1. Andolsun Tur’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3)Yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ma’mur eve, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Tutuşturulmuş denize, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ona engel olacak bir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök bir çalkalanış çalkalanır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve dağlar bir yürüyüş yürür ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte o gün, yalanlayanların vay hallerine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki onlar, daldıkları bir batılın içinde oynayıp duranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar cehennem ateşine doğru şiddetle itilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’İşte bu, sizin yalanlamakta olduğunuz ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu da bir büyü müdür yoksa siz mi görmüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin oraya. Artık ister dayanın ister dayanmayın. Sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz takva sahipleri cennetlerde ve nimet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdikleriyle zevk sürerler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ’Yapmakta olduklarınıza karşılık afiyetle yiyin ve için.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra dizilmiş tahtlara yaslanarak. Ayrıca onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İman edip nesilleri de imanda kendilerini izleyenler var ya, onların nesillerini kendilerine katmış ve kendi amellerinden bir şey eksiltmemişizdir. Her kişi kazandığına karşılık bir rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara canlarının çektiği meyvelerden ve etten bol bol vermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama ne de günâha sokma vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Etraflarında kendilerine ait öyle delikanlılar dolaşırlar ki onlar adeta sedefte saklı inci gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirlerine dönüp sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Biz daha önce ailemiz içindeyken endişeliydik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah bize lutfetti de bizi delikçiklere (hücrelere) kadar işleyen azaptan korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şüphesiz biz daha önce O’na yalvarırdık. Gerçekten iyilik eden, rahmet eden O’dur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O halde sen öğüt ver. Rabbinin nimetiyle sen ne bir kâhinsin ne de mecnun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’(O) bir şairdir, biz onun zamanın felaketlerine çarpılmasını gözlüyoruz’ mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ’Gözleyin, şüphesiz ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunu kendilerine akılları mı emrediyor yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ’Onu kendisi uydurup söyledi’ mi diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer doğru sözlü iseler onun benzeri bir söz getirsinler öyleyse! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar yoksa yaratanlar kendileri midirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, onlar kesin bilgiyle inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanlarında mıdır? Yoksa hâkimiyet sahibi onlar mıdırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların merdivenleri mi var da onunla (göklerde konuşulanları) dinliyorlar? Öyleyse dinleyenleri açık bir belge getirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar O’nun da oğlanlar sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen onlardan ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır yük altında mı kaldılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayb kendilerinin yanındadır da kendileri mi istediklerini yapıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa bir tuzak kurmak mı istiyorlar? Oysa asıl tuzağa düşecek olanlar o inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların Allah’tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ’Üst üste yığılmış bir buluttur’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Öyleyse onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün tuzakları kendilerinden bir şey savamaz ve onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz zalimler için bundan önce de bir azap var. Ancak onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve geceleyin de tesbih et O’nu, yıldızların batmaya durduğu demde de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster