1. Güneş’e ve onun kuşluk vaktindeki parlak aydınlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Güneş’ten ışık alıp) ona tabi’ (uydu) olduğu zaman Ay’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Güneşi açtığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Güneşi örtüp bürüdüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göğe ve onu yapana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu yapıp döşeyene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve onu düzenleyip biçimlendirene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da ona fenalıklarını ve (bunlardan) sakınmasını ilham edene yemîn olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kendini (inkâr ve günah kirlerinden) arındıran kimse, korktuğundan kurtulup umduğuna ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve kendini (inkâr ve günah ile) örtüp (karanlıklara) gömen kimse hüsrana uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semûd kavmi azgınlıkları yüzünden (peygamberi) yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. En haydut bedbahtları ileri atılınca, (yalanlama daha da hız kazanmıştı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’ın peygamberi onlara: «Allah’ın (mu’cize olarak verdiği) devesine ve su içme sırasına dikkat edin, (ona sakın kötülükle dokunmayın)» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Buna rağmen onlar, peygamberi yalanlayıp deveyi yere devirerek kestiler. Rabları da onlara, günahları sebebiyle azâb indirdi de yerle bir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O, bunun sonundan endişe de etmez, (çünkü her işi âdil, her hükmü mutlak hikmettir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster