1. Güneş dürüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar döküldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar yürütüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğumu yaklaşmış develer başıboş bırakıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşi hayvanlar toplandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler tutuşturulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefisler eşleştirildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sahifeler açıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökyüzü söküldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem kızıştırıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet de yaklaştırıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Nefis, neyi getirdiğini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Artık hayır; yemin ederim sinip dönenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bir akış içinde yerini alanlara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun kararmaya başladığında geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Nefes almaya başladığında sabaha, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphe yok ki o, çok şerefli bir elçinin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (O Cebrail) Kuvvet sahibidir. Egemenlik tahtının sahibi katında pek itibarlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona itaat edilir, orada güvenilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Arkadaşınız bir deli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun onu apaçık bir ufukta görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gaybe karşı cimrilik etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O halde nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O, alemler için ancak bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizden dosdoğru yolda gitmek isteyenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ama, alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster