1. Beklenen olay gerçekleştiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onun gerçekleştiğini yalanlayacak kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Alçaltıcıdır, yükselticidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yeryüzü sarsıldıkça sarsıldığı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar serpildikçe serpildiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Derken, toz duman halinde savrulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sizler üç sınıf olmuşsunuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sağin arkadaşları! Nedir o, sağın arkadaşları? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Solun arkadaşları! Nedir o, solun arkadaşları? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve yarışıp ileri geçenler de öncülerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Işte onlar, yakınlaştırılmış olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Nimetlerle donatılmış mutluluk cennetlerinde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bir bölümü evvelkilerdendir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir bölümü de sonrakilerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çevrelerinde sürekli hizmete adanmış hizmetçiler dolaşırlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Testilerle, ibriklerle ve bir kaynaktan doldurulmuş kâselerle... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ondan başları da ağrımaz ve akılları da giderilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Beğenip seçtikleri meyveler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Canlarının çektiği kuş eti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve en güzel gözlü eşler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sedefte gizlenmiş inciler gibi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yapmış olduklarına bir karşılık olarak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Orada duymazlar; ne boş, ne de günaha yol açan bir söz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Dedikleri yalnızca: "Selâm, selâm!"dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kitabi sağından verilenler; nedir o, kitabı sağından verilenler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dikensiz meyve dolu kiraz ağaçları arasında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Dalları sarkmış dizili muzlar arasında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yayılıp uzamış gölgeler altında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Çağlayarak akan su kenarında Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve daha pek çok meyVeler arasında; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ne koparılıp tükenmiş, Ne de yasaklanmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yükseltilmiş döşeklerle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gerçek şu ki, Biz onları yeniden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onları gençleştirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eşlerine tutkun, hepsi aynı yaşta. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Kitabı sağından verilenler için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bir bölümü öncekilerdendir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir bölümü de sonrakilerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitabi solundan verilenler; nedir o kitabı solundan verilenler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hücrelere işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kapkara bir dumanın gölgesinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ne serindir, Ne de ferahlatıcı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü onlar, bundan önce varlıkla şımarmış olanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve diyorlardı ki: "Biz ölüp de toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi diriltilecek mişiz?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Önceki atalarımız da mı?!.." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: "Şüphesiz öncekiler de sonrakiler de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Belli bir günün belirli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra siz ey yalancı sapıklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Elbette zakkum olan ağaçtan yiyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Böylece karınları ondan dolduracaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onun üzerine de kaynar sudan içeceksiniz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Üstelik susuzluk çılgınlığına tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Hesap gününde onların ağırlanışı işte böyledir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Sizi biz yarattık, tasdik etmeniz gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ana rahmindeki nutfeyi hiç düşündünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan Biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ölümlü varlıklar olarak sizi yarattık, şu işleri yapmaktan Bizi alıkoyacak kimse yoktur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Sizin benzerlerinizi değiştirip getirmemiz ve bilmediğiniz bir şekilde sizi yeniden inşa etmemiz hususunda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ant olsun siz, ilkin nasıl varedildiğinizi/yaratıldığınızı biliyorsunuz. Öyleyse düşünüp öğüt almanız gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ektiğinizi gördünüz mü: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa bitirenler Biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Dileseydik onu kupkuru bir çöp yapardık, siz de şaşırıp kalırdınız: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "biz ağır bir borç altına girdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ama şimdi mahrum edilenleriz!" (diye sızlanırdınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Içtiğiniz suya baktınız mı iyice? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indirenler Biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Tutuşturup yaktığınız ateşi gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa yaratan Biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onu bir hatırlatma ve gelip geçenlere/ihtiyacı olanlara bir fayda kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyleyse büyük Rabbinin ismini yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Hayir, yıldızların yerlerine yemin ederim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Şüphesiz bu çok büyük bir yemindir, şâyet bilseniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Doğrusu bu Kur’anı Kerim çok yüce bir Kur’an’dır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. (Allah katında) saklı/korunmuş bir Kitap’tadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ona (Allah katındaki korunmuş Kitaba/Kur’an’a) ancak, temiz olanlar (melekler) dokunabilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O (kur’an), Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şimdi siz, bu sözleri (ayetleri) küçümsüyor Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve rızkınızı (yiyecek ve içeceklerinizi) yalanlıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ama can boğaza dayandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O zaman siz sadece bakıp durursunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O anda, Biz ona (çıkacak can’a) sizden daha yakınız, fakat siz (Bizi) görmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Peki öyleyse, eğer (Bize) bağımlı olmadığınızı düşünüyorsanız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sözünüzde doğrular iseniz onu (can’ı) geri çevirsenize! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Ona (ölecek kişiye) gelince, eğer o yaklaştırılanlardan ise; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ona bir rahatlık, güzel bir koku ve nimet cenneti vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Eğer sağın halkından/erdemlilerden/salihlerden ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. O zaman; "Selâm sana, sağın halkından Olan!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Eğer sapık yalanlayıcılardan ise; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Kaynar sudan bir ağırlama Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ve çılgın ateşe atılma vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Hiç şüphesiz, işte bu kesin gerçektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Öyleyse, büyük Rabbinin ismini ulula/tesbih et/yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster