1. Yâsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Andolsun hikmetli Kur’an’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten sen, gönderilen (peygamber)lerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dosdoğru olan bir yol üzerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Kur’an) Güçlü ve üstün olan, esirgeyen (Allah’) ın indirmesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Babaları uyarılıp korkutulmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarıp korkutman için (gönderildin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur; artık onlar inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gerçekten biz onların boyunlarına, çenelere kadar (dayanan) halkalar geçirdik; bu yüzden başları yukarı kalkıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Biz onların önlerinde bir sed, arkalarında da bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kendilerini uyarıp korkutsan da, uyarmayıp korkutmasan da onlar için birdir; onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sen ancak, zikre (Kur’an’a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah’)a (karşı) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarıp korkutursun. İşte böylesini, bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz biz, ölüleri biz diriltiriz; onların önden takdim ettiklerini ve eserlerini de biz yazarız. Biz her şeyi, apaçık olan bir kitapta tesbit edip korumuşuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sen onlara, o şehir halkının örneğini ver; hani oraya elçiler gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hani biz onlara iki (elçi) göndermiştik, fakat onlar ikisini yalanlamışlardı. Biz de (iki elçiyi) bir üçüncüyle güçlendirdik; böylece dediler ki: «Şüphesiz biz, size, gönderilmiş elçileriz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dediler ki: «Siz, bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz, Rahman (olan Allah) da herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz, yalnızca yalan söylemektesiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dediler ki: «Rabbimiz, gerçekten sizin için gönderilmiş elçiler olduğumuzu bilmektedir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. «Bizim üzerimizde de (sorumluluk ve görev olarak) apaçık bir tebliğden başkası yoktur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar dediler ki: «Herhalde biz, sizlerden dolayı uğursuzluğa uğradık. Eğer (bu söylediklerinize) bir son vermeyecek olursanız, andolsun, sizi taşa tutacağız ve mutlaka bizden yana size acıklı bir azab dokunacaktır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Dediler ki: «Uğursuzluğunuz, sizinle birliktedir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Hayır, siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi: «Ey kavmim, elçilere uyun» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. «Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayet bulmuş kimselerdir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. «Bana ne oluyor ki, beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? Siz O’na döndürüleceksiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. «Ben, O’ndan başka ilahlar edinir miyim ki, Rahman (olan Allah), bana bir zarar dileyecek olsa, ne onların şefaati bana bir şeyle yarar sağlar, ne de onlar beni kurtarabilirler.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «O durumda ise, gerçekten ben apaçık bir sapıklık içinde olmuş olurum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. «Şüphesiz ben, sizin Rabbinize iman ettim; işte beni işitin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ona: «Cennete gir» denildi. O da: «Keşke benim kavmim de bir bilseydi» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. «Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Kendisinden sonra ise, kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik; indirecek de değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Ancak onlara) Yalnızca bir tek çığlık (yetti); anında sönüverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yazıklar olsun kullara; ki onlara bir peygamber gelmeyegörsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Görmüyorlar mı, kendilerinden önce nice kuşakları yıkıma uğrattık? Onlar, bir daha kendilerine dönmemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ancak onların hepsi, toplanmış olarak huzurumuza getirilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ölü toprak kendileri için bir ayettir; biz onu dirilttik, ondan taneler çıkarttık, böylelikle de onlar ondan yemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz, onda hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için. Yine de şükretmiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp yüzeriz, hemen onlar artık karanlıkta kalıvermişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Güneş de, kendisi için (tesbit edilmiş) olan bir müstakarra doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)ın takdiridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ay’a gelince, biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (döner). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ne güneşin aya erişip yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onların soylarını dolu gemilerde (ana rahimlerinde) taşımamız da kendileri için bir ayettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve kendileri için binmekte oldukları bunun benzeri (nice) şeyleri yaratmamız da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Eğer dilersek onları batırır boğarız; bu durumda ne onların imdadına yetişen olur, ne de onlar kurtulabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ancak bizden bir rahmet olması ve (onları) belirli bir zamana kadar yararlandırmamız başka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara: «Önünüzde olandan ve arkanızda olandan korkup sakının, belki esirgenirsiniz» denildiğinde, (dinlemeyip küfre saparlar) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çeviricidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve onlara: «Size Allah’ın rızık olarak verdiklerinden infak edin» denildiği zaman da, o küfre sapanlar iman edenlere dediler ki: «Allah’ın, eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyi biz mi yedirecek mişiz? Gerçekten siz, apaçık bir şaşkınlık içindesiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve derler ki: «Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit (etmekte olduğunuz yıkım ve azab) ne zamanmış?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar, yalnızca tek bir çığlıktan başkasını gözetmezler, onlar birbirleriyle çekişip dururken o kendilerini yakalayıverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Artık ne bir tavsiyede bulunmağa güç yetirebilirler, ne de ailelerine dönebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sûr’a üfürülmüştür; böylece onlar kabirlerinden (diriltilip) Rablerine doğru (dalgalar halinde) süzülüp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Demişlerdir ki: «Eyvahlar bize, uykuya bırakıldığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı? Bu, (öyle oluyor ki) Rahman (olan Allah)ın va’dettiğidir, (demek ki) gönderilen (peygamber)ler de doğru söylemiş.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O, yalnızca bir tek çığlıktan başkası değildir; artık onların hepsi toplanmış olarak huzurumuza getirilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte bugün, hiç kimseye (hiç)bir şeyle zulmedilmez ve siz de yapmakta olduklarınızdan başkasıyla karşılık görmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Gerçek şu ki, bugün cennet halkı, ’sevinç ve mutluluk dolu’ bir meşguliyet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendileri ve eşleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Orada taptaze meyveler onların ve istek duymakta oldukları her şey onlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Çok esirgeyen Rabb’dan onlara bir de sözlü «Selam» (vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. «Ey suçlu günahkârlar, bugün siz bir yana çekilin!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. «Ey Adem oğulları, ben size and vermedim mi ki: -Şeytana kulluk etmeyin, çünkü, o, sizin için apaçık bir düşmandır;» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. «Bana kulluk edin, doğru olan yol budur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Andolsun o, sizden birçok insan kuşağını saptırmıştı. Yine de aklınızı kullanmıyor muydunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte bu, size vadedilmiş olan cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Küfre sapmalarınıza karşılık olmak üzere bugün oraya girin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz; (günahtan ve sevaptan yana) kazanmakta olduklarını da elleri bize söylemekte, ayakları da şahitlik etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Eğer dilemiş olsaydık, gözlerinin üstüne bastırır kör ederdik, böylece yola dökülüp koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi ki? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Eğer dilemiş olsaydık, oldukları yerde (en görkemli çağlarında) onları bir başka kalıba sokardık; böylece ne ileri gitmeye, ne de geri dönmeye güç yetirebilirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kime uzun ömür verirsek, yaratılışta onu tersine çeviririz. Yine de akıllarını kullanmayacaklar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Biz ona (Peygambere) şiir öğretmedik; (bu,) ona yakışmaz da. O (kendisine indirilen Kitap), yalnızca bir öğüt ve apaçık olan bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. (Kur’an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve küfre sapanların üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ellerimizin yaptıklarından kendileri için nice hayvanları yarattığımızı görmüyorlar mı? Böylece onlar, bunlara malik oluyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Biz onlara kendileri için boyun eğdirdik; işte bir kısmı binekleridir, bir kısmını(n da etini) yiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlarda kendileri için daha nice yararlar ve içecekler vardır. Yine de şükretmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yardım görürler umuduyla, onlar Allah’tan başka ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onların (o ilahların) kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez; oysa kendileri onlar için hazır bulundurulmuş askerlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Öyleyse onların sözleri seni hüzne kaptırmasın. Gerçekten biz, onların saklamakta olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İnsan, bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o, apaçık bir düşman kesilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi; dedi ki: «Çürümüş bozulmuşken, bu kemikleri kim diriltecekmiş?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. De ki: «Onları, ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bilir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ki O, size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır; siz de ondan yakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini de yaratmağa kadir değil mi? Hiç tartışmasız (öyledir). O, yaratandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri, ona yalnızca: «Ol» demesidir; o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Her şeyin melekûtu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (Allah) ne yücedir. Ve siz O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster