1. Ey PEyGAMBER! Hanımlarınızı boşamak istediğinizde, onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik halinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah’a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden kovmayın, kendileri de gitmesinler. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca; onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapsınlar. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onu beklemediği yerden ödüllendirir. Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah herşeye bir ölçü koymuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kadinlarinizdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Işte bu, Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun ödülünü büyütür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlari (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için (çocuğu) emzirirlerse, (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da, Allah’ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. Allah bir kimseyi ancak imkânlarına göre yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Nice kentlerin halkı Rablerinin ve O’nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde; ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah’a karşı gelmekten sakının! Allah size bir zikir (Kur’an) indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Iman edip faydalı bir işi en iyi şekilde yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın apaçık âyetlerini okuyan, bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yaparsa, Allah onu, içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere koyar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah’ın herşeye kadir olduğunu ve Allah’ın herşeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster