hayatının, yalnız görünen tarafını tanırlar, ahiretten ise tamamen habersizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hiç olmazsa, kendi kendilerine düşünmezler mi ki, Allah gökleri ve yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri, gerçek uyumlu, düzenli ve belirtilmiş bir zaman için yaratmıştır. İnsanlardan çoğu, sonunda Rablerine kavuşacaklarını hâlâ inatla reddederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden önce yaşamış olanların sonlarının ne olduğunu görmediler mi? Onlar ki, kendilerinden daha güçlü idiler, yeryüzünü onlardan daha çok değerlendirmiş, daha derin izler bırakmışlardı ve dünyayı daha fazla mamur etmişlerdi. Onlara da elçiler, delillerle gelmişlerdi. Gerçekleri reddedip sonunda yok olup gittiklerinde, Allah onlara haksızlık yapmış değildi, ama onlar kendi kendilerine haksızlık edip, yaratılış gayesi dışında yaşamaya çalışmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah’ın ayetlerini yalanlayarak ve onları alaya alıp, eğlenerek kötülük işleyenlerin sonu ne fena olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanı yoktan var eden Allah, sonra onun ölümünün ardından diriltip, tekrar yaratır. Nihayet hepiniz O’na döndürülüp götürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kıyamet koptuğu gün, günahlara batmış olanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü Allah’a ortak koştukları putlarından, kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmaz. Onlar o zaman ister istemez, ortaklarını inkâr edip reddederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kıyamet saati gelip çattığı gün, mü’min ve kâfirler birbirlerinden ayrılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İman edip, doğru dürüst işler yapanlar, cennet bahçelerinde nimetlerden yararlanır ve sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gerçekleri reddedip, mesajlarımızı inkâr edenlere ve böylece ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, artık onlardır azap için hazırlananlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Öyleyse akşamladığınızda ve sabah kalktığınızda, Allah’ın sınırsız şanını yüceltin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göklerde ve yerde her türlü eksiksiz övgünün, O’na mahsus olduğunu görerek, öğle ve akşam vaktine girerken de, O’nun şanını yüceltin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O ölüden diriyi meydana getirendir, diriden de ölüyü, toprağı ölümünden sonra tekrar canlandıran O’dur. İşte siz de, böylece kabirlerinizden çıkarılıp, yeniden bir hayata döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O’nun varlığının ve kudretinin açık belgelerinden biri de, sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra siz, değişik şekil ve kabiliyetlerle yeryüzünün her tarafına dağılan birer insan oluverdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O’nun alametlerinden biri de sizin içinizden eşler yaratmasıdır, onlarla sükûnet bulup, huzura kavuşasınız diye, aranızda sevgi ve merhamet meydana getirmiştir. Şüphesiz bunda düşünen insanlar için, dersler ve ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O’nun alametlerinden biri de, göklerin ve yerin yaratılması, renklerinizin ve dillerinizin ayrı ayrı olmasıdır. Şüphesiz bunlarda gerçekten bilenler için, alınacak dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O’nun alametlerinden biri de, gece ve gündüzdeki uykunuzdur ve O’nun verdiği rızkı aramanızdır. Şüphesiz bunda dinleyip anlamak isteyenler için mesajlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Gözünüzün önünde size korku ve ümit veren şimşekler çaktırması ve gökten yağmur yağdırıp, onunla ölü toprağa can vermesi de, O’nun alametlerindendir. Akıllarını kullanan kimseler için de, bundan çıkarılacak dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Göklerin ve yerin, Allah’ın buyruğu altında sapasağlam durmaları da, O’nun alametlerindendir. Sonra sizi bir defa çağırınca, hesabınız görülmek üzere, kabirlerinizden çıkarılırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O’nundur. Hepsi de ister istemez, O’nun buyruğuna boyun eğip, itaat etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yaratmayı ilk başlatan sonra ölümünden sonra tekrar yeniden yaratan O’dur. Bu O’nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde, en yüce örnek O’nundur. O güçlüdür, O’nun gücüne hiçbir güç erişemez, O yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah size kendinize ait bir şeyle örnek getirmektedir. Otoriteniz altında yaşayan kimselerden; sizi rızıklandırdığımız şeylerde size ortak olanlar var mı? Ve siz, o malların kullanım ve harcamalarında, onlarla bir olur musunuz? Onları mallarınıza ortak eder de, onlar da sizin korkup titrediğiniz gibi, o malların üstüne korkup titrerler mi? İşte akleden bir topluluğa, ayetlerimizi böylece açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yaratılış gayesi dışında yaşamak isteyenler, hiçbir kesin bilgileri olmaksızın kendi arzu ve hevesleri peşinde giderler. Allah’ın bu şekilde saptırdıklarını, kim doğru yola iletebilir ve bu işte kim onlara yardım edebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık sen, batıl olan herşeyden uzaklaşarak, yönünü tam bir samimiyetle hak olan dine çevir ki, O insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışı, yani dini değiştirilemez. İşte budur dosdoğru din. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O halde batıl olan herşeyden yüz çevirerek, yalnızca O’na yönelin, yolunuzu O’nun kitabıyla bulmaya çalışın, namazı devamlı ve dikkatli bir şekilde kılın ve O’ndan başkasına ilahlık yakıştıranlar arasına girmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yahut o müşrikler gibi de olmayın; onlar dinlerini paramparça edip, bölük pörçük oldular ve bölünen her gurup ta, kendi sahip olduğu ilkelerle övünüp, sevinip durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanlar sıkıntıya uğradıklarında, Rablerine dönerek yardım için, O’na yalvarıp yakarırlar, fakat onlara bir nimet ve bolluk tattırılacak olursa, bir kısmı hemencecik başka güçleri, Rablerinin ilahlığına ortak koşmaya başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Sanki kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı, nankörlüklerini göstermek istiyorlar. Madem böyle düşünüyorsunuz, şimdilik bu kısa ömrünüzün tadını  çıkarın, ama yakında bilip anlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz onlara, bize ortak koşmalarını söyleyen bir belge mi indirdik? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlara rahmetimizi tattırdığımız zaman buna sevinirler; fakat kendi yapıp ettikleri şeylerden dolayı, başlarına bir bela gelince de, bütün ümitlerini yitirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar, Allah’ın rızkı dilediğine bol ihsan ettiğini, dilediğine ölçülü ve idareli verdiğini görmezler mi? Bunda şüphesiz inananlar için, dersler ve ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Öyleyse yakınlarınıza, muhtaçlara ve yolculara haklarını verin. Bu Allah’ın rızasını kazanmak isteyenler için, en hayırlı yoldur. Çünkü mutluluğa erecek olanlar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsanların malı çoğalsın diye, faize ait verdiğiniz şeyler, Allah katında bir artış sağlamaz. Oysa Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için karşılıksız verdikleriniz, O’nun tarafından bereketlendirilir. İşte bu şekilde Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler, ödüllerini kat kat artıranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sizi yaratan, sonra geçinmeniz için gerekli vasıtaları sağlayan, ardından sizi ölüme götüren ve sonunda tekrar hayata döndürecek olan Allah’tır. O’nun ilahlığına ortak koştuğunuz güçler veya varlıklar, bu işlerden birini yapabilecekler mi? Hayır, O’nun şanı yücedir ve ortak koştukları şeylerden de uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah’ın buyruklarını umursamaz hale gelen şu insanların, kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda, karada ve denizde bozulma başladı. Bu şekilde Allah belki doğru yola dönerler diye, yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını onlara tattıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yeryüzünü dolaşın ve sizden önce yaşamış olan günahkarların, sonlarının ne olduğunu görün. Onların çoğu, Allah’tan başka varlıklara ve güçlere tanrısal nitelikler yakıştırmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Geri çevrilmesi mümkün olmayan kıyamet günü, Allah tarafından gelmezden önce, yönünü tam ve doğru olan dine İslâm’a çevir. O gün insanlar cennetlik ve cehennemlik olarak bölük bölük ayrılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eden, inkârının sorumluluğuna katlanacaktır. Doğru dürüst işler yapanlar ise, kendilerine cennetteki konakları hazırlamış olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Bu da inanıp doğru dürüst işlerde bulunanları, lütfundan mükafatlandırmak içindir. Şüphesiz Allah, kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve O’nun alametlerinden biri de, rüzgarları yağmurun yağacağına, aşılamanın yapılacağına dair, müjdeciler olarak göndermesi ve böylece kendi rahmetinden size tattırması, koyduğu yasalar gereği, denizlerde gemileri yüzdürmesi ve lütfundan rızkınızı aratıp buldurması da, yine O’nun alamet ve işaretlerindendir ki, böylece belki şükredenlerden olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ey Muhammed! Senden önceki toplumlara da kendi içlerinden peygamberler göndermiştik ve onlar açık belgeler ve mucizelerle geldiler, ama çoğu inanmayıp, günahkar oldular. Biz de, günaha batıp giden suçlulardan intikam aldık. Zaten mü’minlere yardım edip, onları başarıya ulaştırmak bize düşen bir haktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Öyle bir Allah ki, rüzgarları gönderir ve bulutları kaldırıp nasıl dilerse, öylece yayar, dilediği gibi dağınık veya parça parça bir hale getirir, derken bir de bakarsın, onların arasından yağmur yağmaya başlamıştır. Bu yağmuru kullarından dilediğinin arazileri üzerine yağdırıp, onları sevince boğar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Halbuki onlara yağmur yağdırmadan önce, hepsi de ümitlerini kesmiş durumdalardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Artık sen, Allah’ın rahmet izlerine bir baksana; ölü toprağa nasıl can veriyor. Şüphesiz ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. Zaten O’nun gücü herşeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şayet bir rüzgar göndersek de, mahsüllerinin sararıp olgunlaşmaya başladığını görseler, bolluk içine gireceklerini zannederek, şımarıp bizi inkâr etmeye kalkışırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Elbette sen ölülere, asla duyuramazsın ve sırtlarını dönüp uzaklaşan, kalbi sağırlara da asla duyuramazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve yine kalpleri kör olanları, sapıklıklarından döndürüp, doğru yola iletemezsin. Sen davetini ancak, mesajlarımıza inananlara ve böylece kendilerini bize teslim edenlere yani müslüman olanlara duyurabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O Allah ki, sizi oldukça zayıf bir maddeden yarattı. Sonra bir zayıflık olan çocukluk çağından çıkarıp, güç kuvvet vererek, genç ve delikanlı haline getirdi. Sonra da bu kuvvet ve güçlüğün ardından, tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık vererek, saçlarınıza aklar düşürür. O dilediğini yaratır. O herşeyi bilendir ve sınırsız güç sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ve son saat gelip çattığında, suçlu günahkarlar, yeryüzünde bir saatten fazla kalmadıklarına yemin edeceklerdir. Onlar dünyada hep böyle haktan ve gerçekten yüz çeviriyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Andolsun ki siz, Allah’ın kitabında yazılı olduğu gibi, yeniden dirilip kalkacağınız güne kadar, kabirlerinizde kaldınız. İşte yeniden dirilip kalkış günü bu gündür. Ama siz bunu, bir türlü bilip anlayamadınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yaratılış gayesi dışında yaşayanların, o gün özür beyan etmeleri kendilerine fayda vermez ve onlardan tevbe edip yaptıklarından vazgeçmeleri de, istenmeyecek artık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "Siz ancak boş ve anlamsız şeylerle uğraşanlarsınız!" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte Allah, tevhidi ve gerçekleri bilmek istemeyenlerin kalplerini böylece mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Öyleyse her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı göğüs ger. Allah’ın her konudaki verdiği söz gerçek olup, mutlaka yerine gelecektir. Öyleyse adamakıllı inanmayanlar; senin zihnine şüphe tohumları ekerek, gayretini hafifletip, seni gevşetip, üzüntüye düşürmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster