1. Andolsun güneşe ve ışığına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve ondan ışık aldığı, ardına düşüp seyrettiği zaman aya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve ışıdığı zaman güne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve kapladığı zaman geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve göğe ve onu kurana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve yere ve onu döşeyene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve cana ve âzasını düzüp koşana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Derken ona kötülüğünü de, çekinmesini de ilham etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Andolsun ki kim, özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur, murâdına ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve andolsun ki kim, özünü kirletmiş, kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semûd, azgınlığıyle yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O zaman ki en bahtsızları atılmıştı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Derken Allah’ın Peygamberi, bu demişti onlara, Allah’ın dişi devesi, çekinin ondan ve suvarılmasından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Derken yalanlamışlardı onu da ayaklarını kesip öldürmüşlerdi deveyi, derken Rableri de suçları yüzünden onları helâk etmişti de orasını düzleyivermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu işin sonundan korkmazdı ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster