بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
Kelime
Anlamı
Kökü
بِمَا
ne yüzden
غَفَرَ
bağışladığını
لِي
beni
رَبِّي
Rabbimin
وَجَعَلَنِي
ve beni kıldığını
مِنَ
-dan
الْمُكْرَمِينَ
ağırlananlar-

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ne yüzden Rabbimin beni yarlıgadığını ve yüce derecelere ermişler arasına kattığını.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Rabbimin geçmişteki günahlarımı bağışladığını ve beni saygın kişiler arasına dahil ettiğini bir bilselerdi."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını!"

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Rabbimin beni mağfiret ettiğini ve benim ikramlara nail olanlardan olduğumu..."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını.’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Rabbimin beni bağışladığını, beni cennetle ikram edilenlerden kıldığını..."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Âh, keşke kavmim, Rabbim`in beni affedip ikram edilenlerden kıldığını bir bilebilseydi!”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (26-27) Ona «Cennete gir» denince, «Keski milletim Rabbimin beni bagisladigini ve beni ikrama mazhar olanlardan kildigini bilseydi! demisti.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (26-27) Ona, «gir Cennet’e!» denildi. O da, «ah keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni, ikrama lâyık görülen kişilerden kıldığını bir bilselerdi.»

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (26-27) (Kavmi tarafından taşlanarak ölüme giden o kimseye:) “Cennete gir” denildi. (O da:) “Keşke, Rabbimin beni bağışladığını ve cennetle ikram edilenlerden kıldığını kavmim bilseydi!” dedi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (26-27) (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): "Cennete gir!" denildi. O da, "Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!" dedi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (26-27) Gir cennete! denildi. «Keşke, dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi!»

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Efendimin beni bağışladığını ve beni ağırladığını…"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Rabb’imin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını dedi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını !"

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Rabbimin beni yarlığadığını, beni (cennetle) ikram edilenlerden kıldığını».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (26-27) (Kavmi ise onu taşa tuttular ve öldürdüler de kendisine:) `Cennete gir!` denildi. (O da:) `Keşke Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve beni ikrâm edilenlerden kıldığını kavmim bilselerdi!` dedi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Rabbımın beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikramlarda bulunulanlardan eylediğini bir bilselerdi" dedi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Bu sebeple, Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını (bilselerdi).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Rabbimin beni bağışladığını ve ikram edilenlerden kıldığını (bilseydi)."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Rabbimin beni(m geçmişteki günahlarımı) bağışladığını ve beni saygın kişiler arasına dahil ettiğini!"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Rabbimin beni bağışladığını ve beni ilahi ikrama mazhar olan kimseler arasına kattığını!.."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Rabbimin beni mağfirete nâil buyurduğunu ve beni ikram edilmişlerden kıldığını.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  (2627) Ona ’Cennete gir’ denince, ’Keşke milletim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını bilseydi!’ demişti.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan/ikram edilenlerden kıldığını!.."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Rabb’imin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını dedi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  "Ah bir bilseler: Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara gark ettiğini!"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını!"

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Rabb’imin beni bağışladığını ve beni ikrama layık kimselerden kıldığını ..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram edilenlerden kıldı."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "For that my Lord has granted me Forgiveness and has enrolled me among those held in honour!"