1. Elif, lâm, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendinde şüphe olmayan bu kitabı, âlemlerin Rabbi olan Allah indirmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa “onu Muhammed uydurdu” mu diyorlar? Hayır, o, senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gelen bir haktır/kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde/evrede/dönemde yaratan, sonra arşı hakimiyeti altına alandır. O`ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçiniz vardır. Düşünüp ders almıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah, gökten yere kâinat ve içindeki varlıklarla, dünya ve ötesi ile ilgili ilâhî planlamayı yapıp yürütüyor, hayatın devamını ve aslî düzeni sağlıyor. Sonra bütün işler, sizin hesaplamalarınıza göre, bin yıl tutan bir günde kaydedilmek için O’nun nezdine yükselir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah, görülen ve görülmeyen her şeyi bilir; çok güçlüdür; çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, yarattığı her şeyi en güzel yaratmış ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun soyunu değersiz bir suyun özünden devam ettirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra ona güzel bir şekil verip kendi ruhundan üflemiştir. Size kulaklar, gözler ve kalpler vermiştir. Ne kadar az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. “Toprağın içinde kaybolduğumuzda, gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız?” derler. Gerçekten onlar, Rabblerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. “Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O suçluların, Rabblerinin huzurunda başlarını eğerek, “Ey Rabbimiz! Gördük, duyduk. Artık bizi dünyaya geri gönder de iyi işler yapalım. Çünkü biz kesin olarak inandık” diyecekleri anı bir görsen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz dileseydik herkesi doğru yola iletirdik. Fakat, “cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım” diye söz verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Suçlulara, “Bu gününüze kavuşacağınızı unuttuğunuzdan dolayı cezanızı çekin! Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan dolayı süreli azabı tadın!” denilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bizim âyetlerimize ancak, onlar hatırlatıldığında secdeye kapanan, Rabblerini övgü ile tesbih eden ve büyüklük taslamayan kimseler inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar geceleyin yataklarından kalkarlar. Korku ve ümit içinde Rabblerine dua ederler. Verdiğimiz rızıklardan da karşılıksız yardım ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için, gözleri aydınlatıcı ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnananla yoldan çıkan bir olur mu? Elbette bir olamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İnanıp iyi amelde bulunanlara gelince; onlar için, yaptıklarına karşılık konaklayacakları cennetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoldan çıkanlar ateşte konaklayacaklardır. Oradan her çıkmak istediklerinde, tekrar oraya geri döndürülürler ve kendilerine, “Yalanladığınız cehennem azabını tadın!” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Andolsun ki, biz onlara o büyük azaptan önce pek yakın/dünya azabı da tattıracağız. Belki dönerler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbinin âyetleri kendilerine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zâlim kim vardır? Biz suçlulardan kesinlikle öç alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki biz, Mûsâ`ya kitâbı verdik. Mûsâ`nın ona kavuştuğu hususunda hiç şüphe etme! Biz onu İsrâiloğulları`na bir rehber kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sabretmelerinden dolayı onlardan, bizim emrimizle kendilerine doğru yolu gösteren önderler tayin ettik. Onlar, bizim âyetlerimize kesin olarak inanıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz ki Rabbin, kıyamet gününde bizzat kendisi, onların aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri helâk edişimiz onları doğru yola sevketmedi mi? Bunlarda elbette dersler vardır. Hâlâ kulak vermiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kupkuru topraklara suyu ulaştırdığımızı, onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yemekte oldukları ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmüyorlar mı? Hâlâ görmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Eğer doğru söylüyorsanız, bu hüküm günü ne zaman?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “İnkâr edenlere, hüküm gününde inanmaları hiçbir fayda vermez ve onlara süre de tanınmaz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık onlardan yüz çevir ve bekle! Onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster