1. Elif, lâm, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rumlar/(bizanslılar) yenildiler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yakın bir yerde! Ama onlar, bu mağlubiyetlerinin ardından galip geleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. On yıldan önce/bir kaç yıl içinde! Bundan önce de bundan sonra da, emir/buyruk/takdir Allah’ındır. İşte o gün inananlar sevinirler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah’ın yardımına!.. O dilediğine/gereğini yapanlara yardım eder. O üstündür, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın verdiği sözdür! Allah sözünden caymaz. Fakat insanların birçoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar sadece dünya hayatının dış görünüşünü biliyorlar, ahiretten/gaybtan/gelecekten gafildirler/habersizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi? Allah göklerde ve yeryüzünde bulunanları, ikisi arasında olanları ancak gerçek olarak ve bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanlardan birçoğu, Rableriyle karşılaşmayı inkâr edicidirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar yeryüzünde gezip de bir bakmadılar mı? Kendilerinden önceki kimselerin sonu, nasıl olmuştur? Onlar kuvvet olarak kendilerinden daha şiddetli idiler. Toprağı kazıp işlemişler/alt üst etmişler, bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri onlara, açık delillerle gelmişlerdi. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonra o kötülük edenlerin sonu çok fena oldu. Çünkü Allah’ın ayetlerini yalanladılar ve onlarla alay ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (insani) yaratan Allah sonra ona yeniden can verecektir. Ve sonunda hepiniz O’nun huzuruna döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kıyamet saati gelip çattığı gün suçlular ümitsizliğe düşerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’a koştukları ortaklardan, kendilerine şefaat (şahitlik) edenler de bulunmaz! Ve eski ortaklarını da inkâr eder/tanımazlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kıyamet saati gelip çattığı gün, (herkesin) ne olduğu (gerçeği) ortaya çıkacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Inananlar ve salih (iyi) işler/yaptığı işin en iyisini yapanlar ise, onlar bir bahçe içinde neşelendirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Inkâr edip de ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince; işte onlar tutuklanıp azabın içine getirilenlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Öyleyse (namaz [dua] ile) Allah’ın yüceliğini zikredin/anın; akşamladığnız[akşam ve yatsı]da ve sabaha kavuştuğunuz zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Övgü o’na mahsustur, göklerde de yeryüzünde de; gündüzün sonunda [ikindi vaktinde], öğleye erdiğiniz zaman da! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltip canlandırıyor! Siz de işte böyle çıkarılırsınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi topraktan yaratması da O’nun ayetlerindendir. Sonra da siz yayılan birer insan oluverdiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nefislerinizden/karşı cinslerinizden size, kendileriyle huzur bulmanız için eşler yaratması, aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, iyi düşünen bir toplum için işâretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Göklerin ve yeryüzünün yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da, O’nun bir alâmeti/işâretlerindendir. Şüphesiz bunda, bilenler için dersler/ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Geceleyin uyumanız ve gündüzün O’nun lütfundan nasip aramanız da, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, işiten bir toplum için ayetler/dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Şimşeği size korkutarak ve umut vererek göstermesi de O’nun bir işâreti/ayetlerindendir. Gökyüzünden bir su indirerek, onunla ölümünün ardından yeryüzünü diriltmesi de, O’nun alâmeti/ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Göğün ve yerin kanunları da O’nun ayetlerindendir. Sonra sizi yerden bir tek çağırışla çağırdığı zaman, hemen çıkıverirsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yeryüzünde kim varsa, O’nundur. Hepsi O’na boyun eğerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (bütün hayatı) ilk olarak yaratan, sonra onu yeniden vücuda getiren (sürekli hayat veren) O’dur. Bu, O’na göre pek kolaydır. Göklerde ve yeryüzünde en yüce şan O’nundur. O üstündür, hikmet sahibi[bilim ve bilim dallarına muktedîr]dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O size kendinizden bir misâl verdi: Hiç (sizin yönetiminize verilen) esirlerinizden, yarattığımız rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte Biz, aklını kullanan bir toplum için ayetleri açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hayır, zulmedenler bilgisizce kendi tutkularına uydular! Allah’ın (düzelmek istemediği için) sapıklığında bıraktığını, kim doğru yola iletebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O halde SEN, Allah’ı birleyen olarak yüzünü dosdoğru bu dine çevir, Allah’ın fıtratına (sünnetine/tabiat kanununa), insanları ona (bir ilme) göre yarattığı o fıtrata/kanuna... Allah’ın tabiat kanununda hiçbir değişiklik olmaz! İşte, dosdoğru din budur! Fakat insanların birçoğu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Gönülden bağlılar olarak, O’na yönelenler olun. O’na sığınarak korunun. Namazı kılın ve müşriklerden/O’na ortak koşanlardan olmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki, dinlerini parça parça eden ve cemaat cemaat olanlardır! Her bir cemaat (bu Kur’an ile değil de), kendi yanlarındaki (eserleri) ile övünüp sevinmektedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şimdi insanlara bir zarar dokunduğu zaman, kendisine yönelenler olarak Rablerine yalvarırlar! Sonra, onlara kendisinden bir rahmet tattırınca bakarsın ki, onlardan bir cemaat/topluluk derhal Rablerine ortak koşarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük ederler. Haydi, nimetler içinde biraz eğlenin! Ama yakında bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa biz onlara, kesin bir delil indirmişiz de, O’na ortak koşmalarını, o mu söylüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, hemen onunla sevinirler. Onlara kendi elleriyle yapıp öne sürdüklerinden dolayı, bir kötülük dokununca da derhal umutsuzluğa düşerler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Görmediler mi? Allah rızkı dilediğine açıp yayıyor ve daraltıyor/kısıyor da. Şüphesiz bunda gerçeklere inanan bir toplum için, elbette ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O halde sen, akrabaya/yakınlarına/yakınında olana hakkını ver, yoksula da yolcuya da!.. Bu Allah’ın rızasını isteyen kimseler için daha hayırlıdır. Başarılı olanlar/kurtulanlar, işte onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Insanların mallarından fazlaca alayım diye verdiğiniz riba, Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz Zekât’a gelince, işte onu kat kat artıranlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah o’dur ki, sizi yarattı. Sonra size rızık verdi. Sonra sizi öldürüyor, sonra sizi diriltiyor. Sizin ortak koştuklarınızdan, hiç böyle bir şey yapan kimse var mı? O yücedir ve onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Karada ve denizde, insanların elleriyle yaptıkları yüzünden fesat/terör çıktı! Allah onlara yaptıklarının bir kısmını(n karşılığını) tattırır. Umulur ki onlar, (hür iradeleri ile) doğruya dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da bakın, öncekilerin sonu nasıl olmuş? Onların birçoğu, Allah’a ortak koşan kişiler idi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yüzünü dosdoğru dine yönelt; Allah’tan geri çevrilmesi mümkün olmayan, o gün gelmeden önce! O gün insanlar, bölük bölük ayrılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kim inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kim de iyi bir iş yaparsa kendisi için yatırım yapmış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Bu o’nun gerçeklere inanan ve uygun (Salih) işler yapanları lütfundan ödüllendirmesi içindir. Çünkü O, inkârcıları sevmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rüzgarlari müjdeleyiciler olarak göndermesi de, O’nun ayetlerindendir. Size rahmetinden tattırsın, buyruğuyla (tabiat kanunları ile) gemiler yürüsün ve O’nun lütfundan arayıp kazanasınız diye! Belki şükredersiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ant olsun Biz, senden önceki toplumlara da nice elçiler gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Biz de suç işleyen kimselerden intikam aldık. Ve gerçekleri kabul edenlere yardım ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah o’dur ki; rüzgârları gönderir de bulutu kaldırır, sonra onu gökyüzünde dilediği şekilde yayar ve yoğunlaştırır/parça parça eder. Derken, arasından çıkan yağmuru görürsün. Nihayet onu kullarından dilediği kimseye uğratınca, hemen sevinçle yüzleri gülüverir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Oysa onlar, kendilerine indirilmesinden önce, yağmurdan umutsuz idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Şimdi, Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O, ölüleri de diriltendir. Herşeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Eğer bir rüzgâr göndersek de, onu (ekini) sararmış olarak görseler; mutlaka onun ardından nankörlük etmeye başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Şüphesiz ki sen ölülere işittiremezsin! Ve çağrıyı; arkalarını dönmüş giderlerken, sağırlara da duyuramazsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Görmek istemeyenleri de (düşünce körlüğü içinde olanları), sapıklıklarından (kurtarıp) doğru yola iletemezsin! Sen ancak ayetlerimizi düşünen, araştıran, inanan kişilere işittirirsin. Onlar teslim olan/müslim kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O Allah Kİ, sizi zayıf olarak yarattı. Sonra bu zayıflığın ardından bir güç verdi. Sonra o gücün ardından bir zayıflık ve ihtiyarlık kıldı. Allah dilediği şeyleri yaratır. O bilendir, gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kıyamet koptuğu gün, suçlular; bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler! İşte onlar, (dünyada da yalanlarla) çevriliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine ilim ve iman verilen kimseler (Rasûller); (kıyamet koptuğu gün, suçlulara) dediler ki: "Ant olsun, Allah’ın kitabında belirtildiği gibi, siz diriliş gününe kadar kaldınız; işte bu(gün) diriliş günüdür. Fakat siz inanmadınız/bugünü düşünmek bile istemediniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O gün, zulmetmiş olan kimselere mazeretleri fayda vermez ve onlardan, özür dilemeleri de kabul edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ant olsun Kİ; Biz Kur’an’da, insanlar için (akıllara, düşünce ve duygulara hitap edici) her tür misali (ortaya koyup) anlattık. Bundan böyle; şüphe yok ki, sen onlara, bir mucize de getirsen (inanmıyorlar ve) inkâr edenler (sana:) "Siz; (sen ve arkadaşların) yürürlükte olanı/geleneklerimizi, iptal edicilerden başkası değilsiniz!" diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Işte böyle; Allah öğrenmeye çalışmayanların kalplerine mutsuzluk verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Şimdi sen sabret! Şüphesiz Allah’ın sözü gerçektir. Gerçekleri anladığı halde gizleyen(kâfir)ler, sakın seni gevşekliğe sürüklemesin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster