1. Ta, sin, mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu ayetler, açık anlamlı Kitabın ayetleridir.? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey Muhammed, onlar mü’min olmuyorlar diye neredeyse canına kıyacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de karşısında boyunları eğik kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar son derece merhametli olan Allah’ın kendilerine gönderdiği her yeni uyarıya burun kıvırarak set çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar yalanladılar. Fakat, alay konusu ettikleri gerçeklerin somut olayları ile yakında yüzyüze geleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar yeryüzüne bakarak orada ne kadar yararlı bitki türleri yarattığımızı görmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hiç kuşkusuz bunda, üstün gücümüzü kanıtlayan bir ayet vardır, ama onların çoğu inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hiç kuşkusuz senin Rabb’in üstün iradeli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hani Rabb’in Musa’ya şöyle seslenmişti, «Şu zalim topluma git. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Firavun’un soydaşlarına. Onlar hiç mi başlarına geleceklerden korkmuyorlar?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «Ya Rabbi, onlar beni yalanlayacaklar diye korkuyorum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu yüzden canım sıkılır ve öfkemden dilim tutulur. Onun için Harun’a da peygamberlik görevi ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hem onların bana isnat ettikleri bir suç var, bu gerekçe ile beni öldürürler diye korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah dedi ki; «Hayır, korkma, İkiniz birlikte ayetlerimizle gidiniz. Biz sizinle birlikteyiz ve söylenecek her sözü işitiriz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun’un yanına vararak ona deyiniz ki; «Biz bütün alemlerin Rabb’i olan Allah’ın peygamberiyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İsrailoğullarının bizimle birlikte buradan ayrılmalarına izin ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. «Biz seni çocukken yanımıza alarak büyütmedik mi? Ömrünün birçok yılını aramızda geçirmedin mi?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonunda o ağır suçu işledin. Sen o sırada bir kafirdin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. «O suçu işlediğim sırada ben henüz doğru yolu bulmuş değildim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bu yüzden sizden korkunca yanınızdan kaçtım. Sonra Rabb’im bana hikmet bağışlayarak beni peygamberlerinden biri yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O nimet diye başıma kaktığın şey israiloğullarını köleleştirmenin sonucudur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Firavun, «alemlerin Rabb’i dediğin nedir?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Musa «Eğer kesin gerçeği öğrenmek istiyorsanız, O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki bütün varlıkların Rabbidir» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Firavun çevresindekilere «dediklerini duyuyor musunuz?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. «O hem sizin hem de sizden önceki atalarınızın Rabbidir» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. «Size peygamber olarak gönderilen bu adam kesinlikle bir delidir» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Musa, «Eğer düşünme yeteneğiniz varsa anlarsınız ki, O doğunun, batının ve bu ikisi arasındaki bütün varlıkların Rabbidir.» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Firavun «Eğer benden başka bir ilah edinirsen yemin ederim ki, seni hapse attırırım» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Musa «Sana doğru söylediğimi kanıtlayan apaçık bir delil göstersem de mi? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun «Eğer doğru söylüyorsan kanıtını göster bakalım» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunun üzerine Musa elindeki değneği yere attı, değnek o anda sahici bir yılan oluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve elini yeninin altından çıkardı; bakanlar, onun ak bir parıltı saçtığını gördüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bunun üzerine Firavun, çevresindeki seçkin yakınlarına dedi ki, «bu adam bilgili bir büyücüdür» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sizi büyücülüğü ile yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Peki ne buyuruyorsunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dediler ki; «Onu kardeşi ile birlikte oyala ve adam toplayacak elçilerini bütün kentlere gönder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bütün bilgili büyücüleri bulup sana getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bir süre sonra büyücüler belirli bir günün kararlaştırılan saatinde biraraya geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Halka da dediler ki, haydi toplanın bakalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Toplanın da eğer büyücüler galip gelirlerse onların peşinden gideriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Büyücüler gelince Firavun’a «Eğer biz yenecek olursak herhalde bize bir ödül verilecek değil mi? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Firavun evet, yakın adamlarım arasına gireceksiniz, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Musa, «Ne atacaksanız atın, hünerinizi gösterin bakalım» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Büyücüler, «Firavun’un ululuğuna andolsun ki, üstün gelen taraf biz olacağız» diyerek iplerini ve değneklerini attılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Arkasından Musa değneğini atınca, değnek büyücülerin bütün göz boyayıcılıklarını yutuverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bunun üzerine bütün büyücüler secdeye kapandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve «bütün varlıkların Rabbine inandık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Musa ile Harun’un Rabbine dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Firavun, «ben izin vermeden O’na inandınız, öyle mi? Hiç kuşkusuz O size büyücülüğü öğreten elebaşınızdı. Ama yakında başınıza neler geleceğini öğreneceksiniz. Andolsun ki, sağlı sollu birer el ve ayağınızı kesecek ve arkasından hepinizi asacağım» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Büyücüler de dediler ki, «zararı yok, nasıl olsa Rabb’imize döneceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bizler ilk inananlar olduğumuz için Rabb’imizin kusurlarımızı bağışlayacağını umarız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Arkasından Musa’ya «Bana inanan kullarımı geceleyin yola çıkar; sizi takip edecekler» diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Firavun asker toplamakla görevli adamlarını şehirlere saldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Toplanan askerlerine dedi ki, «Bu adamlar, bir avuçluk, az sayıda bir toplulukturlar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Fakat bizi öfkelendiriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz ihtiyatlı bir toplumuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Böylece biz, Firavun ve soydaşlarını bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hazinelerden ve konforlu köşklerden de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Böylece bunlara, İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Firavun ile soydaşları gün doğar doğmaz İsrailoğullarının ardına düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İki topluluk birbirlerini gördüklerinde Musa’nın taraftarları «Eyvah, yakalandık» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Musa «Hayır endişelenmeyin, Rabb’im benimle birliktedir, O bana bir çıkış yolu gösterecektir’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O sırada Musa’ya; «Değneğinle denize vur» diye vahyettik. Bunun üzerine deniz yarılarak içinde oniki yol açıldı. Denizin her parçası yüce bir dağ gibi oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Arkadan gelenleri oraya yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Musa ile yanındakilerin tümünü kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Arkasından öbürlerini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Fakat insanların çoğu buna inanmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb’in üstün iradeli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ey Muhammed, o müşriklere İbrahim’in olayını da anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Hani İbrahim, babası ile soydaşlarına, «Neye tapıyorsunuz?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlar da «Putlara tapıyoruz ve biz tapınmayı hep sürdüreceğiz» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İbrahim dedi ki, «O putlar, kendilerini imdada çağırdığınızda sesinizi işitirler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ya da size yarar veya zarar dokundurabiliyorlar mı?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar, «Hayır ama, atalarımızın böyle yaptıklarını gördük» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İbrahim dedi ki, «Nelere taptığınızı görüyor musunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Gerek sizin ve gerekse eski atalarınızın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O putlar, benim düşmanlarımdırlar. Benim tek dostum alemlerin Rabb’i olan Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O beni yaratan ve doğru yola iletendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. O beni doyuran ve içirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Hastalığımda beni iyileştiren O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. O, beni öldürecek ve sonra yeniden diriltecek olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hesaplaşma günü günahlarımı affedeceğini umduğum da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ya Rabbi, bana yararlı bilgi ve egemenlik ver ve beni iyi kullarının arasına kat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. İlerdeki kuşaklar arasında doğruluğun sözcüsü olmamı nasip eyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Beni bol nimetli cennette sürekli kalanlardan eyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Babamı affeyle. Çünkü o sapıklardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. İnsanların yeniden dirilecekleri gün beni mahcup etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Ki, o gün, insana ne malı ve ne de evlatları yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Yalnız temiz kalple Allah’ın huzuruna gelen kurtulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. O gün, cennet, kötülüklerden sakınanların yakınına getirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Cehennem de sapıkların gözleri önünde dikilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sapıklara denir ki; «Hani vaktiyle taptığınız sözde ilahlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah’ı bir yana bırakarak ilah edindiğiniz putlar? Şimdi size yardım edebiliyorlar ya da kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Düzmece ilahlar ile sapıklar başaşağı cehenneme atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şeytanın bütün askerleri de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Orada birbirleri ile tartışmaya tutuşarak derler ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Vallahi bizler apaçık bir sapıklığa saplanmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Çünkü sizleri alemlerin Rabb’ine denk tutmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Bizi ağır suçlular yoldan çıkarmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Şimdi bizim bir şefaatçimiz yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Cana yakın bir dostumuz da yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Ah keşki, bir daha dünyaya dönebilsek de mü’minlerden olsak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb’in üstün iradeli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Nuh’un soydaşları peygamberlerini yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Hani kardeşleri Nuh, onlara dedi ki, Siz hiç Allah’tan korkmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Ben size gönderilmiş, güvenilir bir Allah elçisiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Öyleyse Allah’tan korkunuz ve çağrıma uyunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Ben bu çağrı hizmetime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum, benim çabamın karşılığını verecek olan alemlerin Rabb’idir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. O halde Allah’tan korkunuz ve çağrıma uyunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Soydaşları, «peşinden gelenler aramızdaki ayak takımı iken hiç biz sana inanır mıyız» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Nuh dedi ki; «Onların neler yaptıklarını ben bilemem.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onların hesabını görmek, sadece Rabb’ime düşer. Keşke bu gerçeğin bilincinde olsanız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Mü’minleri yanımdan kovmak bana yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Ben sadece açık sözlü bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Soydaşları; «Ey Nuh, eğer bu dediklerinden vazgeçmezsen taşa tutulup öldürülenlerden olacaksın» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. «Ya Rabbi, soydaşlarım beni yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Onlar ile aramdaki meseleyi sen kesin çözüme bağla; beni ve yanımdaki mü’minleri kurtar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Bunun üzerine Nuh’u ve yanındakileri dolu bir gemiye bindirerek kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Bunun arkasından dışarda kalanları suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb’in üstün iradeli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Adoğulları da peygamberlerini yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hani kardeşleri Hud, onlara dedi ki, «Siz hiç Allah’tan korkmaz mısınız?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Ben size gönderilmiş, güvenilir bir Allah elçisiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Öyleyse Allah’tan korkunuz da, çağrıma uyunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Ben bu çağrı hizmetime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum, benim çabamın karşılığını verecek olan alemlerin Rabb’idir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Sizler her yüksek tepeye gösteriş amaçlı bir anıt dikerek boş işlerle mi oyalanıyorsunuz.? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Hiç ölmemek ümidi ile sağlam köşkler mi yapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Birini yakalayınca zorbaca yakalıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Allah’tan korkunuz da çağrıma uyunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Size bildiğiniz nimetleri bağışlayan Allah’tan korkunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. O size davar sürüleri ile evlatlar bağışladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Bahçeler ve pınarlar armağan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Sizin hesabınıza ’büyük gün’ün azabından endişe ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Adoğulları dediler ki, «İster öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bizim için birdir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Bu uygulamalarımız, eski atalarımızdan bize gelen geleneklerden başka birşey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Bizim azaba çarpılmamız sözkonusu değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Böylece peygamberlerini yalanladılar. Biz de onları yokettik. Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğu inanmamış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb’in üstün iradeli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Semudoğulları da peygamberlerini yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Hani kardeşleri Salih onlara dedi ki, siz hiç Allah’tan korkmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Ben size gönderilmiş güvenilir bir Allah elçisiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Öyleyse Allah’tan korkunuz da çağrıma uyunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Ben bu çağrı hizmetime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum; benim çabalarımın karşılığını verecek olan, alemlerin Rabb’idir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Siz bu dünyada hep güven içinde yaşatılacağınızı mı sanıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Bahçeler ve pınarlar arasında Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Ekinler ve olgun tomurcuklar hurmalar arasında Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Dağları maharetle oyup alımlı köşkler yapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Allah’tan korkunuz da çağrıma uyunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Aranızdaki azıtmışların emirlerine uymayınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Onlar yeryüzünde kargaşa çıkarırlar, hiçbir bozukluğu düzeltmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Semudoğulları dediler ki; «Sen büyüye çarpılmış birisin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Sen sadece bizler gibi bir insansın. Eğer doğru söylüyorsan bize bir mucize göster. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. İstediğiniz mucize işte şu dişi devedir. Su içme sırası bir gün onun ve belli bir günde sizindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Ona bir kötülük dokundurmayınız. Yoksa Büyük Gün’ün azabına çarpılırsınız.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Buna rağmen devenin ayaklarını keserek onu cansız yere devirdiler. Fakat hemen pişman oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Arkasından azab, yakalarına yapıştı. Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb’in üstün iradeli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Lut’un soydaşları da peygamberlerini yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Hani kardeşleri Lut, onlara dedi ki; «Siz hiç Allah’tan korkmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Gerçekten ben, size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Öyleyse Allah’tan korkunuz da çağrıma uyunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Ben bu çağrı hizmetime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum, benim çabalarımın karşılığını verecek olan alemlerin Rabb’idir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Sizler erkekler ile cinsel ilişki kuruyorsunuz, öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Buna karşılık Rabb’inizin sizin için eş olarak yarattığı kadınları bırakıyorsunuz? Sizler doğal sınırları çiğneyen, sapık bir toplumsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Soydaşları «Ey Lut, eğer bu dediklerinden vazgeçmezsen kesinlikle seni buradan süreceğiz» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Lut dedi ki; Ben sizin bu sapık davranışınızdan tiksinenlerdenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Ya Rabbi, beni ve ailemi bunların sapık davranışlarının yaygın cezasından kurtar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Biz de Lut’u ve ailesini kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Ailesinden sadece yaşlı bir kadın, sapıklar arasında kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Sonra geride kalanları yokettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Onların başlarına müthiş bir yağmur yağdırdık. Uyarıcıları umursamayanların başlarına yağan yağmur ne fenadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb’in üstün iradeli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Eyke halkı da peygamberlerini yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Hani Şuayb, onlara dedi ki; «Siz hiç Allah’tan korkmaz mısınız?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Ben size gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Öyleyse Allah’tan korkunuz da çağrıma uyunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Ben bu çağrı hizmetime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum; benim çabalarımın karşılığını verecek olan, alemlerin Rabb’idir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Ölçme işlemlerinizde dürüst olunuz, eksik ölçenlerden olmayınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Tartma işlemlerinde doğru ve duyarlı terazi kullanınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. Halkın mallarına düşük değer biçmeyiniz, yeryüzünde kargaşa çıkarıp dirliği bozmayınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Sizi ve sizden önceki kuşakları yaratan Allah’tan korkunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Eykeliler dediler ki; «Sen büyüye çarpılmış birisin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Sen de sadece bizler gibi bir insansın. Senin kesinlikle yalan söylediğin kanısındayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Eğer doğru söylüyorsan başımıza gökten parçalar yağdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Şuayb «Rabbim neler yaptığınızı herkesten iyi bilir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Eykeliler, Şuayb’i yalanladılar. Bunun üzerine «Yakar bulut günü» nün azabı yakalarına yapıştı. O gerçekten müthiş bir günün azabı idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb’in üstün iradeli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Ve hakıkat bu (kur’an) rabbül’âlemînin şübhesiz bir tenzilidir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. Onu «güvenilir ruh» (Cebrail) indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Senin kalbine; uyarıcılardan biri olasın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Açık, yalın bir arapça ile Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Kur’an’ın temel ilkeleri, daha önceki ümmetlerin kutsal kitaplarında da yer almıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. İsrailoğulları bilginlerinin bu Kur’an’dan haberdar olmaları müşrikler için bir delil değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Eğer biz Kur’an’ı ana dili arapça olmayan birine indirseydik de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Onu o müşriklere okusaydı ona yine inanmazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. İşte Biz vahyin, günaha batmışların kalplerinde (etki etmeden) geçip gitmesini böyle sağlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Onlar acıklı azabı görmedikçe ona inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. O azapla hiç farkında olmadıkları bir sırada, ansızın yüzyüze gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. O zaman «Acaba bize mühlet verilir mi?» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Onlar azabımızın bir an önce gerçekleşmesini mi istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Baksana, eğer onları yıllarca refah içinde yaşatsak da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. Sonra tehdit edildikleri azap başlarına gelse; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 207. Vaktiyle refah içinde geçirdikleri hayat kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 208. Yok ettiğimiz her ülkeye mutlaka uyarıcılar gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 209. Amaç başlarına gelecekleri kendilerine önceden haber vermektir. Biz zalim değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 210. Kur’an, şeytanlar tarafından indirilmiş değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 211. Bu onların sıfatları ile bağdaşmaz. Zaten onlar bunu yapamazlar da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 212. Çünkü onların vahyi işitmeleri engellenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 213. Sakın Allah’ın yanısıra başka bir ilaha yalvarma; yoksa azaba çarpılanlardan olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 214. Öncelikle en yakın akrabalarını uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 215. Sana uyan mü’minlere karşı alçak gönüllülük kanatlarını indir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 216. Eğer hemşehrilerin sana karşı gelirlerse onlara «Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım» de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 217. Üstün iradeli ve merhametli olan Allah’a dayan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 218. O seni namaza durduğunda görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 219. Secde edenler ile birlikte eğilip dikildiğini de görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 220. Hiç kuşkusuz O, herşeyi işitir ve herşeyi görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 221. Size haber vereyim mi kimlerin üzerine şeytanların iniverdiğini? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 222. Onlar ne kadar aşırı yalancı ve günah düşkünü varsa onlara inerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 223. Onlar, çoğunluğu yalancı olan şeytanların söylediklerine kulak verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 224. Şairlere gelince ancak amaçsız, havai insanlar onların peşinden gider. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 225. Görmüyormusun ki, onlar her vadiye dalarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 226. Ve yapmadıklarını söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 227. Yalnız iman edip iyi ameller işleyenler, sık sık Allah’ı ananlar ve zulme uğradıklarında zalimlere karşı koyanlar böyle değildirler. Zalimler ne acı bir akıbetle yüzyüze geleceklerini yakında anlayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster