1. Andolsun Tûr’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve yazılmış kitaba. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yayılmış kâğıtta. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve mâmur eve. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve yüceltilmiş tavana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve taşkın, coşkun, dalgalanıp duran denize. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphe yok ki Rabbinin azâbı, yerine gelip olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu bir defedip gideren bulunmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök, bir çalkantıya düşüp döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve dağlar, yerlerinden oynayıp yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Artık yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Öyle kişilerdir onlar ki daldıkları batakta oynayıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün itilip kakılarak cehenneme atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte budur yalanladığınız ateş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bir büyü mü bu, yoksa görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin ona da artık sabredin, yahut etmeyin, birdir size; ancak yaptığınızın karşılığı olarak cezâlanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphe yok ki çekinenler, cennetlerdedir ve nîmetler içinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Nîmetlenirler orada Rablerinin verdiği nîmetlerle ve Rableri korur onları koca cehennemin azâbından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yiyin ve için, âfiyetler olsun, yaptığınız şeylere karşılık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Saf saf dizilmiş tahtlara dayanarak ve onları, iri gözlü hûrilerle evlendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve inananlarla soylarından, inanarak onlara uyanları, soylarından gelenlerle birleştirir, buluştururuz ve yaptıklarının mükâfatından hiçbir şeyi eksiltmeyiz; herkes, kazancına bağlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve onlara meyve ve gönüllerinin tam istediği et vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve birbirlerine öyle bir kadeh sunarlar ki içtikleri şarabın sonucunda ne boş şeylerden bahsediş var, ne günaha giriş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve öylesine genç hizmetçiler, etraflarında döner durur ki sanki onlar, hazinelerde saklanmış inciler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve birbirlerine dönüp sorarlar, konuşurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Derler ki: Gerçekten de daha önce ehlimizin içinde, ilimizde, yurdumuzda, korku içindeydik biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Derken Allah lûtfetti bize ve korudu bizi tâ iliklere işleyen sam yelinin azâbından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Gerçekten de önceden onu çağırırdık; şüphe yok ki o, şanı yüce bir lütuf sâhibidir, rahîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Artık öğüt ver, gerçekten de Rabbinin nîmeti sâyesinde sen, ne kâhinsin, ne deli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar, bir şâir ki ölmesini, zâmanın kötülüklerine uğramasını gözetiyoruz mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: Gözetin bakalım, gerçekten ben de sizinle berâber gözetmedeyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa bu sözleri akılları mı emrediyor onlara, yoksa azgın bir topluluk mu onlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa onu kendisi uyduruyor mu diyorlar? Hayır, inanmamışlardır onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık buna benzer bir söz getirin meydana sözünüz doğruysa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa boşu boşuna mı yaratıldı onlar, yoksa onlar mı yaratıcılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeryüzünü mü yarattı onlar? Hayır, iyiden iyiye inanmamışlardır onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa onların yanında mı Rabbinin hazineleri, yoksa onlar sorumsuz bir saltanata mı sâhip? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa merdivenleri var da gökten mi duyuyorlar? Öyleyse duyanları, apaçık bir delil göstersin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar onların da erkek evlâtları sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa onlardan ücret istiyorsun da bu yüzden ağır bir borca mı giriyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gizli şey, yanlarında da yazıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa bir düzen mi kurmak istiyorlar? Asıl düzene uğrayıp cezâlanacaklar, kâfir olanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa Allah’tan başka bir mâbutları mı var? Şanı yücedir, münezzehtir Allah, şirk koşanların şirk koştukları şeylerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, birbiri üstüne yığılmış bulut derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık bırak onları helâk olacakları güne dek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bir gündür o gün ki düzenleri, onlardan hiçbir şeyi gideremez ve onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve şüphe yok ki zulmedenlere, bundan başka azap da var ve fakat çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve sabret Rabbinin hükmüne, gerçekten de gözümüzün altındasın sen ve Rabbine hamd ederek tenzîh et onu, kalkınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve geceleyin de onu tenzîh et ve yıldızların batacağı sırada da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster