1. Ey Peygamber! Hanımlarınızı boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayınız ve bekleme sürelerini iyice hesap ediniz. Rabbiniz Allah`a saygı duyunuz. Apaçık bir hayâsızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayınız. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah`ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah`ın koyduğu sınırları aşarsa, aslında kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki, belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutunuz yahut onlardan uygun biçimde ayrılınız. İçinizden âdil iki kişiyi şahit tutunuz ve şahitliği Allah adına özenle yerine getiriniz. İşte, Allah`a ve âhiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah`a saygı duyarsa, O, kendisine bir çıkış yolu yaratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah, onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah`a dayanıp güvenirse, O, kendine yeter. Şüphesiz Allah, dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlar ile âdet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah`a saygı duyarsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte bu, Allah`ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah`a saygı duyarsa Allah onun kötülüklerini örter ve ödülünü büyütür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O kadınları imkanınıza göre kendi oturduğunuz yerde oturtunuz ve onları baskı altına almak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayınız. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayınız. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyiniz ve aranızda güzelce konuşup anlaşınız. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda çocuğu, o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Varlıklı olan, sahip olduğu imkanlara göre harcasın; rızkı daralmış bulunan da Allah`ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah, bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Nice ülkeler vardır ki, Rablerinin buyruklarına ve peygamberine küstahça karşı çıkmışlardır. Bunun üzerine biz hepsini çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir cezaya çarptırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Böylece yaptıklarının cezasını çekmişler ve sonuçları hüsran olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey inanan akıl sahipleri! Allah`a saygı duyunuz. Allah, sizin için kesinlikle bir öğüt indirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İman edip iyi amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, size Allah`ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah`a inanır, iyi amel yaparsa, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde süreli kalacakları cennetlere sokar. Allah ona gerçekten güzel rızık verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah, yedi kat göğü ve onların benzerini de yerkürede yaratandır. Düzen bunların arasında cereyan eder. Allah`ın her şeye gücünün yettiğini ve bilgisinin her şeyi kuşattığını bilmeniz için bunlar yeterlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster