1. O gerçek (ölümü tadarak başlayan ikinci hayat) vuku bulduğunda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Artık onun gerçekliğini yalanlayacak olmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Kimini) alçaltıcıdır, (kimini) yükselticidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Arz (beden) şiddetli bir sarsılışla sarsıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar (bedendeki organlar) hurdahaş edildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Nihayet) dağılmış toz olduğunda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Siz üç cinse ayrıldığınızda: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ashab-ı Meymene (uğurlular-mutlular, sağcılar, Hakk’ı bulmada isâbet etmişler), ne ashab-ı meymenedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ashab-ı Meş’eme (uğursuzlar-mutsuzlar, solcular, Hak’tan kozalı yaşamışlar), ne ashab-ı meş’emedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Es Sâbikun (yakîn ile öne geçenler), sabikundur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte onlar mukarrebûn’dur (Kurbiyet mertebesini yaşayanlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Nimet cennetlerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çoğunluğu önceki (devir)lerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Azınlığı sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Karşılıklı kurulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çevrelerinde ebedî gençlikleriyle hizmetliler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kaynağında dolmuş ibrikler, sürahiler ve kâselerle... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ne başları ağrır ondan ne de şuurları bulanır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Tercih edecekleri meyve; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Canlarının çektiği kuş eti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve Hur-i Iyn (net görüşlü {biyolojik gözün sınırlamalarıyla kayıtlı olmayan} eşler {birkaç beden}; şuur yapı olan "insan"ın özelliklerini yaşatacak, eşi olan bedenler. Tek bilincin tasarrufundaki birden çok bedenle yaşama süreci. A.H.). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Saklı (sedefte büyümüş) incilerin misali gibi (Esmâ hakikatinden oluşmuş ve o özelliklerin açığa çıkışı olan insan şuurundan var olmuş Allâh yaratısı bedenler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yaptıklarının cezası (sonucu)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Orada ne boş laf duyarlar ve ne de suç kavramı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sadece "Selâm, Selâm" denilir (Selâm isminin işaret ettiği özellik daim olsun; anlamında). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ashab-ı Yemîn (sağcılar, iman edenler) ne ashab-ı yemîndir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Meyveleriyle sidre ağacı içinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Meyveleri istiflenmiş muz ağacı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yayılmış (sonsuz) gölgede, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Çağlayarak dökülüp akan bir suda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Pek çok meyve (türü) içinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Ki o meyveler) ne tükenir ve ne de yasaklanır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yüceltilmiş sedirler içinde(dirler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Muhakkak ki biz onları (şuurun eşi olan bedenleri yeni) bir inşa edişle inşa ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onları daha önce hiç kullanılmamış türden oluşturduk! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Ki o daha önce hiç görülmemiş - kullanılmamış türden bedenler) eşlerine âşık (dünyaya birbirine düşman olarak inen, insanı maddeye yönelttiren hayvani beden karşıtı olarak, insan şuuruna sahip bilince, özelliklerini itirazsız yaşatan. A.H.) ve yaşıtlardır (bilinçle birlikte var olmuştur)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (Bunlar) ashab-ı yemîn (saîd olanlar) içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Ashab-ı yemîn’in) bir kısmı evvelkilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir kısmı da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ashab-ı Şimal (şakî olanlar; hakikati inkâr edip kozalı yaşayanlar), ne ashab-ı şimaldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Semum (zehirleyici ateş, radyasyon) ve hamim (yakan su; gerçek dışı bilgi ve şartlanmalar) içinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Simsiyah dumandan bir gölge (Hakikatindeki kuvveleri göremez, yaşayamaz bir hâl) içinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Ki o gölge) ne serindir ve ne de kerîm (cömertçe getirisi olan)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Muhakkak ki onlar bundan önce, dünyevî - şehvanî zevklerin bolluğu içinde şımarandılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O büyük suçta (Hakikatlerini inkâr ederek onu yaşama yolunda çalışma yapmamakta) ısrar ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, gerçekten yeni bir bedenle yaşama devam edecek miyiz = bâ’s olunacak mıyız?" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Evvelki atalarımız da mı?" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: "Muhakkak ki evvelkiler de sonrakiler de," Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Bilinen bir sürecin buluşma vaktinde elbette toplanacaklardır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra muhakkak ki siz ey (Hakikati) yalanlayıcı sapkınlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Elbette (siz) zakkum ağaçlarından (kendinizi yalnızca beden kabullenmenin sonucu meyvelerinden) yiyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onun üstüne yakıcı sudan içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Hastalığı dolayısıyla suya doymak bilmeyen develer gibi içeceksiniz onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Din (sistemin - Sünnetullâh’ın gerçekliğinin fark edildiği) gününde, onların nüzûlü (onlarda açığa çıkacak olan) işte budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz, yarattık sizi! Tasdik etmeyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Akıttığınız meniyi gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratanlar biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik ve bizim önümüze geçilmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Size bedel olarak benzerlerinizi (yeni bedenlerinizi) getirelim ve sizi bilemeyeceğiniz şekilde (yeniden) inşa edelim diye (ölümü takdir ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Andolsun ki ilk neş’eti (yaratışı) bildiniz... Peki derin düşünmeniz gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ekmekte olduklarınızı gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onu yeşerten siz misiniz yoksa biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Eğer dileseydik onu elbette kuru - cansız bitki kılardık da, şaşar kalırdınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Muhakkak ki ziyandayız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. "Hayır, biz (geçinmekten) mahrumlarız" (derdiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İçmekte olduğunuz o suyu gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onu beyaz bulutlardan siz mi inzâl ettiniz yoksa inzâl ediciler biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Eğer dileseydik onu acı (bir su) kılardık... Şükretmeniz gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Çakarak (ağaçtan) çıkardığınız o ateşi gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi inşa ettiniz yoksa inşa ediciler biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onu, çölde yaşarmışçasına bilgisizlere bir hatırlatma ve bir yararlanacakları şey kıldık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyleyse tespih et ismi Aziym Rab olan namına! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Yıldızların yer aldığı (Esmâ’mın açığa çıktığı) evren olarak yemin ederim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Bilseniz, gerçekten bu çok azametli bir yemindir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şüphesiz ki O (evren), Kur’ân-ı Keriym’dir ("OKU"yabilene çok değerli "OKU"nandır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Görülemeyen bir Bilgi’dedir! (Dalga {wave} okyanusu olan evrensel data ve dahi hologramik esasa göre beyindeki data.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ona (Bilgiye), (şirk pisliğinden - hayvaniyetinden) arınıp, tâhir olanlardan başkası dokunamaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Rabb-ül âlemîn’den tenzîldir (insan bilincinde tafsile indirme). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şimdi siz bu olayımızı mı hafife alıp, önemsemiyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Yaşam gıdanız yalanlamanız mı oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İşte (can) boğaza geldiğinde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O zaman siz (çaresiz) bakakalırsınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz ona sizden daha yakınızdır, fakat görmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Eğer siz yaptıklarınızın sonucunu yaşamayacaksanız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Eğer sözünüzde sadıksanız, onu (ölümü) geri çevirsenize (Sünnetullâh yoksa yapın bunu)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (Herkes ölümü tadacaktır) lâkin mukarrebûndan (kurb ehli) ise; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ravh (Rahmânî tecelli ile yaşam), Reyhan (Esmâ tecellileri seyri) ve Nimetler Cenneti vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Eğer Ashab-ı yemîn’den ise; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (Eğer öyle ise): "Ashab-ı yemîn’den senin için bir Selâm var" (denilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Eğer (o can) sapık inançlı (hakikati) yalanlayıcılardansa; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (İşte ona) başından aşağı kaynar sular dökülür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Cahîm’in (yakıcı şartlar) ateşine maruz kalır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Muhakkak ki bu Hakk-el Yakîn’dir (bilfiil yaşanacak gerçek)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Öyleyse tespih et ismi Aziym Rab olan namına! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster