وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Ve ma kane hazel kur’anü ey yüftera min dunillahi ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıylel kitabi la raybe fıhi mir rabbil alemın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَمَا
ve
كَانَ
değildir
هَٰذَا
bu
الْقُرْانُ
Kur’an
أَنْ
يُفْتَرَىٰ
uydurulmuş
مِنْ
دُونِ
başkası tarafından
اللَّهِ
Allah’tandır
وَلَٰكِنْ
ve ancak
تَصْدِيقَ
doğrulayıcıdır
الَّذِي
بَيْنَ
arasındakini
يَدَيْهِ
iki eli
وَتَفْصِيلَ
ve açıklayıcıdır
الْكِتَابِ
Kitab’ı
لَا
رَيْبَ
şüphe yoktur
فِيهِ
onda
مِنْ
رَبِّ
Rabbi’ndendir
الْعَالَمِينَ
alemlerin

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bu Kur’ân, Allah’tan başkasına izâfe edilemez, ancak önceki kitapları gerçeklemede, onlardaki şeyleri açıklayıp ayan beyan bildirmededir, hiçbir şüphe yoktur ki o, âlemlerin Rabbi Allah tarafından indirilmiştir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bu Kur’ân Allah’tandır. O’ndan başkası tarafından tasarlanmış, uydurulmuş değildir. Üstelik O Kur’ân, önceki vahiylerden hakikat adına, bu güne kalmış ne varsa onu doğrulayıp, alemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe olmayan vahyi, özlü bir şekilde açıklayandır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitab’ı açıklayandır. Onda şüphe yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bu Kur’ân, Allâh dûnundakilerin uydurusu değildir! Aksine, Rabb-ül âlemîn’den olduğu şüphe götürmeyen; kendinden öncekini tasdik eden, tafsilâtlı, hakikat BİLGİsi kaynağıdır!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bu Kur’an Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab’ı açıklayıcıdır. Alemlerin Rabbi’nden geldiği konusunda şüphe yoktur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bu KUR’AN Allah’ındır, ondan başkasına nisbet edilemez. Ancak o, önündekini (daha önce inidirlen kitabları) tasdik edici ve kitabın hükümlerini açıklayıcı âlemlerin Rabbinden indirilmiştir; bunda hiç şüphe yoktur.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bu Kur`ân, Allah`tan başka varlıklar tarafından uydurulabilecek bir kitap değildir. Kur`ân, kendinden öncekini tasdik etmekte ve onu açıklamaktadır. Onda şüphe yoktur; o, alemlerin Rabbindendir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bu Kuran, Allah’tandir, baskasi tarafindan uydurulmus degildir. Ancak kendinden oncekini dogrular ve O Kitap’i aciklar. Alemlerin Rabbinden geldiginden suphe yoktur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bu Kur’ân Allah’tandır, başkası tarafından uydurulup ortaya konulamaz. O ancak önündeki (daha önce indirilen) Tevrat ve İncil’i doğrular ve (Allah katında yazılı olan) kitabı bir bir açıklar. Onda şüphe adına hiçbir şey yoktur; O, âlemlerin Rabbinden (indirilme)dir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Bu Kur`an, Allah`tan (indirilmiş olup) başka birisi tarafından uydurulabilecek bir şey değildir. O, kendisinden önce indirilmiş olan (ilahi kitap)ları doğrulayan, Allah`ın hükümlerini açıklayan, içinde hiçbir kuşkuya yer bulunmayan ve âlemlerin Rabbi katından gelen kitaptır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bu Kur’an, Allah’tan (indirilmiş olup) başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab’ı (Allah’ın Levh-i Mahfuz’daki yazısını) açıklayıcı olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) âlemlerin Rabbi tarafındandır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitab’ı açıklayandır. Onda şüphe yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bu Kuran, ALLAH’tan başkası tarafından düzenlenen bir kitap değildir. Ancak kendisinden öncekileri onaylayan ve yasaların (kitap) detaylı bir açıklamasıdır. Bunda kuşkunuz olmasın; evrenlerin Efendisindendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bu Kur’ân, Allah’dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levh-i mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bu Kur’an Allah’dan geldi, başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki semavi kitapları onaylar ve ilahi kitabı ayrıntılı biçimde açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından gönderildiği kuşkusuzdur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Bu Kuran, Tanrı’dan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin rabbindendir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Onda şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi’ndendir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bu Kur’an Allah (ındır. On) dan başkasının uydurması değildir. O, ancak kendinden evvelki (kitab) lan tasdıyk ve o kitabı (Allahın levh-i mahfuzda yazdığını) tafsıyl eder. Onda şübhe edilecek hiçbir şey yokdur. Alemlerin Rabbindendir o.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bu Kur`ân ise, Allah`dan (geldiğinden,) başkası tarafından uydurulması olacak bir şey değildir! Fakat kendinden öncekilerin tasdîkı ve o kitâbın (yazılan hükümlerin)açıklamasıdır; onda hiç şübhe yoktur, âlemlerin Rabbi tarafındandır!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden evvel geleni tasdik eder ve kitabı uzun uzun açıklar. Onda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbındandır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bu Kur’an, Allah dan başkaları tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden önceki inen kitapları tasdik edici olup, kitabın anlaşılır ve ayrıntılı bir duruma getirilmesi, hiç şüphe yok ki alemlerin Rabbi tarafındandır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve bu Ku’rân, Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ve lâkin, onların ellerinde olanı tasdik eder ve Kitab’ı tafsil eder (ayrıntılı olarak açıklar). O’nun hakkında şüphe yoktur, âlemlerin Rabbindendir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bu Kur’an, Allah’tan (inmiştir ve) başkası tarafından uydurulmuş değildir. Lakin o, kendinden öncekini doğrulayan ve (Allah’tan inmiş her) kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Âlemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  İmdi, bu Kuran, asla Allah’tan başkası tarafından tasarlanmış, uydurulmuş olamaz; üstelik o, önceki vahiylerden hakikat adına bugüne kalmış ne varsa onu doğrulayıp, alemlerin Rabbinden (geldiğinden) şüphe olmayan vahyi özlü bir biçimde açıklıyor.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İmdi bu hitab, Allah`tan başkası tarafından tasarlanıp ortaya konulmuş olamaz. Aksine o, kendisinden önce gelenlerden geriye kalan hakikatleri doğrular ve kendisinde kuşku bulunmayan Kitab`ı ayrıntılı olarak açıklar; Alemlerin Rabbindendir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve bu Kur’an, Allah’tan başkasına isnad edilerek iftirada bulunulamaz. Velâkin o kendisinden mukaddem olanı bir tasdiktir ve kitabın bir tafsilidir. Onda bir şüphe yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından (indirilmiştir).

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o, kendinden öncekileri tasdik eder ve Kitab’ı uzun uzun açıklar. Onda hiçbir şüphe yoktur. O âlemlerin Rabbindendir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bu kur’an Allah katından indirilmedir. Bir başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir! Ancak bu önceden gelenlerin (kitapların) doğrulanması ve kitabın ayrıntılı açıklamasıdır. Onda asla şüphe yoktur, Âlemlerin Rabbindendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bu Kur’an Allah’dan geldi, başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki semavi kitapları onaylar ve ilahi kitabı ayrıntılı biçimde açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından gönderildiği kuşkusuzdur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bu Kur’ân, Allah tarafından gelmeyip başkası tarafından uydurulmuş olması asla mümkün değildir. Lâkin daha önce indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. Rabbülâlemin tarafından gönderilmiştir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bu Kur’ân, Allah’tan başkası tarafından uydurulacak bir şey değildir. Ancak kendinden öncekinin doğrulaması ve Kitabın açıklamasıdır. Onda asla şüphe yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından(indirilmiş)dir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bu Kur’an, Allah’tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekileri tasdik ve Alemlerin Rabbi’nden (geldiğine) şüphe olmayan kitabın açıklamasıdır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Bu Kur’an, Allah’tandır, başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak o, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bu Kur’an, Allah’ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap’ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Âlemlerin Rabbi’ndendir o.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  This Qur´an is not such as can be produced by other than Allah; on the contrary it is a confirmation of (revelations) that went before it, and a fuller explanation of the Book - wherein there is no doubt - from the Lord of the worlds.