هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ
Haza ma tuadune li yevmil hısab
Kelime
Anlamı
Kökü
هَٰذَا
işte budur
مَا
şey
تُوعَدُونَ
size söz verilen
لِيَوْمِ
günü için
الْحِسَابِ
hesap

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İşte bu, soru gününde size vaadedilen şey.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İşte bu hesap günü için size verilen bir sözdür.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İşte, hesap günü için size vâdolunan şeyler bunlardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte budur, yaptıklarınızın sonucunu yaşama süreci için size vadolunan!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İşte hesap günü için size vaadedilen budur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte hesap günü size va’dedilen budur.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  İşte hesab günü için, size vaad olunanlar bunlardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İşte, hesap günü için, size vaad edilen budur.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Iste bu hesap gunu icin, size soz verilenlerdir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bu, hesap günü için size va dedilenlerdir!

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İşte bunlar, hesap günü için size vaad edilenlerdir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  İşte bunlar, hesap günü için size vaad edilenlerdir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İşte, hesap günü için size vâdolunan şeyler bunlardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Hesap Günü için size söz verilen budur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O hesap günü için size vaad edilen işte budur.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İşte hesap günü için size söz verilen bunlardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte hesap günü size vaadedilen budur.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İşte, hesap günü için size vâdolunan şeyler bunlardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  İşte hesâb günü için size va’dolunagelen şey (ler) bunlardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (İşte) bu, hesab günü için va`d edilmekte olduğunuz şeylerdir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İşte hesab günü için size vaadolunan budur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İşte bunlar, hesap gününde size vaat edilenlerdir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hesap günü konusunda size vaadedilen budur.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İşte hesap günü için size söz verilen bunlardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  İşte bu, Hesap Günü için size verilen sözdür:

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İşte bu, Hesap Günü için size verilen sözdür:

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (53-55) İşte hesap günü için vaad olunmuş olduğunuz şeyler bunlardır (denilecektir). Şüphe yok ki bu, elbette Bizim rızkımızdır. Bunun için bir tükenmek yoktur. Bu, böyle ve şüphe yok ki, azgınlar için de elbette dönüp gidilecek bir yaramaz yer vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İşte hesap günü için size vaad olunan şeyler bunlardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Işte hesap günü için size söz verilen şeyler bunlardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İşte hesap günü için size söz verilen bunlardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bunlar, hesap günü için size vâd olunan şeylerdir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İşte, hesap günü için size söz verilen budur!

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bu, hesap günü size vaat olunanlardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte, hesap günü size va’dedilen budur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Hesap günü için size vaat edilen işte budur.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Such is the Promise made, to you for the Day of Account!