1. Ta, Sin, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Mü’min olmuyorlar diye nerede ise kendini mahvedeceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dilersek, onlara gökten bir ayet indiririz de ona boyunları eğik kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlara Rahman’dan bir öğüt geldiğinde, mutlaka ondan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar, gerçekten yalanladılar. Ama alay edip durdukları şeylerin haberleri kendilerine yakında gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzüne bakmazlar mı ki; Biz, orada bitkilerden nice güzel çiftler bitirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü’min olmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve muhakkak ki senin Rabbın, elbette O; Aziz’dir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hani Rabbın Musa’ya seslenmişti ki: Zalimler güruhuna git; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Firavun kavmine. Sakınmazlar mı hala? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dedi ki: Rabbım, onların beni yalanlamalarından korkarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor. Bunun için Harun’a da elçilik ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hem onların bana isnad ettikleri bir suç var. Korkarım ki beni öldürürler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Buyurdu ki: Hayır, ikiniz ayetlerimizle gidin. Muhakkak Biz, sizinle beraber dinleyicilerdeniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun’a varın, deyin ki: Biz, alemlerin Rabbının peygamberleriyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dedi ki: Çocukken biz, seni yanımıza alıp büyütmedik mi? Ve sen, hayatının bir çok yılllarını aramızda geçirdin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve yapacağın işi de yaptın. Sen nankörlerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dedi ki: Ben, onu yaptım, ama o zaman şaşkınlardandım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bu yüzden sizden korktuğum için kaçtım. Sonra Rabbım bana hüküm ihsan etti ve beni peygamberlerden kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İşte, başıma kaktığın o nimet, İsrailoğullarını köle ettiğin içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Firavun: Alemlerin Rabbı da nedir? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dedi ki: Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbıdır. Eğer siz yakin getirenlerden iseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Yanında bulunanlara: İşitmiyor musunuz? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O da: Sizin de Rabbınız ve önce geçmiş atalarınızın da Rabbıdır, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Firavun dedi ki: Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O da: Eğer aklınızı başınıza alırsanız; doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbıdır, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Firavun dedi ki: Benden başka bir tanrı edinirsen; şüphesiz seni hapse atılanlardan kılarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sana apaçık bir şeyle gelmişsem de mi? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun: Eğer doğru söylüyorsan, haydi getir onu, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunun üzerine o asasını attı, bir de ne görsün; apaçık bir ejderhadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elini çıkardı, bir de ne görsün; bakanlara bembeyazdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Çevresinde bulunan ileri gelenlere dedi ki: Şüphesiz bu, belletilmiş bir büyücüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sizi büyüsüyle memleketinizden çıkarmak istiyor. Ne dersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dediler ki: Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere toplayıcılar gönder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Belletilmiş tüm büyücüleri sana getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Büyücüler belli bir günün tayin edilen vaktinde toplandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsanlara: Siz de toplanır mısınız? denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Eğer onlar galip gelirlerse; büyücülere belki biz de tabi oluruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Büyücüler geldikleri vakit, Firavun’a dediler ki: Galip gelenler biz olursak; muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Evet, dedi. O takdirde siz, muhakkak gözdelerdensiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Musa onlara dedi ki: Atacak olduğunuz şeyleri atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar da bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve dediler ki: Firavun hakkı için elbette elbette biz galib gelenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ardından Musa asasını attı. Bir de ne görsünler; onların uydurduklarını yutuveriyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dediler ki: Biz, alemlerin Rabbına inandık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Musa ve Harun’un Rabbına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ben size izin vermezden önce mi ona inandınız? Şüphesiz size büyü öğreten büyüğünüzdür. Şimdi bileceksiniz; elbette ben, ellerinizi ve ayaklarınızı andolsun ki çaprazlama kestireceğim ve hepinizi astıracağım, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar da dediler ki: Zararı yok. Biz muhakkak Rabbımıza dönenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Mü’minlerin ilki olmamızdan dolayı biz, gerçekten Rabbımızın hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Musa’ya da vahyetti ki: Kullarımı geceleyin yola çıkar. Şüphesiz siz, izleneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Şüphesiz ki bunlar; döküntü azınlıklarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ve gerçekten bize de büyük bir öfke beslemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Doğrusu biz, topluca tedbirli olmalıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Fakat Biz, onları bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hazinelerden ve şerefli makamlardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Böylece onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Güneş üzerlerine doğarken onları izlediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İki topluluk karşı karşıya geldiğinde, Musa’nın arkadaşları dediler ki: Gerçekten biz, yakalandık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hayır, dedi. Muhakkak ki Rabbım benimledir. Bana doğru yolu gösterecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Bunun üzerine Musa’ya vahyettik ki: Asanı denize vur. O, hemen yarıldı ve her parçası yüce bir dağ gibi oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sonra diğerlerini oraya yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Musa’yı ve beraberindekileri yopluca kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sonra diğerlerini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şüphesiz ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu inananlar değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Muhakkak ki Rabbın, elbette o; Aziz’dir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlara İbrahim’in haberini oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Hani babasına ve kavmine: Nelere tapıyorsunuz? demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlar da: Putlara tapıyoruz ve onlara bağlanıp duruyoruz, demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. O da demişti ki: Çağırdığınızda sizi duyuyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Yahut size fayda veya zarar veriyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Demişlerdi ki: Hayır. Atalarımızı böyle yapar gördük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O da demişti ki: Neye tapmış olduğunuzu görüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Siz ve geçmiş atalarınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Doğrusu onlar, benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbı müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ki O, yaratmıştır beni. Ve O doğru yola eriştirir beni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ki O, yedirir, içirir beni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Hastalandığımda O, şifa verir bana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Ki O, öldürür beni, sonra da O, diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve din günü günahlarımı bağışlamasını umduğum O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Rabbım, bana hüküm ver. Ve beni salihlere kat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ve sonrakiler içinde bana doğru söyler bir dil ihsan et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Babamı da bağışla. Şüphesiz o, sapıklardan olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Diriltilecekleri günde beni rezil etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. O gün ki mal da fayda vermez, çocuklar da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ancak Allah’a kalb-i selimle gelmiş olan başka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Cennet, muttakiler için hazırlanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Cehennem de azgınlara gösterilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ve onlara denilir ki: Nerededir taptıklarınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah’tan başka? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Oraya; onlar ve azgınlar atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İblis’in askerleri de topluca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Orada birbirleriyle çekişerek derler ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Andolsun Allah’a ki; biz, apaçık sapıklıkta idik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Hani biz, sizi alemlerin Rabbı ile bir tutmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Ve bizi suçlulardan başka da saptıran olmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Şimdi bize şefaat eden kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Ve sıcak bir dostumuz da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Keşki bizim için geri dönüş olsa da, mü’minlerden olsak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü’minler olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Muhakkak ki Rabbın, elbette o; Aziz’dir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Nuh’un kavmi de peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Hani onlara kardeşleri Nuh demişti ki: Siz sakınmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Artık Allah’tan korkun da bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbına aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. O halde Allah’tan korkun da bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Sana mı inanacağız? Halbuki sana uyanlar en rezil kimselerdir, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Dedi ki: Onların yapmakta oldukları şeyler hakkında bir bilgim yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onların hesabı ancak Rabbıma aittir. Keşki düşünseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Ve ben, inananları kovacak değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Ey Nuh, eğer son vermezsen, sen muhakkak taşlananlardan olursun, dediler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. O da dedi ki: Rabbım, doğrusu kavmim beni yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Artık benimle onların arasında Sen, bir hüküm ver. Beni ve beraberimdeki mü’minleri kurtar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Bunun üzerine Biz de, onu ve beraberindekileri, dolu bir gemi içinde kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sonra geride kalanları suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Muhakkak ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü’minler olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ve muhakkak ki Rabbın, elbette o; Aziz’dir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ad da peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hani onlara kardeşleri Hud demişti ki: Siz, sakınmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Artık Allah’tan korkun da bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbına aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Siz, her yüksek yere koca bir bina kurup boş şeylerle mi uğraşırsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Ve yakaladığınız zaman da zorbaca mı yakalarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. O halde Allah’tan korkun da bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Bildiğiniz şeylerle sizi destekleyenden sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. O, desteklemiştir sizi, hayvanlar ve oğullarla; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Bahçeler ve çeşmelerle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Doğrusu hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Dediler ki: Öğüt versen de, yahut öğüt verenlerden olmasan da bizim için eşittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Bu, öncekilerin adetinden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Hem biz, azaba uğratılacak da değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Böylece onu yalanladılar. Ve Biz, onları yok ettik. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü’minler olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Ve muhakkak ki Rabbın, elbette o; Aziz’dir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Semud da peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Hani onlara kardeşleri Salih demişti ki: Siz, sakınmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Artık Allah’tan korkun da bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak alemlerin Rabbına aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Burada emniyet içinde bırakılır mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Bahçelerde, çeşmelerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Ekinler, salkımları sarkmış hurmalıklar arasında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Dağlarda ustalıkla evler oyar mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. O halde Allah’tan korkun da bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Müsriflerin emrine itaat etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Onlar ki yeryüzünde bozgunculuk yaparlar da ıslah etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Dediler ki: Şüphesiz sen, ancak büyülenmişlerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Hem sen, bizim gibi insandan başka bir şey değilsin. Şayet sadıklardan isen o zaman bir ayet getir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Dedi ki: İşte şu devedir. Su içme hakkı; belirli bir gün onun ve belirli bir gün sizindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Onlar ise onu kestiler de pişman oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Bunun üzerine azab onları yakaladı. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü’minler olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Muhakkak ki Rabbın, elbette O; Aziz’dir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Lut kavmi de peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Hani onlara kardeşleri Lut demişti ki: Siz, sakınmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Artık Allah’tan korkun da bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak alemlerin Rabbına aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. İnsanlar arasında erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Ve Rabbınızın sizin için yarattığı eşleri bırakıyor musunuz? Hayır, siz azmış bir kavimsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Dediler ki: Ey Lut, buna son vermezsen sen, elbette çıkarılanlardan olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Dedi ki: Doğrusu ben, sizin işlediğinize kızanlardanım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Rabbım, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Bunun üzerine onu ve ailesini topluca kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Sadece yaşlı bir kadın geride kalanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Sonra diğerlerini yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü’minler olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Muhakkak ki Rabbın, elbette O; Aziz’dir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Hani onlara Şuayb demişti ki: Siz, sakınmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Artık Allah’tan korkun da bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak alemlerin Rabbına aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Ölçüyü tam yapın da eksiltenlerden olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Doğru ölçekle tartın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. İnsanların eşyasını azaltmayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Sizi ve daha önceki nesilleri yaratmış olandan korkun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Dediler ki: Sen, ancak büyülenmişlerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Doğrusu biz, seni yalancılardan sanıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Eğer sadıklardan isen bize, gökten bir parça indir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Dedi ki: Rabbım; yaptıklarınızı en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Onu da yalanladılar ve onları bulutlu bir günün azabı yakaladı. Doğrusu o, büyük bir günün azabı idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü’minler olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Muhakkak ki Rabbın, elbette O; Aziz’dir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Muhakkak ki o, elbette alemlerin Rabbının indirmesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. Onu Ruh el-Emin indirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Senin kalbine ki uyarıcılardan olasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Apaçık arab diliyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. O, daha öncekilerin kitablarında vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. İsrailoğullarının bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir ayet değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Biz, onu arapça bilmeyen kimselerden birine indirseydik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Ve o, bunu onlara okusaydı, yine de ona inananlardan olmazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. İşte böylece onu suçluların kalbine sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Elim azabı görünceye kadar ona inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. O da kendilerine apansız, haberleri olmadan geliverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. O zaman derler ki: Acaba bekletilemez miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Bizim azabımızı mı çabucak istiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Gördün mü, şayet Biz onları yıllarca yararlandırsak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. Sonra kendilerine vaadolunan şey başlarına gelse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 207. Eğlendirilmiş olmaları onlara bir fayda sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 208. Uyarıcılar olmaksızın Biz, hiç bir kasabayı helak etmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 209. Öğüt olarak. Ve Biz, zalimler olmadık Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 210. Onu şeytanlar indirmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 211. Bu, onlara düşmez de, buna güçleri de yetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 212. Onlar, gerçekten işitmekten uzak tutuldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 213. O halde Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. Yoksa azablandırılanlardan olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 214. Ve yakın akrabalarını uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 215. Mü’minlerden sana uyanlara kanatlarını ger. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 216. Şayet sana isyan ederlerse, de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 217. Aziz, Rahim’e tevekkül et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 218. Görür O seni, kalktığında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 219. Secde edenler arasında bulunduğunda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 220. Muhakkak ki O’dur O; Semi, Alim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 221. Şeytanların kime indiğini size bildireyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 222. Onlar her günahkar, her müfteriye inerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 223. Bunlar ona kulak verirler ve çoğu yalancılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 224. Şairlere gelince; onlara da azgınlar uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 225. Görmedin mi; onlar, her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 226. Ve onlar, gerçekten yapmadıklarını söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 227. Ancak iman etmiş, salih amel işlemiş, Allah’ı çokça zikretmiş ve zulme uğratıldıktan sonra zafer kazananlar müstesnadır. Zulmedenler göreceklerdir nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster