1. Tozup savuranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ağır yük yüklenip taşıyanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kolayca akıp gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İş bölümü yapanlara and olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Size va’dolunan elbette yerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hesap ve ceza günü mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yollar ve yörüngeler sahibi göğe and olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Ey inkarcı sapıklar!) cidden siz sözünüzde, hükmünüzde görüş ayrılığı içindesinizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ondan çevrilebilen kimse çevrilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yalancı câhiller kahrolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. bilgisizliğin sarhoşluğu ve mahmurluğu içinde kalmış gafillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «Hesap ve ceza günü ne zaman ?» diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ateşe karşı çetin bir sınav verecekleri gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fitnenizi tadın. İşte, acele isteyip durduğunuz şey budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şüphesiz ki muttakîler (=Allah’tan saygı ile korkup fenalıklardan sakınan mü’minler) Cennetlerde ve pınarlar başındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rablarının kendilerine verdiğini alırlar. Günkü onlar, bundan önce iyiliği, güzelliği, yararlı olmayı huy edinenlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceden de az uyurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seher vakitleri hep Allah’tan bağışlanma dilerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onların mallarında, dilenen ve yoksul için bir hakk vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kesinlikle bilip inananlar için yeryüzünde (Allah’ın varlığına, birliğine delâlet eden) açık belgeler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sizin kendi (ruh ve beden) varlığınızda da öyle... Artık (hakikati) görmez misiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gökte hem rızkınız, hem size va’dedilen şey vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Göğün ve yerin Rabbi hakkı için, gerçekten bu, sizin kendi konuşmanızda (şüpheniz olmadığı) gibi hakktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sana İbrahim’in ağırlanmaya değer şerefli konuklarının haberi geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hani onlar İbrahim’in yanına girip, «Selâm» dediler. İbrahim de «selâm» dedi ve tanımadığım yabancı bir kavim diye içinden geçirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bir sebep bulup ailesinin yanına giderek (kızartılmış) semiz bir buzağı ile geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlara yaklaştırıp, «buyrun yemez misiniz ?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Yemediklerini görünce) onlardan içinde bir korku ve endişe doğdu. Onlar, ona ; «korkma» dediler ve onu bilgili (olacak) bir oğul ile müjdelediler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine, İbrahim’in eşi bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak, «kısır yaşlı bir kadın !» dedi.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlar: «Bu böyledir. Rabbin buyurdu. Şüphesiz ki O, hikmet sahibidir, bilendir» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İbrahim, onlara : «Ey elçiler! Sizin iş ve isteğiniz nedir?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar, «doğrusu biz suçlu günahkâr bir kavme gönderildik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (33-34) Ki aşırı gidenlerin, ölçüyü kaçıranların üzerine Rabbin yanında işaretlenmiş balçıktan taş yağdıralım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (33-34) Ki aşırı gidenlerin, ölçüyü kaçıranların üzerine Rabbin yanında işaretlenmiş balçıktan taş yağdıralım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunun için orada bulunan mü’minleri çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Zaten orada Allah’a teslimiyet gösterenlerden sadece bir ev (aile) bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Orada, elem verici azâbdan korkanlar için açık belge (ibretli kalıntı) bıraktık,» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Musa’nın kıssasında da (ibretli belgeler bıraktık). Hani bir vakit Onu açık belge ve mu’cizeyle Fir’avn’a gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O, bütün ileri gelenleri ve ordusuyla birlikte yüzçevirdi ve «bu ya sihirbazdır, ya da delidir,» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bu sebeple onu da, ordusunu da yakalayıp (deniz) dalgaları arasına fırlattık ki (o sırada) kendini kınıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Âd kıssasında da (ibretli belgeler bıraktık). Hani bir vakit üzerlerine, köklerini kesip yok eden kasırgayı göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Kasırga) nerenin üzerine uğradıysa mutlaka orayı kül haline çeviriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semûd kıssasında da (ibretli belgeler bıraktık). Hani bir vakit onlara, «bir süreye kadar yararlanıp geçinin» denilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar ise azgınlık gösterip, Rablarının emrinin dışına çıkmışlardı. Bu yüzden bakıp dururken yıldırım onları yakalayıvermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık ayağa kalkmaya güç getiremediler, yardım da göremediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bundan önce Nûh milletini de (yok ettik). Çünkü onlar, din ve ahlâk sınırlarını aşan (inkarcı azgın) bir milletti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Göğü de kudretimizle yapıp kurduk. Şüphesiz ki biz, hep genişleticileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeryüzünü döşedik. Ne güzeldir o döşeyenler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Her şeyden çift çift yarattık ; olur ki düşünüp ibret ve öğüt alırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O halde Allah’a doğru yönelip kaçın (O’na güvenip sığının). Şüphesiz ki ben, O’nun tarafından (gönderilen) açık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah ile beraber başka bir Tanrı edinmeyin. Muhakkak ki ben, O’ndan size (gönderilen) açık bir uyarıcıyım.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bunun gibi onlardan öncekilere de ne kadar bir peygamber gönderdikse, mutlaka, «bu bir sihirbazdır veya delinin biridir,» demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar, birbirlerine bu hususta böyle mi vasiyette bulundular? Hayır, onlar azgınlığı huy ve sanat edinen bir millettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlardan yüzçevir; bu yüzden kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ve sen öğüt vermeğe devam et. Çünkü gerçekten hatırlatmada bulunup öğüt vermek mü’minlere fayda verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben, cinleri ve insanları ancak beni tanıyıp ibâdet etsinler diye yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni yedirip içirmelerini de dilemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şüphesiz ki Allah, O’dur rızık veren metin kuvvet sahibi.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Doğrusu o zulmedenlerin (önceki) arkadaşlarının günahları gibi günahları vardır. Artık acele etmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Va’dolundukları günlerinden (o günün azabından) vay kâfirlerin hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster