1. Göklerdeki ve yerdeki herşey Allah’ı tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman EDENLER! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında sevilmeyen bir iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiç şüphe yok ki Allah saldırganlara/teröristlere karşı, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi, saf bağlayarak çarpışanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani mûsâ kavmine, "Ey kavmim! Allah’ın size gönderdiği Rasûl’ü olduğumu, bilip durduğunuz halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah ta kalplerini sapıklıkta bıraktı. Allah fasıklar topluluğunu (zorla) doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani, meryem oğlu İsa; "Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir Rasûl’ü, müjdeleyici (olarak gönderdiği) Elçisiyim" demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizelerle gelince; "Bu, apaçık bir sihirdir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Islâm’a davet olunduğu halde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalimler topluluğunu (zorla) doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar ağızlarıyla, Allah’ın nurunu (Kur’an’ı) söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu (Kur’an’ı) tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ‘o’; kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, (insan hak ve özgürlüklerine önem veren) dinini, (insan hak ve özgürlüklerine önem vermeyen, uydurulmuş) dinlere üstün kılmak üzere, Rasûlünü doğru yol ve gerçek din ile gönderendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey iman EDENLER! Sizi çok acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret, göstereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve Rasûlüne inanır; mallarınızla ve canlarınızla; Allah saldırganlara karşı izin verdiği için cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (bunu yapınız ki) Allah günahlarınızı bağışlasın; sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman EDENLER! Allah’ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da Havarilere; "Allah’a giden yolda, benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havariler de; "Biz Allah’ın yardımcılarıyız" demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, onlara düşmanlık yapanlara karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster