هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
Hünalike teblu küllü nefsim ma eslefet ve ruddu ilellahi mevlahümül hakkı ve dalle anhüm ma kanu yefterun
Kelime
Anlamı
Kökü
هُنَالِكَ
işte orada
تَبْلُو
hesabını verir
كُلُّ
her
نَفْسٍ
can
مَا
أَسْلَفَتْ
önceden işlemiş olduğunun
وَرُدُّوا
ve döndürülmüşlerdir
إِلَى
اللَّهِ
Allah’a
مَوْلَاهُمُ
mevlaları olan
الْحَقِّ
gerçek
وَضَلَّ
ve kaybolmuştur
عَنْهُمْ
kendilerinden
مَا
şeyler ise
كَانُوا
oldukları
يَفْتَرُونَ
uyduruyor(lar)

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Herkes, evvelce yaptığını bulur, cezâsını çeker orada ve hepsi de gerçek mevlâlarının tapısına döndürülmüştür ve iftirâ ettikleri şeyler de gözlerinden kaybolmuş, helâk olup gitmiştir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O an ve işte orada herkes, geçmişte yapıp ettiğiyle sorgulanacak, herkes Allah’a, O yüceler yücesi gerçek sahibine döndürülecek, onların boş hayalleri, uydurmakta oldukları şeyler, ortadan kaybolup kendilerini, yüzüstü bırakacaktır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Orada herkes geçmişte yaptıklarını karşısında bulur. Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülmüşlerdir. Uydurmakta oldukları şeyler (bâtıl tanrıları) da onları terkedip kaybolmuştur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Orada her nefs, önceden ne gönderdi ise onun getirisi olan sonucunu yaşar! Hak Mevlâları olan Allâh’a döndürülmüş; uydurmakta oldukları (tapınma objeleri) kendilerinden kaybolup gitmiştir!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İşte orada her can önceden işlemiş olduğunun hesabını verir. Hepsi gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülmüş, uydurdukları şeyler ise yanlarından kaybolmuştur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar asıl-gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülecekler. Yalan yere uydurdukları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Orada herkes, geçmişte yaptığı iyi ve kötü şeylerin imtihanını verecektir. Artık hepsi hak mevlâları Allah’a döndürülmüşlerdir ve müşriklerin Allah’a eş uydurdukları putlar da kendilerinden kaybolmuş gitmiş bulunacaktır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İşte orada herkes, geçmişte yaptıklarını karşısında bulur. Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah`a döndürülürler ve uydurdukları şeyler, kendilerinden kaybolup gider.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Iste orada herkes dunyada yapmis olduguyla imtihan verir ve gercek Mevlalari olan Allah’a dondurulur. Uydurduklari putlarda ortadan kaybolmustur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  İşte orada her kişi işleyip önden gönderdiği şeyleri tadar ve Hakk’ olan Mevlâlârının (adaletine) döndürülürler ; uydurdukları (putlar ve put misâli) şeyler de onlardan uzaklaşarak yok olup gitmişlerdir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İşte orada herkes önceden yapmış olduğunu somut olarak görür. İnsanların tümü gerçek sahipleri olan Allah`a döndürülürler ve yakıştırdıkları düzmece ilahlar yanlarından kayboluverir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak (ve kendi akıbetini öğrenecek), hepsi de gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülecekler ve (ilâh diye) uydurdukları şeyler (onları yüzüstü bırakıp) kendilerinden kaybolup gidecektir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Orada herkes geçmişte yaptıklarının ne olduğunu anlar. Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülmüşlerdir. Uydurmakta oldukları şeyler (bâtıl tanrıları) da onları terkedip kaybolmuştur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İşte orada her can, geçmişte yapmış olduğunu bulur. Gerçek Mevla’ları olan ALLAH’a döndürülürler. Uydurdukları ise kendilerinden uzaklaşıp kaybolur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İşte burada herkes geçmişte yaptığını bulacak. Ve gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülecekler. İftira edip uydurdukları şeyler de kendilerinden büsbütün uzaklaşıp gidecek.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İşte orada herkes geçmişteki her davranışının yararını ve zararını somut olarak görür, insanların tümü gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülürler ve yakıştırdıkları düzmece ilahlar yanlarından kayboluverir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar asıl, gerçek mevlaları olan Tanrı’ya döndürülecekler. Yalan yere uydurdukları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar asılgerçek mevlaları olan Allah’a döndürülecekler. Uydurdukları da kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Orada herkes evvelden ne gönderdiyse onun imtihaanını verecek. (Artık) hepsi hakıykî mevlâları olan Allaha (Allahın cezasına) döndürülmüşlerdir. (Kendi hayâllerinden) Uydurmakda oldukları şeyler (baatıl Tanrılar) da onlardan ayrılıb ve gaaib olub gitmişdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İşte orada herkes geçmişte yaptıklarını deneye(rek, neticenin ne olduğunu iyice anlaya)cak! Artık hak Mevlâları olan Allah`a döndürülmüşlerdir ve uydurmakta oldukları şeyler kendilerinden kaybolup gitmiştir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İşte orada herkes önceden yapmış olduğunu bilir. Gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülürler. Uydurdukları şeyler ise kendilerinden kaybolup gider.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Her nefis geçmişte yaptıkları ile sorgulanacak. Sonra onlar gerçek sığınacakları Allah’a döndürülecekler. Sonra O’nun huzurunda (hesap günü), uydurdukları Allah’ın ortakları onlardan uzaklaşıp kaybolacaklar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Her nefs (bütün nefsler), geçmişte olan şeylerle orada imtihan edilerek Allah’a döndürüldüler. Onların mevlâsı Hakk’tır. İftira etmiş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı (saptı).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İşte orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülür. Uydurdukları (putlar) da ortadan kaybolmuş olur.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O an ve işte orada herkes geçmişte yapıp ettiğiyle sorgulanacak; herkes Allah’a, O yüceler yücesi gerçek sahibine döndürülecek; onların boş hayalleri kendilerini yüzüstü bırakacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İşte o an ve orada herkes geride bıraktıklarından sınav verir, (yaptıklarının sonucunu görür); en nihayet Allah`a, o yüceler yücesi gerçek sahipleri olana döndürülürler ve (çarpık tasavvurlarının) ürettiği sahte ilahlar kendilerini yüzüstü bırakır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Orada her nefis, evvelce yapmış olduğundan haberdar olacaktır. Ve hak mevlâları olan Teâlâ’ya reddedilmiş bulunacaklardır. İftira eder oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiş bulunacaktır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Orada herkes geçmişte yaptıklarıyla imtihan verir ve gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülürler. Uydurdukları şeyler kendi kendilerinden kaybolup gider.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Işte orada her nefis geçmişte yapıp ettiğiyle sorgulanacaktır! Ve onlar gerçek sahipleri olan Allah’ın katına döndürülürler. Ve iftira edip uydurdukları şeyler onlardan kaybolup gitmiştir!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İşte orada herkes geçmişteki her davranışının yararını ve zararını somut olarak görür, insanların tümü gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülürler ve yakıştırdıkları düzmece ilahlar yanlarından kayboluverir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İşte orada her kişi, dünyada iken yaptıklarının kaç para ettiğini görür. Hepsi, gerçek efendileri olan Allah’ın huzuruna götürülür ve uydurdukları putlar ortalıkta görünmez olur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İşte orada her can, geçmişte yaptıklarını dener (yaptıklarının yararını ve zararını görür). Gerçek sâhipleri olan Allah’a döndürülürler ve uydurdukları şeyler, kendilerinden kaybolup gider.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte orada herkes dünyada yaptığı şeyin gerçek mahiyetini kavrar. Ve gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülürler. Ve uydurdukları düzmeceler onlardan kaybolup gider.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar asıl, gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülecekler. Yalan yere uydurdukları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İşte orada, her benlik önceden gönderdiği şeyi kendisi deneyecektir. Hepsi gerçek Mevlâ’larına döndürülmüş, iftira aracı yaptıkları şeyler kendilerini koyup gitmiştir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  There will every soul prove (the fruits of) the deeds it sent before: they will be brought back to Allah their rightful Lord, and their invented falsehoods will leave them in the lurch.