1. (1-2) Hâ, mîm. ‘Ayn, sîn, kâf. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Hâ, mîm. ‘Ayn, sîn, kâf. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kudret ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere şöyle vahyediyor: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. “Göklerde ve yerde olan her şey O`nundur. O, yücedir; uludur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O`nun ululuğu karşısında gökler neredeyse çatlayacaktır. Melekler, Rabblerini övgü ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunanlar için af dilerler. Çünkü Allah çok bağışlayandır; çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah`tan başka dost edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İşte böylece şehirlerin anası Mekke ve çevresindekileri uyarman ve gerçekleşmesinde şüphe bulunmayan toplanma günü hakkında korkutman için sana Arapça bir Kur`ân indirdik. O gün insanların bir kısmı cennette, bir kısmı da alevli ateşte olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Eğer Allah dileseydi, onları bir tek inanç etrafında toplardı. Fakat O, dileyenleri rahmetinin içine alır. Zâlimler için hiçbir koruyucu ve yardımcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa O`ndan başka dostlar mı edindiler? Oysa gerçek dost Allah`tır. O, ölüleri diriltir. O`nun her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir konuda hüküm vermek Allah`a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir. O`na dayandım ve O`na yöneldim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Size kendi türünüzden eşler, hayvanlara da kendi türlerinden eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O`nun benzeri hiçbir varlık yoktur. O her şeyi işitendir; her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Göklerin ve yerin anahtarları/yönetim sistemi O`nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. O her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah Nûh`a, sana, İbrâhim`e, Mûsâ`ya ve İsâ`ya, “Dine dosdoğru uyunuz, dinde ayrılığa düşmeyiniz” diye vasiyet ettiğimiz dini size yasallaştırdı. Senin kendilerini çağırdığın bu esas, müşriklere ağır geldi. Allah dileyenleri kendine seçer, kendisine yönelenleri de doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kendilerine ilim geldikten sonra ihtilafa düşmeleri, sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayıdır. Eğer Rabbin tarafından belirli bir süreye kadar önceden verilmiş bir söz olmasaydı, kesinlikle aralarında hüküm verilecekti. Onlardan sonra kendilerine kitap verilenler de kesinlikle o din hakkında aşırı şüphe içerisindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. “Allah`ın indirdiği kitaba inandım. Aranızda adeletli davranmakla emrolundum. Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da sizedir. Aramızda tartışmaya gerek yoktur. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş yalnız O`nadır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Allah`ın çağrısını kabul ettikten sonra hâlâ Allah hakkında tartışanlara gelince, onların delilleri ve itirazları Rabbleri katında geçersizdir. Allah`ın gazabı onların üzerine çökecektir ve onlar için şiddetli bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gerçeği taşıyan kitabı ve adalet ölçüsünü hak olarak indiren Allah`tır. Ne biliyorsun, belki de kıyamet saati yakındır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kıyamete inanmayanlar, onun acele gelmesini istiyorlar. İnananlar ise onun gelmesinden korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi biliniz ki, kıyamet hakkında şüpheye düşenler, büyük bir yanılgı içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, güçlüdür; her şeyin üstesinden gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kim âhiret sevabını isterse, onun sevabını arttırırız. Kim de dünya nimetini isterse, ona da onu veririz. Artık onun âhiret sevabından hiçbir payı olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa onların, Allah`ın izin vermediği bir dini kendilerine yasallaştıran ortakları mı var? Eğer erteleme sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz, zâlimlere can yakıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yaptıkları şeyler başlarına gelirken, zâlimlerin korkudan titrediklerini göreceksin. İman edip iyi işler yapanlar da, cennet bahçelerinde olacaklardır. Rabblerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte, büyük lütuf budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “Ben, buna karşılık sizden bir karşılık istemiyorum; ancak, Allah`a yaklaştıran sevgiyi istiyorum.” Kim bir iyilik yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah affedendir; iyiliğe karşılık verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa onlar, senin için, “Allah`a karşı yalan uydurdu” mu diyorlar? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Allah bâtılı silip süpürür ve hakkı sözleriyle ortaya koyar. Şüphesiz Allah sinelerde olanları bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah, kullarının tövbesini kabul eden, kötülüklerini affeden ve ne yaptığınızı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İnanıp iyi amel yapanların duasını kabul eder ve onlara kendi lütfundan fazlasıyla verir. Kâfirler için şiddetli bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah, kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat Allah rızkı dilediği ölçüde indirir. Allah, kullarını çok iyi bilir ve görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İnsanlar ümitsizliğe düştükten sonra yağmuru yağdıran ve rahmetini yayan O`dur. Kullarının işlerini düzenleyen ve övgüye lâyık olan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gökleri ve yeri yaratıp oralarda canlıları yayması O`nun varlığının delillerindendir. Dilediği zaman onları toplamaya da gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Başınıza gelecek her felaket, kendi yapıp ettiklerinizin bir ürünüdür. Bununla beraber Allah pek çoğunu bağışlıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Siz O`nu yeryüzünde âciz bırakamazsınız. Allah`tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O`nun varlığının delillerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dilerse rüzgârı durdurur; o zaman denizin üstünde hareketsiz kalıverirler. Bunda, şüphesiz çok çok sabreden, gönülden şükreden herkes için mesajlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yahut yaptıkları yüzünden onları helâk eder, birçoğunu da bağışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Böylece âyetlerimiz üzerinde tartışanlar, kendilerine kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size verilen her şey, geçici dünya malıdır. Allah katında bulunanlar ise daha iyi ve daha kalıcıdır. Bu ödül, iman eden ve Rabblerine dayanıp güvenenler içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar, büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar; kızdıklarında da hataları bağışlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlar, Rabblerinin çağrısına uyarlar ve namazı dosdoğru kılarlar. İşlerini birbirlerine danışarak yaparlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayırda harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kendilerine bir haksızlık yapıldığında yardımlaşarak üstesinden gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir kötülüğün cezası, ona denk bir cezadır. Kim affeder ve barışı sağlarsa, onun ödülü Allah`a aittir. Doğrusu Allah zâlimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa artık onların aleyhlerine bir yol yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak, insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte, acıklı azap bunlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kim sabreder ve affederse, şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İşte, Allah kimi saptırırsa, artık onun hiçbir koruyucusu yoktur. Azabı gördüklerinde zâlimlerin, “Geri dönüşün hiçbir yolu yok mu?” dediklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. “İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlar bunlardır.” Biliniz ki, zâlimler kesinlikle süreli bir azap içerisindedirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onların Allah`tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları olmayacaktır. Allah kimi saptırırsa, artık onun kurtuluşa çıkan bir yolu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Allah`tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmezden önce, Rabbinize uyunuz! Çünkü o gün, hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız, itiraz da edemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir; ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerin ve yerin mülkü Allah`ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Yahut, çocukları hem erkek hem de kız olmak üzere karışık verir. Dilediğini de kısır yapar. O, her şeyi bilendir; her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah, bir insanla ancak ilham yoluyla, yahut perde arkasından konuşur, yahut izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi/Cebrail gönderir. Allah yücedir; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte sana da böyle, emrimizden bir ruh/can vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz Kur`ân`ı, kullarımızdan dilediğimizi doğru yola ilettiğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz sen doğru yola götürüyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi Allah`ın yoluna. İyi bil ki bütün işler, sonunda Allah`a varır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster