1. Elif-Lam-Mim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rumlar yenilgiye uğradılar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (üstelik) en yakın yerde; ama onlar, bu yenilgilerinin ardından yeniden galip gelecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (hem de) bir kaç yıl içerisinde -(tabi ki) mutlak karar, önünde sonunda Allah`a aittir-: (Şimdi müşriklerin sevindiği gibi) o gün de mü`minler sevinecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah`ın yardımı sayesinde... O dilediğine yardım eder: zira O her işinde mükemmel olan, sonsuz merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Bu) Allah`ın kesin vaadidir. Allah vaadinden dönmez; ne var ki insanların çoğu (bunu) bilmezler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. onlar sadece bu dünya hayatının görünür yüzünü tanırlar, ama onlar (görünmeyen) öteki hayattan gafildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlar kendi iç dünyalarında hiç muhasebe yapmazlar mı? Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri asla bir amaç ve anlamdan, dahası sınırlı bir ömürden yoksun olarak yaratmamıştır. Ne var ki insanlardan bir çoğu Rablerine kavuşacaklarını inatla inkar etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Artık kendilerinden öncekilerin nasıl bir akıbete uğradıklarını görselerdi bari: Onlar kendilerinden daha güçlüydü ve yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı; dahası onlar orayı, berikilerden çok daha fazla mamur ve müreffeh hale getirmişlerdi; üstelik, onlara da elçileri hakikatin apaçık belgeleriyle gelmişti: neticede onlara zulmeden Allah değildi, ama asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Nihayet böylelerinin akıbeti, Allah`ın ayetlerini yalanlamaları ve onları alaya almaları nedeniyle beterin de beteri oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah insan neslini yoktan var ettiği gibi, sonra bu (yaratışı) tekrarlayacaktır: en sonunda hepiniz O`na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve Son Saat`ın gelip çattığı gün, suçlular tüm umutlarını yitirecekler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. zira ortak koştukları varlıkların hiç birinden bir şefaat göremeyecekler; oysa ki onlar ortak koştukları varlıklar yüzünden kafir olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve Son Saat`in gelip çattığı gün, safların ayrılacağı bir gün olacaktır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Artık, iman eden ve imana uygun iyi işler işleyen kimseler tarifsiz bir mutluluk bahçesinde, ruha safa veren bir musiki ile mest olacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ama inkar eden, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayan kimselere gelince: işte böyleleri de azabın içerisinde (yaptıklarıyla) yüzleşecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Öyleyse akşamladığınızda ve sabah kalktığınızda, Allah`ın sınırsız şanını yüceltin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göklerde ve yerde her tür sena ve övgüye layık tek varlık O olduğuna göre, öğleyin ve akşama girerken de (O`nu anın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O ölüden diriyi meydana getirir, diriden de ölüyü meydana getirir; ve ölü toprağa can verir: işte siz de böyle çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi toprak türünden yaratması, O`nun mucizevi işaretlerinden biridir; sonra siz (bir süreç içinde) beşer olarak gelişip kişilik kazandınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yine sizin için kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhameti yerleştirmesi de O`nun mucizevi işaretlerinden biridir: Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yine gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O`nun mucizevi işaretlerinden biridir: Şüphesiz bunda (farklılığın değerini) bilenler için mutlaka alınacak dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yine geceleyin ve gündüzün uyuyabilmeniz ve O`nun lutfundan (payınıza düşeni) arayabilmeniz de O`nun mucizevi işaretlerinden biridir: Şüphesiz bunda da (varlığın) sesine kulak veren herkesin alacağı bir ders mutlaka vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sizlere korkuyla ümidi bir arada yaşatmak için çakan şimşeği de göstermesi de, gökten bir su indirip onunla ölü toprağa hayat vermesi de O`nun mucizevi işaretlerinden biridir: Şüphesiz bunda da akleden bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Göğün ve yerin O`nun yasası sayesinde ayakta durması da O`nun mucizevi ayetlerinden biridir. En sonunda O size yerden (kalkmanız için) bir kez seslenecek; bunun üzerine siz de hemen ortaya çıkıvereceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde bulunan her varlık O`na aittir; hepsi de O`na itirazsız boyun eğmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve sadece O`dur her şeyi yoktan var eden, sonra bu (yaratışı) tekrarlayacak olan: Bu O`nun için çok kolaydır; zira göklerde ve yerdeki en güzel örnekler O`na aittir: mutlak üstünlük ve mutlak hikmet sahibi de yalnızca O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O size kendinizden bir örnek verir: Otoriteniz altında bulunan kimseleri, size verdiğimiz servet üzerinde (söz sahibi) ortaklar olarak görüp onlarla (otoritenizi) eşit olarak paylaşır; size denk (statüde) olanlardan çekindiğiniz gibi onlardan da çekinir misiniz? İşte Biz, akleden bir topluluğa ayetlerimizi böyle açıklarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hayır, (kendilerine) zulmeden kimseler bilgisiz ve bilinçsizce kendi arzu ve tutkularının peşine takılırlar. Artık Allah`ın (bu şekilde) saptırdıklarını kim doğru yola yöneltebilir ki? Üstelik onlar, herhangi bir yardıma mazhar da olamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İmdi sen, varlığını her tür sapmadan uzaklaşarak tümüyle doğru ve asıl dine, Allah`ın insanlığın özüne yaratılıştan nakşettiği fıtrata çevir; (ta ki) Allah`ın yarattığında olumsuz bir değişme olmasın: işte, değer (odaklı) gerçek Din`in (amacı) budur ve fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Batılın her türünden yüz çevirip) yalnız O`na yönelin ve O`na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; ibadet ve duanızın istikametini doğrultun; ve asla O`ndan başkasına ilahlık atfedenlerden olmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Bir de) şunlardan olmayın ki, onlar dinlerini paramparça ettiler de (birbirine karşıt) taraftarlar haline geldiler; (artık) her hizip kendi elinde kalanla övünmekteler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ne zaman insanlara bir zarar ilişse, (hemen) Rablerine yönelerek O`na yalvarıp yakarırlar; fakat ardından O`nun katından kendilerine bir rahmet tattırılınca, hiç değilse bir kısmı başlarlar Rablerine şirk koşmaya; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. sonuçta kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmiş olurlar. Haydi bakalım, siz de bir miktar safa sürün; nasıl olsa zamanı gelince (gerçeği) öğreneceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa Biz onlara bunu söyleyen bir buyruk indirdik de, bu nedenle mi O`na şirk koşmakta ısrar ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Evet, ne zaman insanlara bir rahmet tattıracak olsak onunla sevince gark olurlar; ama elleriyle işledikleri yüzünden başlarına bir kötülük gelse, o zaman da hemen umutsuzluğa kapılıverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şimdi onlar, Allah`ın dilediğine rızkı açtıkça açtığını, dilediğine de sınırlandırdığını görmüyorlar mı? Kuşkusuz bunda iman eden bir toplum için mutlaka alınacak bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şu halde yakınlara, yoksullara ve yolda kalmışlara haklarını verin; bu Allah`ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır; zira onlar, mutluluğa erecek olanların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yine (iyi bilin ki), başka insanların mal varlığı sayesinde artsın diye faiz karşılığı verdikleriniz asla Allah katında size artış sağlamaz. Bir de Allah`ın rızasını dileyerek verdiğiniz arındırıcı mali yükümlülükler var. İşte böyle yapanlar, ödüllerini kat kat artıranların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah sizi yaratmış, sonra size rızık vermiştir; daha sonra sizi ölüme sürükleyecek ve en sonunda yeniden diriltecektir. İmdi, ortak koştuklarınız arasında bütün bunlardan herhangi birini yapacak kimse var mı? O yüceler yücesi, onların şirk koştukları her şeyin ötesinde aşkın bir varlıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulma meydana geldi. Neticede (Allah), yaptıklarının (kötü sonuçlarından) bir kısmını kendilerine tattıracaktır; umulur ki (yol yakınken) dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: "Dolaşın yeryüzünü! Bu sayede daha önce yaşamış (günahkarların) akıbetı nasılmış görün! Zaten onların çoğu, Allah`tan başkasına ilahi vasıflar yakıştırmışlardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Haydi, Allah tarafından (takdir edilmiş) geri çevrilmesi imkansız gün gelmezden önce yüzünü doğru ve asıl dine çevir! İşte o gün herkes hak ettiği yere yerleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Küfreden kişi küfrünün sorumluluğunu sırtlanır; imanıyla uyumlu ıslah edici eylemlerde bulunan ise kendi yararına iyi bir hazırlık yapmış olur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. sonuçta (Allah), iman edenleri ve o imanla uyumlu ıslah edici eylemlerde bulunanları kendi lütfuyla ödüllendirmiş olur: Kuşku yok ki Allah inkar edenleri asla sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Nitekim (yağmurun) müjdecisi olarak (önden) rüzgarları göndermesi O`nun (kudretinin) delillerindendir; bu sayede size rahmetini tattırmakta, gemileri yasası sayesinde yüzdürmekte, yine bu sayede O`nun lütfu kereminden pay almaktasınız: umulur ki şükrünü eda edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Doğrusu senden önce de kendi kavimlerine elçiler göndermiştik; ve onlara hakikatin apaçık delilleriyle gelmiştiler. En sonunda suç ve günahta direnen kimselere yaptıklarının acısını tattırdık: zaten inananlara yardım etmek üstlendiğimiz bir görevdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah O`dur ki, rüzgarları elçi (gibi) göndererek bulutları tetikler; artık onları semada nasıl isterse öyle yayacak, dahası parça parça edecektir. Derken sen (ey insan), bulutların bağrından yağmurun boşaldığını görürsün: bir de onu kullarından dilediği kimselerin üzerine yağdırmaya görsün; işte o an değme onların sevincine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ama aynı kimseler az önce, yani (yağmur) indirilmeden önce umutlarını büsbütün yitirmiştiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Haydi (ey insan)! Dön de bir bak Allah`ın rahmetinin sonuçlarına: ölü toprağa nasıl da can veriyor! İşte bunu yapan ölüleri diriltenin ta kendisidir: zira O`nun güç ve kudreti her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ama Biz eğer bir sam yeli göndersek ve bu yüzden ekinlerinin sararıp solduğunu görseler, bunun ardından derhal inkarda ayak diremeye başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Şu da bir gerçek ki sen asla ölülere duyuramazsın; arkasını dönüp uzaklaşırken her tür davete sağır kesilenlere de duyuramazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yine sen (kalbi) kör olanları sapıklıktan çevirip de doğru yola yöneltemezsin. Sen ancak ayetlerimize iman eden kimselere duyurabilirsin ve onlar da hemen teslim oluverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Allah`tır başlangıçta sizi güçten yoksun yaratan, bu yoksunluğun ardından sizi güçlü kuvvetli kılan, bu güçlü kuvvetli dönemin ardından sizi (tekrar) zayıflığa ve ak saçlılığa mahkum eden: O dilediğini yaratır; zira O her şeyi bilendir, mutlak kudret sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ve Son Saat gelip çattığı gün suça batmış olanlar, dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin edecekler; böylece kendilerine (dahi) yalan söylemiş olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (Hayattayken) bilgi ve imanla donatılanlarsa: "Doğrusu siz, Allah`ın kitabı hususunda diriliş gününe kadar yerinizde sayıp direttiniz; işte artık diriliş günü de gelip çattı, fakat siz bunu bilmezden gelmiştiniz!" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ne ki o gün, zulme gömülüp gitmiş olanlara ne getirecekleri mazeret fayda verecek, ne de suçlarını itiraf ile af dilemeleri... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Doğrusu Biz bu Kur`an`da, insanlara (hakikati) her türlü dolaylı anlatım tarzını kullanarak açıkladık. Ama onlara (bu türden mesel içeren) bir ayetle gelsen, inkarda direnenler yine de: "Siz sadece batılın peşine düşen kişilersiniz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Allah (hakikatin) bilgisine sırt çevirenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Artık sabret; unutma ki Allah`ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. (Kendi söylediklerine dahi) yürekten inanmayanlar, tahrikleriyle sakın seni fevri ve tepkisel bir davranışa sürüklemesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster