فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun
Kelime
Anlamı
Kökü
فَسُبْحَانَ
yücedir
الَّذِي
O ki
بِيَدِهِ
O’nun elindedir
مَلَكُوتُ
hükümranlığı
كُلِّ
her
شَيْءٍ
şeyin
وَإِلَيْهِ
ve O’na
تُرْجَعُونَ
döndürüleceksiniz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Yücedir, münezzehtir o mâbut ki her şeyin tasarrufu ve tedbîri, onun elindedir ve hepiniz de dönüp onun tapısına varacaksınız.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Demek ki, herşeyin mülkü, tasarrufu ve kudreti, kendi elinde bulunan Allah’ın şanı, ne kadar yücedir ve her türlü eksikliğin de, üstünde ve ötesindedir. Ey insanlar! Hepiniz eninde sonunda, isteseniz de istemeseniz de, O’nun huzuruna hesap görülmek üzere, döndürülüp götürüleceksiniz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O’na döneceksiniz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebede oluştuğuna işaret) Subhan’dır... O’na rücu ettirileceksiniz.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Her şeyin hükümranlığı elinde olanın şânı pek yücedir ve siz O’na döndürüleceksiniz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Herşeyin melekutu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (Allah) ne Yücedir. Siz O’na döndürüleceksiniz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu kudret elinde olan Allah ne yücedir!... (Öldükten sonra hep) O’na döndürülüb götürüleceksiniz.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Her şeyin mülkiyeti elinde olan Allah, bütün noksanlıklardan uzaktır. Siz yalnız O`na döndürüleceksiniz.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Her seyin hukumranligi elinde olan ve sizin de kendisine doneceginiz Allah munezzehtir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Her şeyin mülkü (mukadderat ve tasarrufu) elinde olan (Allah) çok yücedir, çok münezzehtir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Her şeyin hükümranlığı elinde olan (Allah`)ın şanı ne yücedir. Ve hepiniz ancak O`na döndürüleceksiniz!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O’na döneceksiniz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Her şeyin yönetimini elinde bulunduran çok yücedir ve siz de O’na döndürüleceksiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah’ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O’na döndürüleceksiniz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah münezzehtir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Her şeyin melekutu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (Tanrı) ne yücedir. Siz O’na döndürüleceksiniz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O’na döneceksiniz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Demek her şey’in mülk-ü tesarrufu (ve kudreti) kendi elinde bulunan (Allah) ın şanı ne kadar yücedir, münezzehdir! Siz ancak Ona döndürül (üb götürül) eceksiniz.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İşte münezzehtir O (Allah) ki, herşeyin melekûtu (gerçek mülkü ve tasarrufu)O`nun elindedir ve ancak O`na döndürüleceksiniz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Her şeyin hükümranlığı elinde olanı, tesbih ederiz. Ve siz, O’na döndürüleceksiniz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Her şeyin yönetimi elinde olan Allah, bütün noksanlıklardan uzaktır ve dönüşünüz O’na dır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte O, Sübhan’dır. Herşeyin melekûtu (mülkü ve hükümdarlığı) O’nun elindedir. Ve O’na döndürüleceksiniz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Her şeyin melekûtu (egemenliği) elinde bulunan (Allah) münezzehtir! Ve siz O’na döndürüleceksiniz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Her şeyin üstünde tasarruf sahibi olan Allah, ne yücedir; ve hepiniz O’na döndürüleceksiniz!.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Her şeyin tasarrufunu (kudret) elinde bulunduran (Allah), her tür kişileştirmeden uzak ve yücedir: nihayet hepiniz O`na döndürüleceksiniz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Hakikaten noksanlardan münezzeh (tesbih ve takdise müstehak)dir. O (Hâlık-ı Azîm) ki, her şeyin tam mülkü O’nun yed-i kudretindedir ve siz de ancak O’na (O’nun huzur-u manevîsine) döndürüleceksiniz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Her şeyin melekûtu (tasarrufu) elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  O yücedir, münezzehtir, herşeyin egemenliği O’nun elindedir. Ve siz O’nun katına döndürüleceksiniz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah münezzehtir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Sübhandır, münezzehdir o Zât ki, her şey üzerinde hâkimiyet elindedir. Ve... hepinizin de dönüşü, O’na olacaktır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Yücedir O ki, her şeyin hükümranlığı O’nun elindedir ve siz O’na döndürüleceksiniz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Her şeyin mülkiyeti elinde olan benzersizdir. Hepiniz O’na döndürüleceksiniz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Her şeyin melekûtu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (Allah) ne yücedir. Ve siz O’na döndürüleceksiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Herşeyin kaynağı/egemenliği elinde olan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O’na döndürüleceksiniz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  So glory to Him in Whose hands is the dominion of all things: and to Him will ye be all brought back.