1. Göklerde ve yerde olanlar ALLAH’ı yüceltir. O, Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey gerçeği onaylayanlar, neden yapmadığınız veya yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmadığınız şeyi söylemeniz, ALLAH katında en sevilmeyen davranışlardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ALLAH kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi düzenli birlikler halinde savaşanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani Musa, halkına: "Ey halkım, benim, ALLAH’ın bir elçisi olarak size geldiğimi bildiğiniz halde neden beni incitiyorsunuz?" demişti. Onlar eğrilince, ALLAH da kalplerini eğriltti. ALLAH yoldan çıkmış toplulukları doğruya ulaştırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani İsa, halkına: "Ey İsrailoğulları, ben, size gönderilmiş ALLAH’ın bir elçisiyim. Benden önceki Tevrat’ı onaylayıcı ve benden sonra gelecek ve ismi daha çok öven bir elçiyi müjdeliyorum." Sonra kendilerine apaçık delilleri gösterdiğinde, "Bu apaçık bir büyüdür" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslam’a çağrıldığı halde ALLAH hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? ALLAH zalim topluluğu doğruya iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ALLAH’ın ışığını ağızlarıyla söndürmek isterler. İnkarcılar hoşlanmasa da ALLAH ışığını tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, elçisini hidayet ve gerçek din ile gönderdi ki onu tüm dinlere üstün kılsın, ortak koşanlar hoşlanmasa da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey gerçeği onaylayanlar, sizi acı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ALLAH’a ve elçisini onaylarsınız, ALLAH’ın yolunda canınız ve paranızla çaba gösterirsiniz. Bu sizin için en iyisidir, bir bilseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Günahlarınızı bağışlar ve sizi içinden ırmaklar akan bahçelere ve Adn bahçelerindeki saraylara sokar. Büyük başarı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan başka sevdiğiniz bir şey daha: ALLAH’tan bir destek ve yakın bir zafer… Gerçeği onaylayanları müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’ı destekleyenler olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa, öğrencilerine, "ALLAH yolunda kim benim destekçilerim olur?" diye sormuştu. Öğrencileri, "Biz ALLAH’ın destekçileriyiz" demişlerdi. İsrailoğullarından bir grup gerçeği onayladı, bir grup da inkâr etti. Gerçeği onaylayanları düşmanlarına karşı destekledik; onlar üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster