1. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa Allah’ı tesbih etmektedir. O, yücedir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında gazab(ı gerektirmesi) bakımından çok büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ’Ey kavmim! Beni niçin incitiyorsunuz? Oysa benim Allah’ın, size gönderilmiş bir peygamberi olduğumu biliyorsunuz.’ Onlar eğrilince Allah da kalplerini eğriltti. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Bu apaçık büyüdür’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslam’a çağrıldığı halde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah’a ortak koşanlar istemese de, hak dini bütün dinlerden üstün kılmak için Peygamber’ini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size bildireyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve Peygamber’ine iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Allah) günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerinde hoş konutlara sokar. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seveceğiniz bir şey daha var Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetih, müminleri müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’Allah’ın yardımcıları biziz’ demişlerdi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etmiş, bir grup da inkar etmişti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, böylece onlar üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster