1. Kıyamet kopduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (hiçbir nefs) onun vukuunda (Allaha karşı artık) yalancı değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, (kimini) alçaltıcı, (kimini) yükselticidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O zaman yer bir sarsıntı ile sarsılmışdır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. dağlar didik didik parçalanmışdır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. derken (hepsi de) dağılmış, toz haaline gelmişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Siz de (kıyâmetde) üç sınıf olmuşsunuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sağcılar (a gelince:) O sağcılar ne (mutlu) durlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Solcular (a gelince:) O solcular ne (bedbaht) dırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hayır yarışlarında tâ öne geçib kazananlar (a gelince:) onlar (orada da) öncüdürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte onlar (Allaha) en çok yaklaşdırılmış olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Naıym cennetlerinde (dirler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bir çok (u) evvelki (ümmet) lerden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. biraz (ı) da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Onlar) cevherlerle örülmüş tahtlar üzerindedirler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Üstlerinde karşı karşıya yaslanan (bahtiyar) lar olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ebedî (taze) lige mazhar edilmiş evlâdlar (hizmet için) etraflarında dolanırlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. «Maîn» (kaynağın) dan (dolu) büyük kablarla, ibriklerle ve kadehlerle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ki bundan baş ağrısına uğratılmayacaklar) gibi akılları da giderilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Beğeneceklerinden (türlü) meyve (ler), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İştahlanacaklarından kuş et (ler) i ile (etraflarında dolanırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Orada) şahin gözlü huurîler de (vardır), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. saklı inci timsâlleri gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Bunlar mukarreblerin) işledikleri iyi amel (ve hareket) lere bir mükâfat olarak (yapılır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar orada ne boş bir lâf, ne de günâha sokacak bir şey işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yalınız bir söz (işidirler ki oda) «Selâm, selâm» dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sağcılar: Onlar ne (mutlu) sağcılardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dikensiz kiraz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. meyveleri tıklım tıklım muz ağaç (lar) ı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. yayılmış (daimî) gölge (ler), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. dâima akan su (lar), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) (hiçbir zaman) kesil (ib tüken) meyen, yasak da edilmeyen birçok (cinsde) meyve (ler) arasında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) (hiçbir zaman) kesil (ib tüken) meyen, yasak da edilmeyen birçok (cinsde) meyve (ler) arasında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ve (kadri) yükseltilmiş döşeklerdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Hakıykat, biz onları yepyeni bir yaratılışla yaratdık da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) kız oğlan kızlar, zevcelerine sevgi ile düşkün, hep bir yaşıt yapdık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) kız oğlan kızlar, zevcelerine sevgi ile düşkün, hep bir yaşıt yapdık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. sağcılar için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Bunların) bir çok (u) evvelki (ümmet) lerden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. bir çok (u) da sonraki (ümmet) lerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Solcular: (Onlar) ne solculardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Ateşin mesamatlarına işleyen) sıcaklığı ve kaynar bir su, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ve bir de kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ki (o gölge) ne serin, ne de fâideli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü onlar bundan evvel şehvetlerine düşkündüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O büyük günâh üzerinde ısrar ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Bir de «Biz öldüğümüz, bir toprak ve bir yığın kemik olduğumuz vakit mı, hakıykaten biz mi diriltilib kaldırılacakmışız?» derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. «Evvelce geçmiş atalarımız da mı?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Söyle: «Şüphesiz hem evvelkiler, hem sonrakiler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ma’lûm bir günün muayyen vaktında behemehal toplanacaklardır». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra hakıykaten siz, ey sapkınlar ve tekzîbciler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Muhakkak ki zakkum ağacından yiyecek (kimse) (ersiniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Öyle ki karınlarınızı hep ondan doldurucularsınız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. üstüne de o kaynar sudan içeceklersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (O suretle ki) susamış develerin içişi gibi içeceklersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte ceza günü onlara (çekilecek) ziyafet budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Sizi biz yaratdık. O halde (tekrar dirilmiye de) inanmalı değilmisiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (Eğer siz bir meniden yaratıldığınızı iddia ediyorsanız) O halde (rahimlere) dökmekde olduğunuz (o) meni nedir? Bana haber verin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onu siz mi (düzgün bir insan) suretine getiriyorsunuz, yoksa (o surete getirib) yaratanlar biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (60-61) Aranızda ölüm (ün keyfiyyetini, zamaanını, mekânını ve ecellerin mıkdarını) biz (ta’yin ve) takdîr etdik ve biz — (sizi helak ederek) yerinize diğer benzerlerinizi getirmeniz ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışda ve suretlerde tekrar peyda etmemiz hususunda — önüne geçilecekler de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (60-61) Aranızda ölüm (ün keyfiyyetini, zamaanını, mekânını ve ecellerin mıkdarını) biz (ta’yin ve) takdîr etdik ve biz — (sizi helak ederek) yerinize diğer benzerlerinizi getirmeniz ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışda ve suretlerde tekrar peyda etmemiz hususunda — önüne geçilecekler de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Andolsun ki birinci yaratılışı (nızı) bildiniz. Fakat (tekrar yaratılacağınızı da) düşünmeli değil misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şimdi bana ekmekde olduğunuz (tohum) u haber verin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitirenler biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Eğer dileseydik muhakkak ki onu (tohumsuz) bir ot kırıntısı yapardık da siz de şaşakalırdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (Şöyle derdiniz:) «Biz hakıykaten ağır borca uğratılmışızdır». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. «Daha doğrusu biz (umduğumuzdan) mahrum kalmışlarız». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Şimdi içmekde olduğunuz suyu söyleyin bana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onu bulutdan siz mi indirdiniz, yoksa indiriciler biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Eğer dileseydik onu (içilmeyecek) tuzlu bir su yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Şimdi bana (yeşil bir ağacdan) çakmakda olduğunuz ateşi söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi yarardınız, yoksa yaratanlar biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz onu hem bir ibret, hem çöl yolcularına bir fâide kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. O halde Rabbini o büyük adiyle tesbîh (ve tenzîh) et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Hayır (hakıykatler kâfirlerin dedikleri gibi değildir). İşte yıldızların düşdüğü yerlere andediyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. ki hakıykaten bu, eğer bilirseniz, büyük bir anddır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. muhakkak o, elbette çok şerefli bir Kur’andır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. ki Sıyânet edilmiş bir kitabda (yazılı) dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ona tam bir suretde temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (O) âlemlerin Rabbinden indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şimdi siz bu kelâmı mı hor görücülersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Rızkınıza (şükür edeceğinize) siz behemehal tekzibe mi kalkışırsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Hele (can) boğaza gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. o vakit siz görürsünüz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz ona sizden yakınız. Fakat görmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İşte madem ki (tekrar dirilerek) ceza görmeyecekmişsiniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onu (tâ boğazınıza gelince cesedinize) geri çevirseniz a! Eğer (iddianızda) saadıklarsanız... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Şimdi, (ölene gelince) eğer o, mukarreblerden ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. artık rahatlık, güzel rızık ve Naıym cenneti (onundur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Eğer sağcılardan ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Artık sağcılardan selâm sana! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Amma eğer tekzîbcilerden, sapıklardansa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. işte (ona da) kaynar sudan bir ziyafet! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. ve cehenneme bir atılış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şübhesiz ki bu elbette kat’î bilgi (veren) hakıykatın ta kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Haydi Rabbini o büyük adiyle tesbih (ve tenzîh) et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster