وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ
Vettayra mahşurah küllül lehu evvab
Kelime
Anlamı
Kökü
وَالطَّيْرَ
ve kuşlar
مَحْشُورَةً
toplanıp gelen
كُلٌّ
hepsi
لَهُ
ona
أَوَّابٌ
katılırdı

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve kuşlar da toplanmıştı, hepsi de ona itâat ederdi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Her taraftan toplanıp gelen kuşları da, O’na boyun eğdirmiştik. Hepsi O’nun nağmesine katılır, beraberce Allah’ı tesbih ederlerdi.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kuşları da toplu halde onun emri altına vermiştik. Hepsi de ona uyarak zikir ve tesbih ederlerdi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Toplanmış kuşları da (kendisine iman etmiş kimseler)... Hepsi Ona evvab (hakikatini yaşayan) idi.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Toplanıp gelen kuşları da. Hepsi ona dönerlerdi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ve toplanıp gelen kuşları da. Hepsi onunla (Allah’ı tesbih etmede uyum içinde) yönelip-dönmekte olanlar idi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Kuşları da toplu olarak onun emrine bağlı kıldık. (Dağlardan ve kuşlardan) her biri onun tesbihi sebebiyle devamlı tesbih ediyordu.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Kuşları da onun emrine topladık. Hepsi Allah`a yönelmektedirler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (18-19) Dogrusu Biz, aksam sabah onunla beraber tesbih eden daglari, kuslari da toplu halde onun buyrugu altina vermistik. Herbiri ona yonelmekteydi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Kuşları da toplu halde ona boyun eğdirdik. Hepsi de ona yönelip uyum içinde bulunurlardı.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Kuşları da toplu olarak onun emrine vermiştik. Hepsi de onun ahengine katılır, onunla beraber zikrederlerdi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (18-19) Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Dâvûd’un emrine verdik. Onların her biri Allah’a yönelmişlerdi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (18-19) Doğrusu biz akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları, toplu halde kuşları onun emri altına vermiştik. Hepsi O’na yönelmiştir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Kuşlar da toplanmıştı; hepsi onun buyruğunu izlerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Kuşları da toplu olarak onun emrine vermiştik. Hepsi de ona uyarak zikir ve tesbih ederlerdi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Her taraftan toplanıp gelen kuşları da onun buyruğu altına vermiştik. Her biri ona yönelmekteydi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ve toplanıp gelen kuşları da. Onların hepsi [Tanrı’yı tesbih etmede uyum içinde] yönelip dönmekte (evvab) idiler.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Kuşları da toplu halde onun emri altına vermiştik. Hepsi de ona uyarak zikir ve tesbih ederlerdi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Her yandan ona doğru) toplanıb gelen kuşları da (kendisine râm etdik). (Gerek o dağlardan, gerek bu kuşlardan) herbiri (itaatle ona) dönücü idi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Kuşları da toplanmış olarak (ona itâat ettirdik)! Hepsi onun (zikrine katılmak) için dönüp gelici idiler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Kuşları da toplu olarak. Her biri ona yönelmişti.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Toplu olarak uçan kuşları da (emrine vermiştik). Her biri ona (Davud’a) itaatle dönerdi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve kuşları da birarada toplanmış olarak (ona musahhar kıldık). Onların hepsi, ona evvab idiler (yönelmişlerdi ve sığınmışlardı).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Toplanmış kuşları da (Davud’a ram kıldık). Hepsi de (Allah’ı tesbihte) ona (Davud’a) dönüp yönelirlerdi (ona uyarak tesbih ederlerdi).

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve (aynı şekilde) bölük bölük kuşları da. Bunlar (hep birlikte) O’na, (kendilerini yaratmış olana,) tekrar tekrar yönelirlerdi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  katar katar dizilmiş kuşlar da: bunların hepsi her daim O`na yönelmişlerdi!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Kuşları da toplanmış olarak (O’na tâbi kıldık). Hepsi de O’na rücu ediciler idi.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Kuşları da toplu halde ona boyun eğdirdik. Her biri ona yönelmekteydi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Toplu olarak uçan kuşları da (emrine vermiştik). Her biri ona (Davud’a) itaatle dönerdi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Her taraftan toplanıp gelen kuşları da onun buyruğu altına vermiştik. Her biri ona yönelmekteydi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (18-19) Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun âhengine katılır, beraber zikrederlerdi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Toplanıp gelen kuşları da (ona râm etmiştik). Hepsi onun nağmesine katılır (beraber tesbih ederler)di.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bütün kuşları da... Hepsi de ona hizmet ediyorlardı.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ve toplanıp gelen kuşları da. Hepsi de onunla (Allah’ı tesbih etmede uyum içinde) yönelip dönmekte olanlar idi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kuşlar da toplu halde onunla beraberdi. Hepsi, onun tespih nağmelerine katılırdı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And the birds gathered (in assemblies): all with him did turn (to Allah).