1. Elif, lâm, Ra. İŞTE BUNLAR; Hikmetli (akıl ve tabiata uygun) Kitab’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendi içlerinden bir adama, insanları uyarması ve iman edenlerin Rablerinin katında farklı bir yerlerinin olduğunu müjdelemesi için vahyetmemiz, şaşılacak bir durum mu dur? Hakikati inkâr edenler dediler ki "Bu (adam) apaçık bir sihirbazdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra egemenlik makamından her türlü işi yöneten ve karar veren Allah dır. Gökleri ve yerleri yönetmesine, O’nun izni olmadan hiç kimse yardımcı (şefaatçi) olamaz. İşte sizin Rabbiniz böyledir, (o halde yalnızca) O’na kulluk edin, düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Toplu halde hepinizin dönüşü O’na dır. Allah’ın vaadi (verdiği söz) mutlaka gerçekleşecektir. İlk yaratmayı yapan O, sonrada iman edip doğru işleri yapanlara, tam bir adalet içerisinde hak ettikleri karşılıkları vermesi için, onları yeniden diriltip, kendisine döndüren de O dur. Bunun yanında, doğruları inkâr etmiş olmalarından dolayı inkârcılara, kaynayan sudan içecek ve can yakıcı bir azabı verecek de O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneşi ışık saçan, ayı da aydınlık yapan ve ona sabit bir yörünge planlayıp, senelerinizin hesabını yapmanız için, o ikisini yörüngesinde hareket ettiren de O dur. Bunları belli bir ölçü ile yaratmıştır. Allah, hakikati bilen bir topluma ayetlerini böyle açıklıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gecenin ve gündüzün birbirlerinden farklı olması ve göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, sakınan bir topluluk için pek çok ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bize dönmeyi (yeniden dirilmeyi) kabul etmeyen ve dünya hayatına razı olup ta, onunla kendini tatmin edenler var ya! Gönderdiğimiz ayetler hakkında ve onların içeriğinden habersiz olanlar, böyle kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İşte onların kazandıklarından dolayı, hesap gününde barınacakları yer ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İman edip, Allah’ın emrettiği doğru işleri yapanlara gelince, Rableri onları iman etmelerinden dolayı, altlarından ırmakların aktığı ve her türlü nimetlerin olduğu bahçelere, iletecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O nimet bahçelerinde onların "Ey Allah’ım! Sen her şeyden yüce ve eksikliklerden uzaksın" demelerine karşılık, onların övgülerinin cevabı "Esenlik içinde kalın" dır. Çağrılarının sonunda da " Bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah’a dır" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, insanların hayrı acilen istedikleri gibi, şerri de acilen vermiş olsaydı, onların vakitlerinin bitip yok olmalarına hükmederdi. Fakat biz, yeniden diriltilip de, bize dönüp hesap vermeyeceklerine inananları, içinde bulundukları azgınlıklar içerisinde bir süre bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnsana ne zaman bir zarar dokunsa, yattığı yerden yahut otururken veyahut ayakta iken bize yalvarır. Biz de ondan zararı kaldırdığımızda, sanki daha önce bize hiç yalvarmamış gibi, çeker gider. Böylece kendi kendilerine zarar verenlerin yaptıkları, kendilerine süslü gösterildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sizden öncede nice nesilleri, kendilerine açık delillerle gelen elçilere inanmayıp, onlara haksızlıkla karşılık verdiklerinden dolayı, yok ettik. Biz günahkar bir topluluğu böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlardan sonra bizde, onların yerine sizi var ettik ki, bakalım, sizlerde neler yapacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlara açıklayıcı ayetlerimiz okunduğu zaman, "Bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir" dediler. Deki: "Kendi kendime onu değiştirmem mümkün olmadığı gibi, zaten bende bana vahy olan bu kitaba uyuyorum. Eğer ben Rabbimin emirlerine (yetkim olmadığı halde değiştirerek) isyan edersem, büyük hesap gününün azabından korkarım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Deki: "Eğer Allah isteseydi bu Kur’an’ı size okumazdım ve oda size ulaşmamış olurdu. Sonra ben, daha önce sizin aranızda bir ömür yaşadım ve bu yaşa kadarda kaldım, (daha önce bu size okuduklarıma benzer bir şeyler söyledim mi?) Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Artık (Bu bilgilere sahip olduğu halde) kim Allah adına yalan uydurursa (konuşursa) veyahut Allah’ın ayetlerini yalanlarsa, ondan daha zalim kim vardır. Elbette ki Allah, günahkar olanları kurtuluşa erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kendilerine ne bir zarar, nede bir fayda verebilecek güce sahip olmayan, Allah dan başkalarına ibadet ediyorlar ve "Bunlar, Allah katında bize aracılık yapacak olan şefaatçilerimizdir" diyorlar. Onlara deki: "Göklerde ve yerde Allah’ın bilmediği bir şey varda, onu Allah’a mı haber veriyorsunuz? O sizin ortak koştuğunuz eksik nitelendirmelerden çok yüce ve uzaktır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İnsanlar daha önceden, yalnızca tek bir inanç (ümmet) üzerinde idiler, sonra karşı inançlar geliştirerek aralarında ayrılıklara düştüler. Eğer daha önce Allah dan verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düşenlerin ihtilaf ettikleri konular hakkında, aralarında hemen hüküm verilirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra onlar, "Rabbi tarafından (bizi ikna edebilmesi için) bir mucize indirilmesi gerekmez miydi?" diyorlar. Onlara deki: "Bilinmeyen şeylerin (gaybın) bilgisi yalnızca Allah katındadır. O halde (benden istediğiniz mucizeleri) bekleyin, bende sizinle beraber bekliyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlara isabet eden sıkıntılardan sonra, kendilerine tarafımızdan rahmet verdiğimizde, birden bire ayetlerimize karşı komplolar hazırlamaya başladılar. Deki " Allah’ın hazırladığı komplolar daha çabuktur. Elbetteki elçilerimiz (yazıcı melekler) hazırladığınız tüm komploları yazıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizi karada ve denizde yürüten O dur. Denizde gemi onları tatlı bir rüzgarla sakin sakin götürürken bu yolculuğa seviniyordunuz. ki, denizde bir fırtına patlayıp, her taraftan dalgalar gemiye vurduğunda, yolcular dalgalarla kuşatıldıklarını zannettiler ve Allah’ın kendilerine öğrettiği şekilde samimi ve içten "Eğer bizi bu zor durumdan kurtaracak olursan, sana şükreden kullarından olacağız" diyerek Allah’a yalvarmaya başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onları kurtardığımız zaman, yer yüzünde hakları olmayan şeyleri istemeye başladılar. Ey insanlar! Kendiniz için arzu ettiğiniz şeyler, dünya hayatını devam ettirecek (ve dünya hayatında kalacak) olan şeylerdir. Dönüşünüz bize olacak ve bizde yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dünya hayatının misali suya benzer. Suyu gökten indirdiğimizde, su, insanların ve hayvanların yedikleri yer yüzündeki nebatla karışır ve yer yüzü bu nebatlarla süslenir, güzelleşir. Yer yüzünün sakinleri, bunların güzelliklerinin aynı şekilde devamını sağlamaya gücünün yeteceğini zanneder. Sonra gece olsun, gündüz olsun bizim emrimiz geldiğinde, o güzellikleri kurumuş sapsarı bir hale döndürürüz ve sanki dün hiç yokmuş gibi olurlar. İşte düşünebilen bir topluma ayetlerimizi bu şekilde açıklarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylelikle Allah (insanları) güvenli ve huzurlu bir hayata çağırıyor. Allah, dileyen kimseyi en doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Güzel ve doğru işler yapıp, bunları çoğaltanlara gelince: (Hesap günü) Yaptıkları güzelliklerden dolayı onların yüzleri asla kararmayacak ve küçük duruma da düşmeyecekler. İşte onlardır cennete girecek ve orada sürekli kalacak olanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kötülükleri yapanlara da, yaptıkları kötülüklerin misli ile karşılık verilir. O gün onlar aşağılanacak ve Allah dan başka sığınacakları hiçbir kimse ve yer olamayacak. Sanki zifiri gece karanlığının bir parçası onların yüzlerini kaplamış gibi, yüzleri simsiyah kesilecek. İşte cehenneme girecek ve orada sürekli olarak kalacak olanlar bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün cehenneme girecek olanları bir araya getiririz ve Rablerine ortaklar koşanlara "Sizin ve ortak koştuklarınızın kalacak yerleri burası (cehennem)" deriz. Sonra ortak koşulanlarla, onları Allah’a ortak koşanların aralarını ayırırız. Allah’a ortak koşulanlar da ortak koşanlara "Siz bize kulluk etmiyordunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Sizin bize ibadet ettiğinizden bizim kesinlikle haberimiz yoktu. Zaten bunun böyle olduğuna, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Her nefis geçmişte yaptıkları ile sorgulanacak. Sonra onlar gerçek sığınacakları Allah’a döndürülecekler. Sonra O’nun huzurunda (hesap günü), uydurdukları Allah’ın ortakları onlardan uzaklaşıp kaybolacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlara "Sizi, göklerde ve yerde olanlarla rızıklandıran, her şeyi işitmeye ve her şeyi görmeye gücü yeten, ölüden diri olanı, diri olandan da ölüyü çıkaran, bütün bu işleri düzenleyip yöneten kim dir?" Diye sorarsan "Allah" dır diyecekler. O halde niçin Allah dan çekinip korunmuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte sizin gerçek Rabbiniz Allah dır. Bu gerçeklerden sonra sapıklık ta nedir? Nasılda döndürülüp aldatılıyorsunuz? (bunları kendi kendinize sorun) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Böylece Rabbinin doğru ve gerçek sözleri, yoldan çıkmış suçluların üzerine hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlara sor "Ortaklarınızdan yaratmayı ilk başlatıp, sonra da onu (kendisine) döndürecek olan kim?" Deki "Allah ilk yaratmayı yapıyor ve onu (kendisine ilk yaratığı gibi) döndürüyor. (Bunu bildiğiniz halde) Nasıl da aldanıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Deki "Ortaklarınızdan gerçek doğru yolu gösterip, sonra o doğru yola iletecek var mı?" Deki "Allah, gerçek doğrulara iletir. Gerçek doğrulara ileten, tabi olunmaya daha layık değil midir? Yoksa kendileri doğru yola iletilmeye muhtaç olanlar mı, tabi olunmaya layıktır? Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onların çoğu kesin doğru olmayan şeylere (zanna) tabi oluyorlar. Halbuki zan, kesin doğruların yanında hiçbir şey ifade etmez. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bu Kur’an, Allah dan başkaları tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden önceki inen kitapları tasdik edici olup, kitabın anlaşılır ve ayrıntılı bir duruma getirilmesi, hiç şüphe yok ki alemlerin Rabbi tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onlar "O kitabı (Muhammed) uydurdu mu?" diyorlar. Deki " Eğer iddianızda doğrulardan iseniz, kitabın bir suresinin benzerini siz yapıp getirin, hatta Allah dan başka, Kur’an’ın bir benzerini yazmaya güç yetirebileceklerini iddia edenleri de çağırın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır, bilgisini kavrayamadıkları ve (daha önceki yalanlayanların başlarına gelen) sonucu henüz onların başına gelmediği için Allah’ın ayetlerini yalanladılar. Bunlar gibi daha önceki toplumlarda yalanlamıştı. Bak bakalım, Allah’ın ayetlerini yalanlayarak kendilerine zulmedenlerin sonları nasıl olmuş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Daha önceki toplumlardan Allah’ın indirdiğine inananlar olduğu gibi içlerinden inanmayanlarda olmuştur. Senin Rabbin bozgunculuk yapanları elbetteki daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Eğer seni yalanlarlarsa, onlara deki "Benim yaptıklarım bana aittir, sizin yaptıklarınız da size aittir. Benim yaptıklarımdan siz sorumlu değilsiniz (uzaksınız), bende sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim (uzağım). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onların içinden senin mesajlarını dinlemek isteyenler var. Ama sen, doğrulara sağır davrananlara ve aklını kullanmayanlara nasıl işittireceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onların içinden seni gözetleyip izleyenler var. Eğer onlar gerçekleri görmüyorlarsa, sen mi körleşmiş olanlara doğru yolu göstereceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah insanlara hiçbir şekilde haksızlık yapmaz. Ancak insanlar kendi kendilerine haksızlık yapıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlar, diriltilip kaldırıldıkları gün, sanki gündüzün bir saati kadar kalmış olduklarını zannederler ve onlar, kendi aralarında birbirlerini iyi tanırlar. İşte doğru yol üzerinde olmadıkları için, Allah ile karşılaşıp hesap vermeyi yalanlayanlar, kendilerine yazık etmiş olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bizim onlara vaat ettiklerimizi belki sana gösteririz veyahut da seni öldürürüz (de sen onlara verdiğimiz cezaları görmeyebilirsin). Onların dönüşleri bizedir. Sonra Allah yaptıklarının tümüne şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Her toplum için mutlaka bir elçi olmuştur. Elçiler o toplumlara geldiklerinde, (elçiye davranışlarına göre) aralarında adaletle hüküm verilir ve asla onlara haksızlık yapılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Elçilere) "Eğer doğru sözlülerden iseniz, bize vaat ettikleriniz ne zaman başımıza gelecek" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlara deki "Ben kendi nefsime, Allah dilemedikçe ne bir zarar, nede bir fayda verebilirim. Her toplum için belirlenmiş bir süre var. Bu süre dolduğunda ne bir saat geri bırakılır, nede bir saat öne alınabilir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Deki "Bakın, gece veya gündüz Allah’ın azabı size gelse (ne yapabilirsiniz ki?), suçluların bu azabı acilen istemelerinin sebebi nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Acele ile olmasını istediğiniz halde, azap başınıza geldikten sonra, şimdi mi O na iman edeceksiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sonra dirilmeyi yalanlayıp kendilerine haksızlık yapanlara "Sürekli olan azabı tadın. Yalnızca sizin kendi başınıza kazandıklarınız la cezalandırılırsınız" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İlerde başlarına geleceklerin doğru olup olmadığına dair, senin haber vermeni istiyorlar. Deki "Evet, Rabbime and olsun ki o (size vaat edilenler) elbette ki gerçektir (başınıza gelecek) ve sizin bunu engellemeye asla gücünüz yetmeyecek. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kendi kendilerine (inkar etmelerinden dolayı) haksızlık yapmış olanlar, yer yüzündekilerin tamamını (azaptan kurtulmak için) feda ederlerdi. Başlarına gelecek azabı gördüklerinde, pişmanlıklarını gizlerler. Onlara haksızlık yapılmadan, adaletle aralarında hüküm verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Şimdi söyleyin) "Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ın değilmiymiş ve Allah’ın size vaat ettikleri gerçek değilmiymiş?" Ama onların çoğu bunları bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Hayat verip yaşatanda O, öldürüp yok eden de O dur. O na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerde olan hastalıklara şifa, doğru yola ileten ve inananlar için bir rahmet gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (Size gelen bu öğüt) Rabbinizin lütfu ve size olan merhameti iledir. O halde (insanlar) sevinsinler (bu öğütün kıymetini bilsinler). Zira o öğüt, topladıkları her şeyden daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Allah’ın sizin için indirdiği rızıkları görüyor musunuz? Bu rızıkları kendinize göre haramlar ve helaller yaptınız. Deki "Böyle yapmanızı Allah mı emretti, yoksa Allah adına yalan mı uyduruyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Peki! Allah adına yalan uyduranlar, kıyamet gününden ne bekliyorlar? Elbetteki Allah insanlara lütuflar yağdırandır. Ancak insanların pek çoğu (bu lütuflara) şükretmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Hangi durumda olursanız olun, Kur’an dan ne okursanız okuyun ve ne yaparsanız yapın, bunları yapmaya koyulduğunuzda biz sizi görmekteyiz. Rabbinden, göklerde ve yerde olan en küçük bir zerre dahi kaçmaz, hatta ondan daha küçük veya daha büyükleri bile açık bir kitapta (kayıtlı) dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Dikkat edin! Allah’ın koruması altına alıp, sahiplendiği kimseler (veliler) için, hiçbir korku yoktur ve aynı zamanda onlar mahzun da olmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (Çünkü onlar) İman etmişler ve gereği gibi Rablerinden (azaba uğramamak için) korunmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onlar için dünya ve ahiret hayatında müjdeler vardır. Allah’ın sözlerinde asla bir değişiklik bulunmaz. (İşte bu müjde) Büyük bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onların sözleri seni üzmesin. Elbetteki bütün güç ve şeref Allah’a aittir. O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Zaten Göklerde ve yerle olanlar Allah’a ait değimli? O halde, Allah dan başka koştukları ortaklara çağrı (dua) yapanlar, neye tabi oluyorlar? Ancak onlar zanna (kesin doğru olmayan şeylere) tabi oluyorlar. Sadece yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sükûnetle dinlenebilmeniz için geceyi sizin için yaratan O dur. Gündüzü de (işlerinizi) görüp gözetesiniz diye var etti. İşte bunları işiten bir toplum için, bunlarda elbette alınacak ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Allah bir çocuk edindi" dediler. O çocuk edinmekten beridir (uzaktır). O nun çocuk edinmeye ihtiyacı da yoktur. Zira göklerde ve yerde olanların hepsi O na aittir. (Gösterin bakalım) Bununla ilgili elinizde sağlam kanıtlar var mı? Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlara deki "Allah adına yalan söyleyenler, asla huzur (felah) bulamazlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dünya hayatı yalnızca vasıtadır. Sonra onların dönüşü bizedir ve Allah adına yalan söyleyenlere gerçekleri inkâr etmelerinden dolayı, çok şiddetli azabı tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlara Nuh’un haberini oku. Kavmine "Ey Kavmim! Benim sizin aranızdaki konumum elçilik görevim) ve Allah’ın ayetleri ile öğüt vermem sizi kibirlendiriyorsa (bundan dolayı inkâr ediyorsanız), artık ben Allah’a güvenip sonucu O na bırakıyorum. Bundan sonra bütün gücünüzü ve sizin gibi düşünenleri bir araya getirin. Benim için yapmayı tasarladığınız işler, sonradan sizi üzüntüye sokmasın. Benim hakkımda ne karar verecekseniz verin ve sonrada bana kararınızı uygulamakta göz açtırmayın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Eğer bu inkarcı tutumunuzdan vaz geçerseniz, bunun karşılığında sizden hiçbir karşılık (ücret) istemiyorum. Benim görevimi yapmanın karşılığını vermek Allah’a aittir. Ben yalnızca Allah’a teslim olmakla emrolundum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Nuh’u yalanladılar. Bizde onu ve onunla beraber olanları gemi ile kurtardık ve onları yeryüzünün sahipleri yaptık ve ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Şimdi bak bakalım, uyarılanların, inkârlarının sonucu nasıl oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunlardan sonra da onların kavimlerine elçiler gönderdik. Elçiler onlara gerçekleri açıklayan delilleri getirdiler. Daha önce yalanlamış oldukları, ama inanmaları gereken hususlara inanmadılar. Bu sebeple Allah haddi aşanların kalplerini kapattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Yine onlardan sonra, ayetlerimizle Musa’yı ve Harun’u firavuna ve onun çevresindeki yöneticilerine gönderdik. Onlar büyüklendiler ve suçlu (karşı gelen) bir topluluk oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ne zamanki katımızdan onlara gerçekler gelse, bu apaçık bir sihirdir dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Musa onlara "Size hak (gerçekler) geldiğinde, gerçeklere mi (bu sihirdir) diyorsunuz. Bu hakikatler sihir midir? Sihirle uğraşanlar asla kurtuluşa eremezler" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Firavun ve çevresindekiler "Sen bizi, kendilerine uyduğumuz atalarımızın yolundan ayırmak için mi geldin? (Biz size uyalım da) Siz ikiniz yeryüzünün hakimleri olun, Öyle mi? Hayır hayır biz sizin ikinize de inanmıyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Firavun "En bilgili sihirbazların hepsini getirin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sihirbazlar geldiğinde Musa onlara "Hazırladığınız yanınızda olan sihirleri gösterin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar sihirlerini attıklarında (gösterdiklerinde) Musa "Gösterdiğiniz bu sihirde ne ki? Allah bunları iptal edecektir. Allah bozguncuların yaptıklarını düzeltmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Allah, suçlular hoş görmese de, sözleriyle hakkı yerine getirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Firavun ve önde gelen yöneticilerinin kendilerinden intikam alır korkusuyla, Musa’ya ancak kendi soyundan (İsrail oğullarından) birkaç kişi iman etti. Çünkü Firavun, bulunduğu toprakların güçlü yöneticisi ve acımasız birisiydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Musa kavmine "Ey kavmim! Eğer Allah’a iman etmiş ve O nun emirlerine teslim olmuşsanız, şüphesiz ki yalnızca O na güvenin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Onlarda "Biz Allah’a güvendik, Rabbimiz bizi zalimler topluluğu ile imtihan etme. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Rahmetinle bizi, inkârcı toplumdan kurtar" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Musa ve kardeşine "Şehirdeki evlere yerleşin, evlerinizi kıble edinin ve namaz kılın. (böyle yapıp) inanları müjdele" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Musa "Rabbimiz! Firavun ve onun önde gelenlerine dünya hayatında kıymetli süsler ve mallar verdin, onlarda insanları senin yolundan saptırıyorlar. Ey Rabbimiz onlara verdiğin malları helak et ve kalplerini katılaştır. Artık onlar can yakıcı azabı görmeden iman etmezler" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Allah "İkinizin çağrısı (duası) kabul edildi. Siz ikiniz dosdoğru yollarınıza devam edin ve sakın ola ki, bilmeyenlerin yollarına uymayın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Sonra Firavun ve ordusu kinle, düşmanlıkla peşlerini takip etti. Neredeyse onlara yetişiyorlardı ki, onları (denizde) boğduk. (Boğulmadan önce Firavun) "İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına iman ettim. Ben teslim olanlardan oldum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah "Şimdi mi? Daha önceden isyan etmiştin ve sen bozgunculardın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. "Bugün, senden sonra gelenlere senin bedenini, ibret olması için, kurtaracağız. Buna rağmen insanlardan pek çoğu, Allah’ın ayetlerinden habersizdirler" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Bizde İsrailoğullarını, onlar için en doğru bir mekâna yerleştirdik. Onlara tertemiz rızıklardan verdik. İlim (Allah’ın mesajları) onlara geldikten sonra, aralarında ayrılıklara düştüler. Senin Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda, onların hakkında ki hükmünü kıyamet gününde elbette verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Eğer sen sana indirdiğimiz (gaybi konular) hakkında şüpheye düşersen, senden önce indirilmiş kitabı okuyanlara sor. Ama şunu unutma, sana Rabbinden gerçek hakikatler gelmiştir. Sakın ola ki şüphelenenlerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Allah’ın ayetlerini şüphe edip yalanlayanlardan da olma. Yoksa kendine yazık edip kaybedenlerden olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Allah’ın azap emrinin (kelimesinin) üzerlerine hak olduğu kimseler, iman etmemiş olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Onlara tüm mucizeler gelse, hatta acıklı azabı görseler de (iman etmezler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Yunus’un kavmi iman ettikleri zaman, bizde üzerlerinde ki dünya hayatının alçaltıcı azabını Keşke kasaba halkı iman etmiş olsalardı, imanları kendilerine fayda sağlardı. Nitekim kaldırdık ve belli zamana kadar onların yaşamalarını sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Rabbin dileseydi yeryüzünde yaşayan bütün insanlar iman ederlerdi. Sen, insanlar inanıncaya kadar onlara zor mu kullanacaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Herhangi bir nefsin (kişinin) Allah dilemedikçe iman etmesi yoktur. Allah aklını kullanmayanları pislik içinde bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Deki "Göklerde ve yerde neler var bir bakın. " Göklerdeki ve yerdeki ibret alınması gereken ayetler ve uyarılar, inanmayan bir topluma fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Onlar kendilerinden önceki toplumların geçirdikleri günlerin (yaşantılarının) aynısını mı bekliyorlar? Deki "Bekleyip görün, bende sizinle beraber bekleyenlerdenim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Sonra bizde, elçilerimizi ve onunla beraber iman edenleri kurtardık. İnananları kurtarmak bizim üzerimize bir hak (zorunluluk) dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Deki "Ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında bir şüphe içinde iseniz. Şunu bilin ki ben, sizin Allah dan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmeyeceğim. Ancak sizi öldürecek olan Allah’a kulluk ederim ve yalnızca Allah’a inanlardan olmam bana emredildi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. "Aynı zamanda "Allah’a ortak koşmadan, dinde yüzünü yalnızca Allah’a döndür ve asla O na şirk koşanlardan olma" diye emrolundum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Sana faydası olmayacak ve sana zararda veremeyecek olan, Allah dan başkalarına dua yapma. Eğer onlara dua yaparsan, kendine zulmedenlerden olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Allah sana bir zarar verecek olursa, o zararı kendisinden başka kaldıracak olan hiçbir kimse yoktur. Allah sana bir hayır vermeyi dilerse, o hayrı geri çevirecek de hiç kimse yoktur. Allah hayrını kullarından dilediği kimselere verir. Çünkü O bağışlayan ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Deki "Ey İnsanlar! Rabbinizden size gerçek doğrular gelmiştir. Sizden kim Allah’ın gösterdiği yola girmiş olursa, kendisi için doğru yola girmiştir. Kimde doğru yoldan saparsa, kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin sorumluluğunuzu yüklenecek değilim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Sana vahy olana tabi ol ve Allah bir hüküm verinceye kadar sabırlı ol. Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster