1. Tûr’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yayınlanmış ince deri üzerine yazılı Kitâb’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yayınlanmış ince deri üzerine yazılı Kitâb’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bayındır eve (veya Beytü’l-Ma’mûr’a), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dolup kabaran (veya kaynayıp kabaran) denize and olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Elbette Rabbin azabı gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu savacak bir güç yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10-11-12) O gün, gök döndükçe dönecek. O gün (Hakk’ı) yalanlıyanların vay hâline ! Ki onlar, daldıkları şeyde (küfür ve sapıklık içinde) eğlenip dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10-11-12) O gün, gök döndükçe dönecek. O gün (Hakk’ı) yalanlıyanların vay hâline ! Ki onlar, daldıkları şeyde (küfür ve sapıklık içinde) eğlenip dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (9-10-11-12) O gün, gök döndükçe dönecek. O gün (Hakk’ı) yalanlıyanların vay hâline ! Ki onlar, daldıkları şeyde (küfür ve sapıklık içinde) eğlenip dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (9-10-11-12) O gün, gök döndükçe dönecek. O gün (Hakk’ı) yalanlıyanların vay hâline ! Ki onlar, daldıkları şeyde (küfür ve sapıklık içinde) eğlenip dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) O gün, onlar Cehennem ateşine itildikçe itilecekler. «İşte bu, yalanladığınız ateştir!» (denilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) O gün, onlar Cehennem ateşine itildikçe itilecekler. «İşte bu, yalanladığınız ateştir!» (denilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu da mı sihirdir, yoksa siz göremiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin oraya! İster katlanın, ister katlanmayın sizin için birdir. Siz, ancak yapageldiklerinize karşılık cezalandırılıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz ki muttâkîler (Allah’tan saygı ile korkup kötülüklerden sakınan mü’minler) Cennetlerde nîmet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablarının kendilerine verdikleriyle neşelenip zevk u safa sürmektedirler. Rabları, onları o çok yakıcı Cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşlediklerinize karşılık afiyetle gönül huzuru içinde yeyiniz içiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bunlar, birer dizi halinde sıralanan kanepelere, tahtlara yaslanırlar ve biz, kendilerini iri kara gözlü eşlerle evlendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar ki imân ettiler ve soyları da kendilerine imân ile uydular, soylarını onlara eriştirip katarız ve biz, onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Her kişi kazandığına karşılık rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara (Cennet’tekilere), canlarının çektiği meyvalardan ve etten sunarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada kadeh tokuştururlar ki bunda ne bir boşanlamsız saçmalama, ne de günaha sokma vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kendilerine ait hizmetçiler etraflarında dönüp dolaşırlar da sanki herbiri sedefteki saklı inciler gibi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirlerine dönüp sorarlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Derler ki: Hakikat biz bundan önce (Dünya’da) ailemiz içinde korkup endişe duyardık ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah, bize bol lûtufta bulundu da Cehennem’in kavurucu azabından korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şüphesiz biz, bundan önce de O’na yalvarıp ibâdet ederdik. Çünkü O, iyiliği bol, rahmeti geniştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sen öğüt vermeye devam et. Sen, Rabbin nîmetiyle ne bir kâhinsin, ne de deli... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar (senin için) O şâirdir, zamanın tokadını yemesini bekliyoruz mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki, siz bekleye durun, doğrusu ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa bunu (bu tutarsızlık ve çelişkiyi) akılları mı onlara emrediyor ? Değilse onlar, azıp sapıtan bir millet midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa bunu (Kur’ân’ı) kendisi mi uydurup söyledi diyorlar ? Hayır, onlar inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer doğru sözlü kimseler iseler bu sözün bir benzerini getirsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlar, hiçbir şeysiz mi yaratıldılar? Değilse, yaratanlar kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı ? Hayır, onlar kesinlikle inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbin hazineleri onların yanında mıdır ? Yoksa onlar mı (Kâinat’ta) hüküm ve saltanat kurup (düzeni) yürütenlerdir ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların merdivenleri var da onunla mı (yükselip göklerin haberlerini) dinliyorlar ? O halde dinleyenleri (bu hususta) açık belge, isbatlayıcı delil getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar Allah’a, oğlanlar size, öyle mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen, onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altına mı giriyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayb (görünmeyen, bilinmeyen hususlar), onların yanında bulunuyor da onu kendileri mi yazıp tesbit ediyorlar ? Ama o küfre sapanlar kendileri tuzağa düşeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa bir hile ve tuzak mı kurmak istiyorlar ? Ama o küfre sapanlar kendileri tuzağa düşeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların, Allah’tan başka bir tanrıları mı var? Allah, onların ortak koştuklarından yücedir, münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gökten bir kütlenin düştüğünü görseler, birbiri üstüne yığılmış bulut kümesidir derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen onları çarpılacakları güne kavuşmalarına kadar bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün onların hile ve tuzağı kendilerine hiçbir fayda vermez ve onlar yardımda olunmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz ki, zâlimler için bundan başka da azâb vardır. Ama çoğu bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (48-49) Rabbin hükmüne (o gelinceye kadar) sabret. Şüphesiz ki sen, bizim gözetimimizdesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbîh et; gecenin bir bölümünde ve yıldızların batmasının ardından da tesbîh vam et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (48-49) Rabbin hükmüne (o gelinceye kadar) sabret. Şüphesiz ki sen, bizim gözetimimizdesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbîh et; gecenin bir bölümünde ve yıldızların batmasının ardından da tesbîh vam et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster