1. Elif. Lam. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rumlar yenildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Arap yarımadasına) en yakın bir yerde. Ancak onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bir kaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da iş (emir) Allah’ındır. O gün Müslümanlar sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah’ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O güçlüdür, merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Bu) Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar dünya hayatından sadece dış görünüşü bilirler. Ahiretten ise habersizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendi nefisleri üzerinde düşünmediler mi? Allah gökleri, yeri ve bunların arasındakileri ancak hak üzere ve belirlenmiş bir süre ile yaratmıştır. Gerçekten insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler, toprağı kazıp alt üst etmişler ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık delillerle gelmişlerdi. Demek ki Allah onlara haksızlık etmiyordu; ama onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonra Allah’ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülük edenlerin sonları çok kötü oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah yaratmayı ilk olarak başlatır, sonra onu yeniden gerçekleştirir. Sonra O’na döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kıyametin koptuğu gün suçlular umutsuz kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ortak koştuklarından kendilerine şefaatçiler olmaz ve ortak koştuklarını inkar ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kıyametin koptuğu gün, işte o gün (mü’minlerle kâfirler) birbirlerinden ayrılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İman edip salih ameller işleyenler; işte onlar bir bahçede sevinç içinde ağırlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İnkar eden, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince, işte onlar da azabın içine getirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O halde akşama girerken ve sabaha ererken Allah’ı tesbih edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göklerde ve yerde hamd O’na aittir. Gündüzün sonunda ve öğleye erdiğiniz vakit de (O’nu tesbih edin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O ölüden diriyi çıkarır; diriden de ölüyü çıkarır ve yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi topraktan yaratması O’nun ayetlerindendir. Sonra siz etrafa yayılan insanlar oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Size, kendileriyle huzur bulmanız için kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza bir sevgi ve merhamet koyması da O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O’nun lütfundan (nasip) aramanız da O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda duyan bir topluluk için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Size korku ve ümit içinde şimşeği göstermesi ve gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi de O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda akıl eden bir topluluk için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Göğün ve yerin O’nun emriyle durması da O’nun ayetlerindendir. Sonra sizi yerden bir çağrıyla çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki çıkarılıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yaratmayı ilk başlatan, sonra onu yeniden gerçekleştirecek olan O’dur. Bu O’na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnek O’nundur. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Size rızık olarak verdiklerimizde, ellerinizin sahip olduklarından (kölelerinizden), sizinle eşit derecede, birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Akıl eden bir topluluk için ayetlerimizi işte böyle etraflıca açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hayır, zulmedenler bilgisizce arzularına uydular. Allah’ın saptırdığını kim doğru yola iletebilir? Onların yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (tm)yleyse sen dosdoğru bir inançla yüzünü dine, Allah’ın fıtratına çevir ki O insanları bu (fıtrat) üzere yaratmıştır. Allah’ın yaratması değiştirilemez. İşte dosdoğru din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Gönülden boyun eğerek O’na yönelin, O’ndan sakının, namazı kılın ve müşriklerden olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O dinlerini parça parça eden ve kendileri de değişik gruplara ayrılanlardan (olmayın). Her grup kendi yanında olanla sevinmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanlara bir darlık dokunduğunda gönülden boyun eğerek Rablerine dua ederler. Sonra kendinden onlara bir rahmet tattırdığında hemen içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kendilerine verdiğimize karşı nankörlük etmek için (böyle yaparlar). Yararlanın bakalım. Yakında bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlara kesin bir delil indirdik de o mu onlara ortak koşmalarını söylüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda onunla rahatlayıp şımarırlar. Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük geldiğinde de hemen ümitsizliğe kapılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah’ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve daralttığını görmediler mi? Şüphesiz bunda iman edecek bir topluluk için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yakına, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bu Allah’ın rızasını isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsanların malları içinde artması için verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Ama Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekat(a gelince) işte (zekatı verenler ecirlerini) kat kat artıranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren daha sonra da dirilten Allah’dır. O’na koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey yapan var mıdır? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İnsanların ellerinin kazandıklarından dolayı karada ve denizde fesat çıktı. Umulur ki dönerler diye, (Allah) yaptıklarının bazılarını böylece onlara tattırmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ’Yeryüzünde dolaşın da daha öncekilerin sonları nasıl olmuş bir bakın!’ Onların çoğu müşriklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Allah’tan, geri çevrilmesi mümkün olmayan o gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün (insanlar) bölük bölük ayrılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse işte onlar kendileri için (cennette) yer hazırlamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Bu, (Allah’ın) iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması içindir. Şüphesiz O, inkarcıları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Size rahmetinden tattırması, emriyle gemilerin yürümesi ve O’nun lütfundan (rızık) aramanız için ve belki şükredersiniz diye rüzgarları müjdeleyici olarak göndermesi O’nun ayetlerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Andolsun ki, senden önce peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik ve onlara apaçık deliller getirdiler. Suç işleyenlerden öç aldık. Mü’minlere yardım etmek ise bizim üzerimize bir haktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah O’dur ki rüzgarları gönderir, onlar bir bulutu kaldırırlar, ardından onu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça eder. Böylece yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Sonunda onu kullarından dilediğine uğrattığında onlar hemen sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Oysa onlar bundan önce, üzerlerine (yağmurun) indirilmesinden umutlarını kesmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Allah’ın rahmetinin eserlerine bak ki, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz o ölüleri de diriltecektir. O her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de onu(n etkisiyle ekini) sararmış görseler ardından hemen nankörlük etmeye başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Doğrusu sen ölülere duyuramazsın; arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Sen körleri sapıklıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin. İşte Müslüman olanlar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Allah, sizi bir zaaftan yaratan, sonra zayıflığın ardından kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından zayıflık ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O bilendir, güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kıyametin koptuğu gün suçlular bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar böyle uzaklaştırılıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. ’Andolsun ki Allah’ın kitabında (yazılı) olana göre siz yeniden diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden diriliş günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O gün zulmedenlere özürleri bir yarar sağlamaz, onlardan artık (Allah’ı) hoşnut edecek bir şey yapmaları da istenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. ’Siz ancak batıla yöneltenlersiniz’ diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte Allah bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. O halde sen sabret. Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Kesin bir şekilde inanmayanlar sakın seni hafifliğe yöneltmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster