وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَوْ
ve eğer
نَشَاءُ
dilesek
لَمَسَخْنَاهُمْ
değiştirip dondururduk
عَلَىٰ
مَكَانَتِهِمْ
onları oldukları yerde
فَمَا
artık
اسْتَطَاعُوا
güçleri yetmez
مُضِيًّا
ileri gitmeye
وَلَا
ne de
يَرْجِعُونَ
geri dönmeye

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve dileseydik onları çarpıp, durdukları yerde bir başka şekle sokardık da kalakalırlardı, ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne geriye dönmeye.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İstersek onları, bulundukları yerde konum ve durumlarını değiştirir, daha aşağı bir varlığa dönüştürürüz de o zaman ne ileri, ne de geri gidebilirler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Dileseydik mekânları üzere onları mesh ederdik (bulundukları anlayış üzere onları sâbitlerdik) de artık ne ileri gitmeye güçleri yeterdi ve ne de eski hâllerine dönebilirlerdi.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Dileseydik oldukları yerde onların kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gitmeye ne de geri dönmeye güçleri yeterdi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Eğer dilemiş olsaydık, oldukları yerde (en görkemli çağlarında) onları bir başka kalıba sokardık; böylece ne ileri gitmeye, ne geri dönmeye güç yetirebilirlerdi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bir de dileseydik, kılıklarını oldukları yerde çirkin bir şekle çevirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne dönebilirlerdi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Dileseydik, oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de, ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi; ne geri gelmeye!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dilesek, onlari olduklari yerde dondururduk da, ne ileri gidebilirler ve ne de geri donebilirlerdi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Dilemiş olsak, onları oldukları yerde suretlerini değiştirirdik de artık ne ileri gidebilirler, ne de geri dönebilirlerdi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne de geri dönebilirlerdi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Dilesek onları oldukları yerde dondurur ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Dileseydik kılıklarını değiştirip onları oldukları yerde dondururduk, ne ileri gidebilir, ne de geri dönebilirdi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Eğer dilemiş olsaydık, oldukları yerde (en görkemli çağlarında) onları bir başka kalıba sokardık; böylece ne ileri gitmeye, ne geri dönmeye güç yetirebilirlerdi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Yine dileseydik onları oldukları yerde suratlarını değişdirib bambaşka çirkin bir mâhiyyete getirirdik de ne ileri gitmiye, ne geri dönüb gelmiye güçleri yetmezdi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ve dileseydik, (en dirâyetli) oldukları(nı zannettikleri) yerde onların şekillerini(çirkin bir sûrete) elbette değiştirirdik de (bundan kurtulmak için), ne ileri gitmeye güçleri yeter, ne de geri dönebilirlerdi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Biz isteseydik; onları oldukları yerde dondururduk da ileri geçmeye güçleri yetmezdi. Geri de dönemezlerdi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Biz isteseydik onları oturdukları mekânlardan siler atardık da, kaçıp gitmeye güçleri yetmezdi ve geri de dönemezlerdi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve eğer dileseydik, elbette onları mekânlarında (bulundukları yerde) değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Eğer dilemiş olsaydık, oldukları yerde onları bir başka kalıba sokardık da böylece ne ileri gitmeye, ne de geri dönmeye güç yetirebilirlerdi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Eğer (doğru ile yanlış arasında seçim yapma özgürlüğünden yoksun olmalarını) dilemiş olsaydık, onları kesinlikle farklı bir tabiatta yaratırdık ve bulundukları yerde (kökleştirirdik ki) ne ileri gidebilsinler, ne de geri dönebilsinler.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Eğer (böyle olmalarını) dileseydik, mutlaka onları kendi konumlarına göre başka bir hale dönüştürürdük. O takdirde ne savuşturabilirler ne de geri dönebilirlerdi.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve eğer dilese idik onları en kuvvetli bulundukları yerde mahvederdik. Artık ne geçip gitmeğe ve ne de geri dönmeğe muktedir olamazlardı.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Dileseydik oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik. Ne ileri gitmeye ne de geri dönmeye güçleri yetmezdi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Eğer; (seçim yapma özgürlüğünden yoksun bırakmayı) dilemiş olsaydık, onları farklı tabiatta/kılıkta yaratırdık da ne ileri gitmeye, ne de geri dönmeye güç yetiremezlerdi?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Dileseydik kılıklarını değiştirip onları oldukları yerde dondururduk, ne ileri gidebilir, ne de geri dönebilirdi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Eğer dileseydik, oldukları yerde, hemen baş üstü, mâhiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin, tersyüz ederdik... Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Dilesek kılıklarını değiştirip onları oldukları yerde dondururduk, ne ileri gidebilir, ne geri dönebilirlerdi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Eğer dileseydik, kalıplarını değiştirirdik de ileri gitmeye de geri dönmeye de güçleri yetmezdi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Eğer dilemiş olsaydık, oldukları yerde (en görkemli çağlarında) onları bir başka kalıba sokardık; böylece ne ileri gitmeye, ne de geri dönmeye güç yetirebilirlerdi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Dilesek, onları oldukları yerde hayvana çeviririz. O zaman ne ileri gitmeye güçleri yeter ne de geri dönebilirler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And if it had been Our Will, We could have transformed them (to remain) in their places; then should they have been unable to move about, nor could they have returned (after error).