1. Andolsun Tûri Sîna Dağına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. satır satır yazılmış kitaba, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. yayılmış açık kağıt ve deriler üzerine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. hac, umre ziyaretçileri ve meleklerle şenlenmiş olan eve, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. yükseltilmiş tavana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kükreyen taşkın deniz şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçek şu ki, ey insanoğlu! Rabbin tarafından günahkarlar için hazırladığı azap, kesinlikle gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu engelleyecek hiç birşey olmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök, bir sarsıntı ile sarsılacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar yerlerinden oynayıp, yürütülecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O gün gerçekleri yalan sayanların vay haline, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. tüm hayatları boyunca tamamen boş şey ve boş işlerle oyalanıp duranların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar, itile kakıla cehennem ateşine sürüklenirler ve kendilerine denilir ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Bu sizin yalanlamış olduğunuz cehennemdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Peki bu cehennem de, bir büyü müdür yoksa, doğruluğunu görmeye yanaşmadığınız birşey mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin o cehenneme, artık ister sabredip katlanın, isterse katlanmayın sizin için farketmez, siz yalnızca yapmış olduğunuzun karşılığını görüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yollarını Allah’ın kitabıyla bulmaya çalışanlar, cennetlerde ve nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdiği nimetlerle sevinip mutlu olacaklar ve Rableri onları gözleri yuvasından fırlatan azaptan koruyacak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "İşlediklerinize karşılık afiyetle, gönül huzuru içinde, yiyiniz, içiniz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. sıra sıra dizilmiş mutluluk divanlarına uzanmış oldukları halde..." Onları saf, temiz, iri gözlü hurilerle evlendireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar ki, inandılar, soyları da imanda kendilerine uydu. Onları cennete sokarken soylarını da kendilerine eriştirip, cennete katmışızdır ve kendi amellerinin sevabından da, hiç birşey eksiltmemişizdir. Ama sonunda herkes kendi kazandığına bağlıdır, yani ona göre ceza veya mükafat görecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve onlara, orada canlarının istediği meyvadan ve etten bol bol vermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada birbirlerine öyle kadeh sunarlar ki, içtikleri şarabın etkisinden, ne boş şeylerden bahsetme var, ne de günaha sokma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kendilerine ait hizmetçiler etraflarında dönüp dolaşırlar, sanki onlar, sedefteki saklı inciler gibi pırıl pırıl saf ve temiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Cennetlikler birbirlerine dönüp sorarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Bakın, dünyada iken çoluk çocuğumuzun arasında yaşarken, günaha düşmekten ve sonumuzdan korku içindeydik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah bize bol bol lütufta bulundu da, ta iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Biz bundan önce dünyada da, O’na yalvarıp ibadet ederdik. Çünkü O, iyiliği bol ve rahmeti geniştir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Öyleyse ey Muhammed! Sen bütün insanlara öğüt ver. Çünkü sen, Rabbinin nimeti sayesinde, inkârcıların dedikleri gibi ne bir kahinsin, ne de bir deli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar senin hakkında, O bir şairdir, zamanın tokadını yemesini bekliyoruz mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Siz bekleyedurun, doğrusu ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felakete çarpılacaktır göreceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa bu tutarsızlık ve çelişkiyi, akılları mı onlara emrediyor. Yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa onlar, bu Kur’ân’ı kendisi uydurmuştur mu diyorlar. Hayır, aksine onlar gerçeği biliyor, ama inanmak istemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ama O Kur’an’ı bir insan sözü olarak görüyorlarsa, O’na benzer bir söz söylesinler de, görelim söyledikleri doğru mu, değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa kendileri, hiçbir yaratıcı olmadan mı oluşup var oldular, yoksa kendileri mi kendilerini yaratıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, ama onlar hiç birşey hakkında kesin bir inanca sahip değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa onlar mı kâinâta hüküm ve saltanat kurup, herşeyi istedikleri gibi yöneten. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların göğe çıkıp meleklerin sözlerini ve onlara bildirilenleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse onu dinlemiş olanlardan birisi, bilgisinin açık bir delilini getirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar Allah’a, oğullar size öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa ey Muhammed! Peygamberlik görevine karşılık, onlardan bir ücret istiyorsun da, bu yüzden ağır bir borca mı girmiş oluyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa görülmeyen bilgi kaynağı kendilerinin yanındadır da, oradan mı yazıp tesbit ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa bir hile ve tuzak mı kurmak istiyorlar. Ama Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler, kendileri tuzağa düşeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O halde Allah’tan başka bir ilahları mı var? Allah sınırsız yüceliğiyle, onların yakıştırdığı ortaklardan uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ama o gerçekleri örtbas edenler, gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından dolayı birbiri üstüne yığılmış bulutlardır derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık korkudan bayılacakları güne kavuşuncaya kadar bırak onları, ne yaparlarsa yapsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün onların hile ve tuzakları, kendilerine hiçbir fayda vermez ve onlara yardım da olunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gerçek şu ki, yaratılış gayesi dışında yaşayanlara, öteki dünyadaki korkunç azaptan önce de sıkıntı, bunalım, kabir azabı gibi başka azaplar da vardır, ama çoğu bunun farkında değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O halde, Rabbinin hükmünü sabredip tüm zorluk ve sıkıntılara göğüs gererek bekle. Çünkü sen, bizim gözetimimiz altındasın ve her ne zaman, yani uykuda iken, otururken, namaz için ayağa kalktığında, Rabbinin sınırsız büyüklüğünü tüm eksiksiz övgüleriyle överek yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolmasından sonra da O’nun şanını yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster