1. (1-8) (Musa`nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab`a, Beyti Mamur`a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe`ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-8) (Musa`nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab`a, Beyti Mamur`a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe`ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-8) (Musa`nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab`a, Beyti Mamur`a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe`ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-8) (Musa`nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab`a, Beyti Mamur`a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe`ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (1-8) (Musa`nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab`a, Beyti Mamur`a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe`ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (1-8) (Musa`nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab`a, Beyti Mamur`a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe`ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (1-8) (Musa`nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab`a, Beyti Mamur`a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe`ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (1-8) (Musa`nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab`a, Beyti Mamur`a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe`ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) O gün gök, sarsılıp çalkalanır ve dağlar (yerlerinden oynatan) bir yürüyüşle yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) O gün gök, sarsılıp çalkalanır ve dağlar (yerlerinden oynatan) bir yürüyüşle yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) (İnanmayıp) yalanlayanların vay haline o gün! Onlar (bütün hayatları boyunca) tamamen boş şeylerle oyalanıp duranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) (İnanmayıp) yalanlayanların vay haline o gün! Onlar (bütün hayatları boyunca) tamamen boş şeylerle oyalanıp duranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün itilip kakılarak cehenneme atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Onlara şöyle denir:) “İşte sizin yalanladığınız ateş budur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Söyleyin bakalım:) “Bu da mı büyü? Yoksa siz mi görmüyordunuz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. “Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Allah`a karşı gelmekten sakınanlar da cennetlerde, bol nimet içinde Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları (yaptıklarına karşılık), cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Allah`a karşı gelmekten sakınanlar da cennetlerde, bol nimet içinde Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları (yaptıklarına karşılık), cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Onlara:) “Dünya`da yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Biz, onları keskin bakışlı eşlerle/arkadaşlarla bir araya getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Dünyada) iman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, işte biz onların nesillerini (ahirette) kendilerine kavuştururuz. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Her kişi, kendi kazandığına karşılık bir rehindir (ona göre muamele görecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Biz onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bolca veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada, boş söz söyletmeyen (içilince sarhoş etmeyen), günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Hizmetlerine verilmiş, sedefte saklı inci gibi gençler (garsonlar) etraflarında (emir almak için) dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (O cennetlikler) Birbirlerine dönüp (“Ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız?” diye) sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-27) Şöyle derler: “Biz, bundan önce (dünyada) ailemizle birlikte (azaptan ve Allah`a karşı gelmekten) sakınırdık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-27) Şöyle derler: “Biz, bundan önce (dünyada) ailemizle birlikte (azaptan ve Allah`a karşı gelmekten) sakınırdık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Gerçekten biz bundan önce (dünyada) O`na yalvarırdık (ibadet ederdik). Şüphesiz O, iyiliği ve merhameti bol olandır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Ey Resulüm!) Sen tebliğ ve irşada devam et! Çünkü sen Rabbinin (peygamberlik ve İslam) nimeti sayesinde ne kâhinsin, ne de mecnun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar: “Muhammed bir şairdir, zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz” mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlara de ki: “Bekleyin, ben de sizinle beraber bekliyorum!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yahut bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir toplum mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ya da: “O Kur`an`ı kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer doğru sözlü iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Acaba onlar, hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa bizzat kendileri mi yaratıcıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ya da gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, onlar hiçbir şey hakkında kesin bir inanca sahip değiller! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Veya üstün güç (her şeyin denetim ve yönetim) sahipleri kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların, kendisi vasıtasıyla (ilâhî vahyi) dinleyecekleri bir merdivenleri (asansörleri) mi var? (Eğer varsa) onları dinleyenler, açık bir delil getirsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa (hoşlanmadığınız için) kız çocukları O`nun da, erkekler sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ya da sen onlardan (tebliğ görevine karşılık) bir ücret istiyorsun da onlar, borçtan ağır bir yük altında mı kalıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da (oradan onlar, istediklerini) yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahut (seni çelişkilerin) tuzağına mı düşürmek istiyorlar? Ama aslında tuzağa düşenler onlardır, o hakikati inkâr edenlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ya da, onların Allah`tan başka bir ilâhı mı var? Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Onlar inkâra öyle şartlanmışlar ki;) eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile (inatlarından bu): “Üst üste yığılmış bir buluttur” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hâllerine bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün, tuzakları kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve onlara yardım da edilmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret! Çünkü sen, gözlerimizin önündesin, kalktığın zaman Rabbini övgü ile an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra O`nun şanını yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster