1. Elif, lâm, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi, alemlerin Rabbindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa, "onu uydurdu" mu diyorlar? Bilakis o, Rabbinden gelen haktır/gerçektir, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan, bir kavmi uyarman için! Umulur ki, hidayeti/doğru yolu bulurlar/kabul ederler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah o’dur ki; gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan herşeyi altı günde/evrede yaratmış, sonra Arş’a istivâ etmiştir (sistem kurmuştur). Sizin için O’ndan başka ne bir koruyucu/veli, ne de bir şefaatçi/şahit vardır. Öyleyse, düşünüp öğüt almıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O, gökten yere kadar bütün işlerin kanunlarını belirler. Sonra işler, sizin sayımınıza göre, bin yıl kadar tutan bir gün içinde (genel muhasebe için), O’na yükselir/arz edilir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Işte, görülmeyeni ve görüleni bilen, herşeye gücü yeten, merhamet sahibi olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O ki, yarattığının tamamını en güzel şekilde yarattı. Ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun neslinin devamı için soyunu, basit bir sudan çoğaltmış/devam ettirmiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onu şekillendirdi ve (insanlar için yarattığı) ruhtan üfledi (ruhlarını bedenlerine giydirdi). Sizin için kulaklar (işitme özelliği), gözler (görme özelliği) ve kalpler (duygusal zekalar) var etti. Ne de az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dediler ki: "Biz toprağın içinde kaybolup gittiğimiz zaman, gerçekten biz yeniden yaratılacak mıyız?" Aksine onlar, Rableriyle karşılaşmayı inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: "Size vekil kılınmış olan ölüm meleği sizin canınızı alır. Sonra Rabbinizin katına döndürülürsünüz". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Suçluların Rablerinin huzurunda, başlarını önlerine eğmiş "Rabbimiz! Biz gördük ve işittik. Artık bizi (dünyaya) geri gönder de doğru işler yapalım, biz artık ikna olduk" dediklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve eğer, Biz dileseydik/özgür irade vermeseydik, herkesi zorunlu olarak doğru yola getirirdik. Ancak hak edenler için, Benim şu sözüm geçmiştir: "Elbette cinler ve insanlardan (suç işleyenlerle) cehennemi doldururum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Öyleyse, tadın! Bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuzdan dolayı... Şüphesiz, Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık, tadın sonsuz azabı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bizim ayetlerimize ancak, o kimseler inanırlar ki; onlara hatırlatıldığı zaman secdeye kapanırlar. Rablerini övgü ile tesbih ederler ve büyüklük taslamazlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yanları yataklarından uzaklaşır. Rablerine korkarak ve umarak yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan bağışlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şimdi hiç kimse amellerine karşılık, onlar için gizlenmiş olan gözler sevincini bilemez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Inanan kimse yoldan çıkmış kimse gibi midir? (Hiç te) eşit değildirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçeklere inanan ve faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara gelince; onlara yapmış olduklarına karşılık, me’va/barınma/konaklama cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat yoldan çıkanlara gelince, onların sığınağı/barınağı/varacağı yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve onlara: "Haydi, yalanlayıp durduğunuz o ateş azabını tadın" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O büyük azabın dışında onlara, en yakın (dünyadaki belâ/müsîbet gibi) azaptan da tattıracağız, belki dönerler diye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kendisine rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de daha sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz, Biz suçlulardan intikam alıcıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçek şu Kİ, Biz vahyi/kitabı Musa’ya (da) vermiştik. Öyleyse aynı (hakikat) ile karşılaşacağından kuşkuya düşme! Biz onu İsrailoğulları’na bir yol gösterici kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onların içlerinden, emrimizle doğru yola önderlik edenler yetiştirmiştik! Sabrettikleri ve ayetlerimize kesin inandıkları zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz o Rabbin, kıyamet günü aralarında, ihtilâfa düştükleri şeylerde hükmünü bildirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlara doğru yolu göstermedi mi? Kendilerinden önce yurtlarında gezip dolaştıkları, nice kuşakları imha etmiş olmamız!.. Şüphesiz bunda ayetler/dersler vardır. Yine de dinlemezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Görmediler mi? Suyu, kuru yerlere sevk ediyoruz da onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekini çıkarıyoruz. Hâlâ görmüyorlar mı/görmek istemiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "eğer doğrular iseniz, bu zafer ne zamandır?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "Zafer günü, o inkârcılara inanmaları fayda vermez! Onlara, göz bile açtırılmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Öyleyse şimdi onları bırak ve bekle! Onlar da beklemektedirler!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster