1. (1-2) Kıyamet olayı meydana gelince ki onun meydana gelmesini (inkâr edecek) bir yalancı bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Kıyamet olayı meydana gelince ki onun meydana gelmesini (inkâr edecek) bir yalancı bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Bu büyük olay kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yer sarsıldıkça sarsıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Dağlar tuz-buz olup parçalandığı, toz halinde dağıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Dağlar tuz-buz olup parçalandığı, toz halinde dağıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sizler üç sınıfa ayrılmış bulunacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Meymenetliler, ne mutludur meymenetliler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şeâmetliler, ne bedbahttır şeâmetliler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İyilikte öne geçenler, (mükâfatta da) öne geçenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. işte (Allah’a) yakın olanlar bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bunlar Nîmet (veya Naim) Cennetlerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Öncekilerden büyük bir cemaattir, sonrakilerden az bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Öncekilerden büyük bir cemaattir, sonrakilerden az bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. işlenmiş motifli tahtlar üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yaslanıp karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çevrelerinde sonsuzluğa erişmiş çocuklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kaynaktan (doldurup getirdikleri) küpler, ibrikler ve kadehlerle dönüp dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ondan ne başlan ağırır, ne de başdönmesi ve bitkinlik meydana gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve bir de seçip beğenecekleri meyvalar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Canlarının çektiği cinsten kuş eti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve iri kara gözlü eşler ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sedefinde saklı inciller misâli.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Bütün bunlar) işlediklerinin karşılığı.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Orada boş-anlamsız söz işitmezler ; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ancak «selâm !. Selâm !.» sözü işitilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Meymenetliler, ne mutludur meymenetliler!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dikensiz kiraz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Salkım salkım muzlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yaygın gölgeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Devamlı akan sular, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) Eksilmeyen, sonu gelmeyen, alıkonmayan birçok meyvalar arasında ; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) Eksilmeyen, sonu gelmeyen, alıkonmayan birçok meyvalar arasında ; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yüksek döşekler üstündedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz onları (Cennet’teki Hurileri) yepyeni bir yaratılışla yaratıp meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37-38) Onları hep bakire, meymenetli olan eşlerine karşı sevgi dolu ve hep bir yaşıt kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37-38) Onları hep bakire, meymenetli olan eşlerine karşı sevgi dolu ve hep bir yaşıt kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (36-37-38) Onları hep bakire, meymenetli olan eşlerine karşı sevgi dolu ve hep bir yaşıt kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (39-40) Bunlar öncekilerden bir büyük cemaattir, sonrakilerden de büyük bir cemaat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (39-40) Bunlar öncekilerden bir büyük cemaattir, sonrakilerden de büyük bir cemaat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şeâmetliler, ne bedbahttır şeâmetliler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Çok kızgın ateşte ve kaynarca su içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ve kara boğucu bir dumandan meydana gelen gölgededirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O ne serindir, ne de okşayıcı ve rahatlatıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şüphesiz onlar bundan önce refah içinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Büyük günah üzerinde ısrar edip dururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve derlerdi ki, «sahi biz öldükten, toprak ve (ufalmış) kemik haline geldikten sonra gerçekten tekrar diriltilip kaldırılacak mıyız ?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. «Önce gelip geçen babalarımız da mı ?..» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (49-50) De ki: Öncekiler de, sen rakiler de mutlaka belli bir günün belirlenmiş vaktinde elbette biraraya toplanacaklar.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (49-50) De ki: Öncekiler de, sen rakiler de mutlaka belli bir günün belirlenmiş vaktinde elbette biraraya toplanacaklar.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra siz, ey şaşkın sapıklar, (hakkı) yalan sayanlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Şüpheniz olmasın ki, Zakkum ağacından yiyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Hem de susamış develer gibi içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Hesap ve ceza gününde onların konacakları (sofra) işte budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz, sizi yarattık; hâlâ (bu gerçeği) tasdîk etmiyecek misiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (58-59) Gördünüz mü o akıttığınız meniyi ? Siz mi onu yaratıyorsunuz, yoksa biz mi yaratıyoruz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (58-59) Gördünüz mü o akıttığınız meniyi ? Siz mi onu yaratıyorsunuz, yoksa biz mi yaratıyoruz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sizi (yok edip yerinize) benzerlerinizi getirmemize ve sizi bilemiyeceğiniz (şekil ve vasıfta) yaratıp ortaya çıkarmamıza karşı önümüze geçilecek de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Sizi (yok edip yerinize) benzerlerinizi getirmemize ve sizi bilemiyeceğiniz (şekil ve vasıfta) yaratıp ortaya çıkarmamıza karşı önümüze geçilecek de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. And olsun ki, siz, ilk yaratılıp ortaya çıkarılışınızı biliyorsunuzdur. Artık düşünüp ibret almaz mısınız ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Söyleseniz ya, o ektiklerinizi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Siz mi onları bitiriyorsunuz, yoksa biz mi bitiriyoruz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. istesek onu çer-çöp yapardık da siz de şaşırıp kalırdınız.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (66-67) Ve «doğrusu borç altına girdik, hattâ büsbütün mahrum kaldık» (dersiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. (66-67) Ve «doğrusu borç altına girdik, hattâ büsbütün mahrum kaldık» (dersiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onu siz mi buluttan indirdiniz, yoksa biz mi indirenleriz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dileseydik onu acı yapardık. Artık şükretmez misiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ya yaktığınız ateşe ne dersiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi yaratıp meydana getirdiniz, yoksa biz mi yaratıp meydana getirenleriz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz, onu bir öğüt ve ibret ve hem de boş arazide yolculuk yapanlar (gezip dolaşanlar, rahat ve temiz hava almak isteyenler) için bir fayda kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. O halde sen, O Büyük Rabbın’ın adını tesbîh ve tenzîh et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (75-76) Hayır, (bu nimetleri inkâr edemezsiniz ?) Parça parça inen Kur’ân’ın (iniş) mevki’lerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu cidden büyük bir yemindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (75-76) Hayır, (bu nimetleri inkâr edemezsiniz ?) Parça parça inen Kur’ân’ın (iniş) mevki’lerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu cidden büyük bir yemindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şüphesiz bu, çok yüce, çok değerli Kur’ân’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Saklı bir kitaptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. O’na ancak arınıp temizlenmiş olanlar dokunabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Âlemlerin Rabbı’ndan indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Siz, bu sözü mü küçümseyip değersiz görüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Siz, rızkınızı (şükürle karşılıyacağınız yerde) yalan saymanıza çeviriyor (onunla nankörlük yapıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Can boğaza gelip dayandı ğında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Siz de bakıp dururken, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz ona sizden daha yakınızdır, ama siz göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. (86-87) Eğer siz hesap ve ceza görmeyecekseniz, haydi iddianızda doğrular iseniz o (çıkmak üzere olan) canı geri çevirin!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (86-87) Eğer siz hesap ve ceza görmeyecekseniz, haydi iddianızda doğrular iseniz o (çıkmak üzere olan) canı geri çevirin!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (88-89) Fakat o (ölmek üzere olan kimse Allah’a) yakınlık sağlayanlardan ise, rahatlık, huzur, neş’e ve Nîmet Cenneti onundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. (88-89) Fakat o (ölmek üzere olan kimse Allah’a) yakınlık sağlayanlardan ise, rahatlık, huzur, neş’e ve Nîmet Cenneti onundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. (90-91) Ve eğer meymenetlilerden ise, meymenetlilerden sana selâm olsun ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (90-91) Ve eğer meymenetlilerden ise, meymenetlilerden sana selâm olsun ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (92-93-94) Eğer o (hakkı) yalanlayan sapık şaşkınlardan ise, ona da kaynar sudan bir konukluk ve Cehennem’e yaslanmak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (92-93-94) Eğer o (hakkı) yalanlayan sapık şaşkınlardan ise, ona da kaynar sudan bir konukluk ve Cehennem’e yaslanmak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Eğer o (hakkı) yalanlayan sapık şaşkınlardan ise, ona da kaynar sudan bir konukluk ve Cehennem’e yaslanmak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şüphesiz ki bu, kesin bilgi derecesinde bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. O halde O çok büyük Rabbın’ın ismini tesbîh ve tenzîh et.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster