دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Da’vahüm fıha sübhanekellahümme ve tehıyyetühüm fıha selam ve ahıru da’vahüm enil hamdü lillahi rabbil alemın
Kelime
Anlamı
Kökü
دَعْوَاهُمْ
onların duaları
فِيهَا
orada
سُبْحَانَكَ
senin şanın pek yücedir
اللَّهُمَّ
Ey Allah’ım
وَتَحِيَّتُهُمْ
ve dilekleri (de)
فِيهَا
aralarındaki
سَلَامٌ
Selâm’dır
وَاخِرُ
ve sonu (ise)
دَعْوَاهُمْ
dualarının
أَنِ
الْحَمْدُ
hamdolsun’dur
لِلَّهِ
Allah’a
رَبِّ
Rabbi
الْعَالَمِينَ
alemlerin

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Orada duâları, "seni tenzîh ederiz, noksan sıfatlardan arısın ey Allah’ım" sözüdür, birbirlerine iltifatları, "esenlik sana" sözü ve duâlarının, senâlarının sonu da "hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a" cümlesi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Ey Allah’ım! Sınırsız kudret ve izzetinle ne yücesin, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz" diye dua ederler. Orada, onların selamlaşmaları "Selam olsun" şeklinde olacaktır. Dua ve niyazlarının sonu ise, "Eksiksiz bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur" derler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onların oradaki duası: "Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!" (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise "selâm" dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onların ondaki Allâh’a yönelişleri: "Subhaneke Allâhümme = Subhansın sen Allâh’ım; seni tenzih ve tespih ederiz"dir... Birbirlerine yönelişleri ise: "Selâm"dır (Selâm ismi mânâsı sürekli açığa çıksın bizde)... Yönelişlerinin sonucunda ulaştıkları ise: "El Hamdu Lillâhi Rabb-ül âlemîn = Hamd Rabb-ül âlemîn Allâh’ındır" noktasıdır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun’ (sözü)dür.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Oradaki duaları: "Allah’ım, Sen ne Yücesin"dir ve oradaki dirlik temennileri: "Selam"dır; dualarının sonu da: "Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah’ındır."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bunların, cennette duaları: "- Allah’ım! Seni tesbih ve tenzîh ederiz" sözüdür ve aralarındaki dilekleri de hep SELÂM’dır. Dualarının sonu ise: "-Bütün hamdler âlemlerin Rabbine mahsustur", gerçeğidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Bütün övgüler âlemlerin rabbi Allah`adır.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Oradaki dualari: «Munezzehsin ey Allah’im", dirlik temennileri: «Selam size» ve dualarinin sonu da: «Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun"dur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Oradaki duaları, «Allah’ım! Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin» sözüdür. Sağlık ve esenlik temennileri ise, «Selâmadır. Dualarının sonu ise «Hamd ( = Her türlü güzel övgü), âlemlerin Rabbi Allah’adır.»

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Onların oradaki duaları: “Allah`ım, seni anar ve seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz”, birbirlerine yönelik iyilik dilekleri, “Selâm” ve dualarının sonu da: “Âlemlerin Rabbi olan Allah`a hamdolsun” sözleri olacaktır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bunların oradaki duaları, "Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!", aralarındaki esenlik dilekleri, "selâm"; dualarının sonu ise, "Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur" sözleridir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Onların oradaki duası: «Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!» (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise «selâm» dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Oradaki duaları: "Tanrımız, sen yücesin," oradaki selamlaşmaları: "Selam" ve dualarının sonu da: "Evrenlerin Rabbi ALLAH’a övgüler olsun" dur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onların oradaki duaları: «Allahım, sen yücelerden yücesin»; sağlık dilekleri «selâm», dualarının sonu da «Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.» diye şükretmek olacaktır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onların oradaki çağrıları, «Allah’ım, sen noksan sıfatlardan uzaksın» birbirlerine yönelik iyilik dilekleri, «selâm» ve son çağrıları da, «Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun» sözleridir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Oradaki duaları: "Tanrım, Sen ne yücesin"dir ve oradaki dirlik temennileri: "Selam"dır; dualarının sonu da: "’Gerçekten, hamd alemlerin rabbi olan Tanrı’nındır."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Oradaki duaları: "Allah’ım, seni tesbih ederim." dir. Oradaki dirilik temennileri de: "Selam." dır. Dualarının sonu da: "Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi Allah içindir."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bunların oradaki duaları «Yâ Allah, seni tesbîh ve tenzîh ederiz» (sözüdür). Orada (aralarında) ki tahıyyetleri (sağlık temennileri, iltifatları) selâmdır. Dualarının sonu da «Elhamdü lillâhi rabbil aalemîn = Hamd olsun kâinatın Rabbi olan Allaha» (demekdir).

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Orada onların duâsı: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ (Ey Rabbimiz olan yüce Allah! Sen bü tün noksan sıfatlardan münez zeh sin! de meleri)dir. Orada (birbirlerine) ta hıy ye (temennî ve hediye)le ri de `Selâm!`dır. Duâlarının sonu ise: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمي۪نَ(Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah`a mahsustur demeleri)dir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Oradaki duaları: Münezzehsin Allah’ım; dirlik temennileri: Selam sizedir; dualarının sonu ise: Hamd alemlerin Rabbı olan Allah’a mahsusdur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  O nimet bahçelerinde onların "Ey Allah’ım! Sen her şeyden yüce ve eksikliklerden uzaksın" demelerine karşılık, onların övgülerinin cevabı "Esenlik içinde kalın" dır. Çağrılarının sonunda da " Bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah’a dır" derler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Onların orada duaları: "Allah’ım, Sen Sübhan’sın (Seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederim). Ve onların orada hayatları (tehiyyatları, dilekleri) "Selâm"dır. Ve dualarının sonu, "Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdetmek"tir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Oradaki duaları, "Münezzehsin ey Allah’ım!" , dirlik temennileri, "selam (esenlik)" ve son duaları ise, "Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür" olacaktır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  orada (o mutluluk makamında) onlar "Ey Allahım! sınırsız kudret ve izzetinle ne yücesin!" diye çağrışırlar; ve onlara, "Size selam olsun" diye karşılık verilir; bunun üzerine onlar da son söz olarak: "Bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür!" derler.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Orada onların nidaları "Muhteşemsin ey Allah`ım!" olur; ve kendilerine "Mutluluklar!.." diye mukabele edilir orada. Nihayet onların son nidası yankılanır: "el-hamdu lillahi Rabbi`l`alemin!" (Hamd, bütün alemlerin Rabbi Allah`a mahsustur!)

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Orada duaları: «Sübhanekeâllahümme (Ya ilâhi! Seni tesbih ve tehzih ederiz)»dir. Orada sağlık temennilleri de: «Selâm! (Selâmette olunuz!)» dur. Dualarının sonu da: «Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn (Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya mahsustur)» demektir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Oradaki duâları: "Seni tesbih ve tenzih ederiz Allah’ım!"dır. Aralarındaki temennileri: "Selâm"dır. Duâlarının sonu da şudur: "Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Orada onların duası: "Allah’ım! Sen ki; hiçbir kusuru, eksiği olmayansın." Orada birbirlerine iyilik dilekleri: "Selâm"dır. Dualarının sonu da: "Hamd’a lâyık olan (yaptığı herşeyi yerli yerince güzel yapan), Alemlerin (uzayların/evrenin) Rabbi/Sahibi Allah’tır" demeleridir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onların oradaki çağrıları, «Allah’ım, sen noksan sıfatlardan uzaksın» birbirlerine yönelik iyilik dilekleri, «selâm» ve son çağrıları da, «Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun» sözleridir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onların orada duaları; "Sübhansın Allah’ım! Her türlü noksandan münezzeh ve yücesin!", birbirlerine iyi dilek ve temennileri ise hep "selam!" dır. Duaları "El-hamdülillahi Rabbi’l-âlemin" "Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur." diye sona erer.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onların orada du’âsı: "Allâh’ım Sen her türlü eksiklikten uzaksın!", birbirlerine sağlık dilekleri: "Selâm", du’âlarının sonu da: "Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun!" sözleridir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Orada duaları: "Allah’ım sen ne yücesin" dir. Sağlık temennileri "Selam"dır, dualarının sonu ise:"Alemlerin Rabbine hamd olsun" dur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Oradaki dualar: «Allah’ım, Sen ne yücesin» dir ve oradaki dirlik temennileri: «Selam»dır; dualarının sonu da: «Gerçek, hamd alemlerin Rabbi olan Allah’ındır.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Orada onların yakarışı, "Tespih ederiz seni ey Allahımız!" ve birbirlerine esenlik dilemeleri, "selam" şeklindedir. Ve onların son çağırışları şudur: Bütün övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (This will be) their cry therein: "Glory to Thee, O Allah!" And "Peace" will be their greeting therein! and the close of their cry will be: "Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds!"