1. Kıyamet koptuğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onun kopacağını hiç kimse yalanlayamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-7) Yer şiddetle sarsıldığında, dağlar paramparça olup, etrafa saçılan toz haline geldiğinde ve sizler de üç sınıfa ayrıldığınızda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-7) Yer şiddetle sarsıldığında, dağlar paramparça olup, etrafa saçılan toz haline geldiğinde ve sizler de üç sınıfa ayrıldığınızda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (4-7) Yer şiddetle sarsıldığında, dağlar paramparça olup, etrafa saçılan toz haline geldiğinde ve sizler de üç sınıfa ayrıldığınızda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (4-7) Yer şiddetle sarsıldığında, dağlar paramparça olup, etrafa saçılan toz haline geldiğinde ve sizler de üç sınıfa ayrıldığınızda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sağ taraftaki mutlu kişiler, ne iyi olacak onların durumları! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sol taraftaki mutsuz kişiler, ne kötü olacak onların halleri! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Hayır/iyilik işlerinde yarışanlar önde olacaklardır. İşte onlar Allah`a yakın olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Hayır/iyilik işlerinde yarışanlar önde olacaklardır. İşte onlar Allah`a yakın olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Nimet cennetlerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Önceki toplumların veya peygamberlere önce inananların pek çoğu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Mücevherlerle işlenmiş divanlar üzerinde karşılıklı olarak yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Mücevherlerle işlenmiş divanlar üzerinde karşılıklı olarak yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-19) Hizmetçileri kadehler, ibrikler ve kaynaktan doldurulmuş bardaklar ile etraflarında devamlı dolaşırlar. Ondan başları ağrımaz ve sarhoş da olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-19) Hizmetçileri kadehler, ibrikler ve kaynaktan doldurulmuş bardaklar ile etraflarında devamlı dolaşırlar. Ondan başları ağrımaz ve sarhoş da olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (17-19) Hizmetçileri kadehler, ibrikler ve kaynaktan doldurulmuş bardaklar ile etraflarında devamlı dolaşırlar. Ondan başları ağrımaz ve sarhoş da olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (20-21) Tercih ettikleri meyveler ile, canlarının çektiği kuş etleri ile nimetlendirilirler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İştahla yiyecekleri kuş etleri ile, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-24) Yaptıklarına karşılık olarak orada sedefteki inciler gibi güzel gözlü eşler de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-24) Yaptıklarına karşılık olarak orada sedefteki inciler gibi güzel gözlü eşler de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (22-24) Yaptıklarına karşılık olarak orada sedefteki inciler gibi güzel gözlü eşler de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-26) Karşılıklı selâmlaşmadan başka, orada boş ve günah söz duymazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-26) Karşılıklı selâmlaşmadan başka, orada boş ve günah söz duymazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sağdakiler; nedir sağdakilerin görecekleri karşılık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (28-33) Dikensiz meyve ağaçları; salkımları sarkmış muz ağaçları, yayılmış gölgelerde, çağlayarak akan sularda, koparılmamış ve yasak edilmemiş birçok meyve ile nimetlendirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (28-33) Dikensiz meyve ağaçları; salkımları sarkmış muz ağaçları, yayılmış gölgelerde, çağlayarak akan sularda, koparılmamış ve yasak edilmemiş birçok meyve ile nimetlendirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (28-33) Dikensiz meyve ağaçları; salkımları sarkmış muz ağaçları, yayılmış gölgelerde, çağlayarak akan sularda, koparılmamış ve yasak edilmemiş birçok meyve ile nimetlendirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (28-33) Dikensiz meyve ağaçları; salkımları sarkmış muz ağaçları, yayılmış gölgelerde, çağlayarak akan sularda, koparılmamış ve yasak edilmemiş birçok meyve ile nimetlendirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (28-33) Dikensiz meyve ağaçları; salkımları sarkmış muz ağaçları, yayılmış gölgelerde, çağlayarak akan sularda, koparılmamış ve yasak edilmemiş birçok meyve ile nimetlendirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (28-33) Dikensiz meyve ağaçları; salkımları sarkmış muz ağaçları, yayılmış gölgelerde, çağlayarak akan sularda, koparılmamış ve yasak edilmemiş birçok meyve ile nimetlendirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yüksek, yumuşak döşeklerdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (35-40) Sağdakiler için biz, kadınları yeniden biçimlendiririz. Onları genç kızlar haline getiririz. Eşleri tarafından sevilen yaşıt genç kızlar. Bütün bunlar amel defteri sağından verilenler içindir. Onların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (35-40) Sağdakiler için biz, kadınları yeniden biçimlendiririz. Onları genç kızlar haline getiririz. Eşleri tarafından sevilen yaşıt genç kızlar. Bütün bunlar amel defteri sağından verilenler içindir. Onların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (35-40) Sağdakiler için biz, kadınları yeniden biçimlendiririz. Onları genç kızlar haline getiririz. Eşleri tarafından sevilen yaşıt genç kızlar. Bütün bunlar amel defteri sağından verilenler içindir. Onların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (35-40) Sağdakiler için biz, kadınları yeniden biçimlendiririz. Onları genç kızlar haline getiririz. Eşleri tarafından sevilen yaşıt genç kızlar. Bütün bunlar amel defteri sağından verilenler içindir. Onların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (35-40) Sağdakiler için biz, kadınları yeniden biçimlendiririz. Onları genç kızlar haline getiririz. Eşleri tarafından sevilen yaşıt genç kızlar. Bütün bunlar amel defteri sağından verilenler içindir. Onların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (35-40) Sağdakiler için biz, kadınları yeniden biçimlendiririz. Onları genç kızlar haline getiririz. Eşleri tarafından sevilen yaşıt genç kızlar. Bütün bunlar amel defteri sağından verilenler içindir. Onların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Soldakiler; ne yazık o soldakilere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (42-46) İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Çünkü onlar bundan önce, varlık içinde sefahete dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte ısrar edip dururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (42-46) İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Çünkü onlar bundan önce, varlık içinde sefahete dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte ısrar edip dururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (42-46) İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Çünkü onlar bundan önce, varlık içinde sefahete dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte ısrar edip dururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (42-46) İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Çünkü onlar bundan önce, varlık içinde sefahete dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte ısrar edip dururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (42-46) İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Çünkü onlar bundan önce, varlık içinde sefahete dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte ısrar edip dururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. “Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de, belli bir günün randevusunda bir araya getirileceklerdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. “Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de, belli bir günün randevusunda bir araya getirileceklerdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. “Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de, belli bir günün randevusunda bir araya getirileceklerdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. “Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de, belli bir günün randevusunda bir araya getirileceklerdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra, siz ey yalancı sapıklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (52-53) Kesinlikle zakkum ağacından yiyeceksiniz. Onunla karınlarınızı dolduracaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (52-53) Kesinlikle zakkum ağacından yiyeceksiniz. Onunla karınlarınızı dolduracaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (54-56) Onun üzerine kaynar sudan içeceksiniz. Onu susuz develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte, yargı günü onların ziyafeti böyle olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (54-56) Onun üzerine kaynar sudan içeceksiniz. Onu susuz develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte, yargı günü onların ziyafeti böyle olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (54-56) Onun üzerine kaynar sudan içeceksiniz. Onu susuz develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte, yargı günü onların ziyafeti böyle olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (58-59) Düşündünüz mü akıttığınız menileri? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz mi yaratıyoruz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (58-59) Düşündünüz mü akıttığınız menileri? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz mi yaratıyoruz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (60-62) Aranızda ölümü takdir eden biziz. Biz, sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var etmek konusunda önüne geçilebileceklerden değiliz. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz; düşünüp bundan ders almanız gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (60-62) Aranızda ölümü takdir eden biziz. Biz, sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var etmek konusunda önüne geçilebileceklerden değiliz. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz; düşünüp bundan ders almanız gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (60-62) Aranızda ölümü takdir eden biziz. Biz, sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var etmek konusunda önüne geçilebileceklerden değiliz. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz; düşünüp bundan ders almanız gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (63-67) Düşündünüz mü ektiklerinizi? Siz mi onları ekin haline getiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. “Doğrusu borç altına girdik, daha doğrusu biz yoksul kaldık” derdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (63-67) Düşündünüz mü ektiklerinizi? Siz mi onları ekin haline getiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. “Doğrusu borç altına girdik, daha doğrusu biz yoksul kaldık” derdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (63-67) Düşündünüz mü ektiklerinizi? Siz mi onları ekin haline getiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. “Doğrusu borç altına girdik, daha doğrusu biz yoksul kaldık” derdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (63-67) Düşündünüz mü ektiklerinizi? Siz mi onları ekin haline getiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. “Doğrusu borç altına girdik, daha doğrusu biz yoksul kaldık” derdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. (63-67) Düşündünüz mü ektiklerinizi? Siz mi onları ekin haline getiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. “Doğrusu borç altına girdik, daha doğrusu biz yoksul kaldık” derdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (68-70) İçtiğiniz suyu hiç düşündünüz mü? Siz mi onu buluttan indiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik onu acı yapardık. Hiç şükretmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. (68-70) İçtiğiniz suyu hiç düşündünüz mü? Siz mi onu buluttan indiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik onu acı yapardık. Hiç şükretmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. (68-70) İçtiğiniz suyu hiç düşündünüz mü? Siz mi onu buluttan indiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik onu acı yapardık. Hiç şükretmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (71-74) Hiç düşündünüz mü yaktığınız ateşi? Onun ağacını siz mi var ettiniz yoksa biz mi? Biz onu bir ders ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Öyleyse Yüce Rabbinin adını övgüyle an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (71-74) Hiç düşündünüz mü yaktığınız ateşi? Onun ağacını siz mi var ettiniz yoksa biz mi? Biz onu bir ders ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Öyleyse Yüce Rabbinin adını övgüyle an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. (71-74) Hiç düşündünüz mü yaktığınız ateşi? Onun ağacını siz mi var ettiniz yoksa biz mi? Biz onu bir ders ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Öyleyse Yüce Rabbinin adını övgüyle an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. (71-74) Hiç düşündünüz mü yaktığınız ateşi? Onun ağacını siz mi var ettiniz yoksa biz mi? Biz onu bir ders ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Öyleyse Yüce Rabbinin adını övgüyle an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (75-76) Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (75-76) Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (77-78) Şüphesiz bu, değerli bir Kur`ân`dır, korunmuş bir kitaptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. (77-78) Şüphesiz bu, değerli bir Kur`ân`dır, korunmuş bir kitaptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. (79-80) Onunla ancak temiz olanlar iletişim kurabilir. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (79-80) Onunla ancak temiz olanlar iletişim kurabilir. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (81-82) Şimdi siz, böyle bir söze mi leke süreceksiniz? Hakikati yalanlamayı günlük gıdanız olarak mı görüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (81-82) Şimdi siz, böyle bir söze mi leke süreceksiniz? Hakikati yalanlamayı günlük gıdanız olarak mı görüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. (83-85) Hele can boğaza dayandığı zaman. Siz o zaman, bakıp duracaksınız. O anda biz, ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. (83-85) Hele can boğaza dayandığı zaman. Siz o zaman, bakıp duracaksınız. O anda biz, ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. (83-85) Hele can boğaza dayandığı zaman. Siz o zaman, bakıp duracaksınız. O anda biz, ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. (86-87) Şâyet siz yaptıklarınızın karşılığını görmeyecekseniz, eğer doğru iseniz o çıkmakta olan canı geri çevirsenize. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (86-87) Şâyet siz yaptıklarınızın karşılığını görmeyecekseniz, eğer doğru iseniz o çıkmakta olan canı geri çevirsenize. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (88-89) Eğer ölmek üzere olan kişi, Allah`a yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel kokular ve nimet cenneti vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. (88-89) Eğer ölmek üzere olan kişi, Allah`a yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel kokular ve nimet cenneti vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. (90-91) Eğer sağdakilerdense, kendisine, “Sağdakilerden sana selâm vardır” denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (90-91) Eğer sağdakilerdense, kendisine, “Sağdakilerden sana selâm vardır” denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (92-94) Eğer o kişi, yalanlayan sapıklardansa, o da kaynar su ile ağırlanır ve onun için cehenneme yaslanış vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (92-94) Eğer o kişi, yalanlayan sapıklardansa, o da kaynar su ile ağırlanır ve onun için cehenneme yaslanış vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. (92-94) Eğer o kişi, yalanlayan sapıklardansa, o da kaynar su ile ağırlanır ve onun için cehenneme yaslanış vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. (95-96) Şüphesiz bu anlatılanlar kesin gerçeklerdir. Artık Yüce Rabbinin adını övgüyle an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. (95-96) Şüphesiz bu anlatılanlar kesin gerçeklerdir. Artık Yüce Rabbinin adını övgüyle an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster