1. Elif lâm mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu kitap, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir, hiç şüphe yok bunda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa, bunu o mu uyduruyor diyorlar? Hayır, o, gerçektir Rabbinden, senden önce, kendilerine bir korkutucu gelmemiş olan topluluğu, doğru yolu bulsunlar diye korkutman için indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Öyle bir Allah’tır ki gökleri ve yeryüzünü ve ikisinin arasında ne varsa hepsini altı günde yaratmıştır da sonra arşa hâkim olmuştur; ondan başka ne bir dost ve yardımcı var size, ne bir şefâatçi; hâlâ mı düşünüp öğüt almazsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökten yere dek her işi tedbîr eden odur, sonra o işe memûr olan melek, sizin sayışınıza göre miktarı bin yıl tutan bir günde, onun tapısına yükselip çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte budur gizliyi de bilen, açıktakini de bilen üstün ve hüküm ve hikmet sâhibi mâbut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Öylesine mâbut ki her şeyin yaratılışını güzel ve tam yerinde yapmıştır da insanı da balçıktan yaratmaya koyulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun soyunu, duru bir sudan, aşağılık bir su katresinden yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra da onu tamamlamıştır, ona kabiliyet vermiştir ve ona rûhundan üfürmüştür ve size kulak, gözler ve gönüller halketmiştir; ne de az şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve dediler ki: Yeryüzüne karışıp kaybolduktan sonra mı yeniden yaratılacağız? Hayır, onlar, Rablerine kavuşacaklarını inkâr etmedeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: Size memûr olan ölüm meleği öldürecek sizi, sonra da dönüp Rabbinizin tapısına varacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Rableri katında başlarını eğerek Rabbimiz, gördük ve duyduk, artık bizi tekrar dünyâya döndür de iyi işlerde bulunalım, gerçekten de adamakıllı inandık dedikleri zaman bir görsen mücrimleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve dileseydik herkesi doğru yola sevk ederdik ve fakat benden şu söz çıkmıştır, mukadderdir bu: Elbette cehennemi, bütün insanlarla, cinlerle dolduracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Tadın azâbı, şu güne ulaşacağınızı unuttuğunuzdan dolayı, şüphe etmeyin ki biz de unuttuk sizi ve tadın ebedî olarak azâbı yaptıklarınıza karşılık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Âyetlerimize, ancak kendilerine anılıp öğüt verildiği zaman yerlere kapanıp secde edenler ve Rablerine hamd ederek onu tenzîh edenler ve hiç ululanmaya kalkışmayanlar, inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yanları, yatak nedir, görmez, korkarak, umarak Rablerini çağırırlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerin bir kısmını yoksullara harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiç kimsecik bilmez onlar için gözleri aydınlatacak ne gizli şeyler var; yaptıklarına karşılık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnanan kişi, inançtan çıkan kişiye benzer mi hiç? Eşit olmaz bunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İnananlara ve iyi işlerde bulunanlaradır Me’vâ cennetleri, yaptıklarına karşılık konuk olmak için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat buyruktan çıkanlara gelince: Onların yurtları ateştir; oradan çıkmak istedikleri zaman tekrar atılırlar oraya ve onlara denir ki: Tadın yalanladığınız ateşin azâbını. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Biz, belki dönerler diye pek büyük azaptan önce de onlara yakın bir azâbı tattıracağız mutlaka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kendisine Rabbinin delillerinden bir kısmı anılıp onlarla öğüt verildikten sonra da onlardan yüz çevirenden daha zâlim kimdir ki? Şüphe yok ki biz, mücrimlerden öç alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve andolsun ki Mûsâ’ya da kitap vermiştik, ona kavuşacağında şüphen olmasın ve biz, İsrailoğullarına o kitabı, doğru yolu gösteren bir rehber yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve içlerinden, sabrettikleri takdîrde onları, emrimizle doğru yola sevkedecek rehberler tâyin etmiştik ve onlar, delillerimize adamakıllı inanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphe yok ki Rabbin, kıyâmet gününde, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında, aralarında hükmedecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onları doğru yola sevketmez mi onlardan önce nice ümmetleri helâk etmemiz, onların yurtlarında gezip durmadalar; şüphe yok ki bunda deliller var elbet, hâlâ mı işitmezler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Görmediler mi ki biz, suyu, kurak ve çorak yerlere akıtırız da o sayede hayvanlarının ve kendilerinin yiyecekleri otları bitiririz; hâlâ mı görmezler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve derler ki: Doğru söylüyorsanız ne vakit olacak bu fetih? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: Fetih günü, kâfir olanlar imana gelseler de faydası yok ve onlara mühlet de verilmeyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık yüz çevir onlardan ve bekle; şüphe yok ki onlar da beklemedeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster