1. Andolsun göğe ve Târık’a! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Târık’ın ne olduğunu sana ne bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, karanlığı delen bir yıldızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Üzerinde gözetleyicikoruyucu bulunmayan hiç kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Atılıp dökülen bir sudan yaratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O su erkeğin sulbü (belkemiği) ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’ın onu yeniden döndürmeye elbette gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O günde ki bütün gizli sırlar meydana çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanın o gün gücü kuvveti de, yardımcısı da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Dönüp dolaşan (döndürümlü olan) göğe andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve yarılan yere andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphesiz ki bu Kur’an (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O aslâ bir eğlence değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlar (onu iptal etmek için) bir tuzak kuruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ben de bir tuzak kurmaktayım, (hilelerine karşılık vereceğim). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hele sen o kâfirlere mühlet ver, (onları biraz kendi hallerine bırak!). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster