1. Güneş dürüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve yıldızlar kararıp dağıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve dağlar yürütüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve kıyılmaz mallar terk edildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve vahşi hayvanlar, bir araya toplandığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve denizler tutuşturulduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve ruhlar (bedenlerle) birleştirildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve diri olarak toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?" diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gök sıyrılıp yüzüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve Cehennem ateşi çılgınca kızıştığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve Cennet de yakınlaştırıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, yemin ederim geri kalıp gizlenenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O akıp akıp gizlenenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve geçmeye başladığı dem geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve nefes almaya başladığı zaman sabaha. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ki şüphesiz o (Kur’an), yüce bir elçinin (Cebrail’in) sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (O Cebrail) Kuvvet sahibidir. Egemenlik tahtının sahibi katında pek itibarlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz o (Peygamber), onu (Cebrail’i) apaçık bir ufukta görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gayb (vahiy) hakkında cimri (vahyi sizden esirgeyen) değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O (Kur’an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O halde, siz nereye kaçıp gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O (Kur’an), âlemler için yalnızca bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizden kendine doğru bir yol belirlemek isteyen kimse için (bir öğüt). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster