1. Esip savuranlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yükünü yüklenenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kolayca süzülenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşi ayıranlara andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak size vaadolunan elbette doğrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Muhakkak ceza elbet vuku bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hareli yollara sahip olan göğe andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak siz, ihtilaflı bir sözdesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ondan döndürülen kimseler döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kahrolsun o koyu yalancılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onlar; koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Din günü ne zaman? diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O, kendilerinin ateşe sokulacakları gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Tadın azabınızı, işte acele istediğiniz bu idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki muttakiler; cennetlerde ve çeşmelerdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rabblarının kendilerine verdiğini almış olarak. Zira onlar bundan önce de ihsan edenlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onların mallarında yoksullar ve muhtaçlar için de bir hak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendi nefislerinizde de. Hala görmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rızkınız da, size vaadolunan şeyler de semadadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Göğün ve yerin Rabbına andolsun ki; bu, sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sana, İbrahim’in şerefli misafirlerinin haberi geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hani onlar, yanına girip; selam sana, demişlerdi de; selam, demişti. Tanınmamış bir zümre. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hemen ailesine giderek semiz bir buzağı ile gelmiş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlara yaklaştırıp; yemez misiniz? demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Derken onlardan endişeye düşmüştü. Korkma; demişler ve onu bilgin bir oğulla müjdelemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine zevcesi hayretle seslenerek döndü, yüzünü kapayarak: Kısır bir kocakarı, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlar: Bu, böyledir, Rabbın buyurdu. Muhakkak ki O; Hakim, Alim olandır, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey elçiler, işiniz nedir? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler ki: Biz, suçlu bir kavme gönderildik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ki; üzerlerine çamurdan taşlar yağdıralım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ki; aşırı gidenler için Rabbının katında nişanlanmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunun üzerine orada bulunan mü’minleri çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Zaten orada bir evden başka müslüman bulamadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Elim azabdan korkanlar için orada bir ayet bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Musa’da da. Hani onu, apaçık bir delille Firavun’a göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O, erkanı ile birlikte yüz çevirmiş; ya bir büyücü, ya da bir delidir, demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sonunda onu da, ordularını da yakalayıp denize attık. O, kınanacak işler yapıp durmaktaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ad’da da. Hani onların üzerine kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İsabet ettiği şeyi bırakmayıp toza çeviriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semud’da da. Hani onlara: Bir süreye kadar yararlanın, demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar ise Rabblarının emrine başkaldırmışlardı, buyruğundan çıkmışlardı. Bunun üzerine kendilerini göz göre göre yıldırım çarpmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım da görmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha önce de Nuh kavmini. Zira onlar gerçekten fasıklar güruhu idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Göğü gücümüzle Biz kurduk. Ve muhakkak ki Biz, genişleticiyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeryüzünü Biz, döşedik. Ne güzel döşeyicileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve her şeyden çift çift yarattık ki ibret alasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Öyleyse Allah’a koşun. Doğrusu ben; size, O’ndan apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah ile birlikte başka bir tanrı edinmeyin. Doğrusu ben; size, O’ndan apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böyle. Onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde sadece; büyücüdür veya delidir, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar; azgın birer topluluktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlardan yüz çevir. Artık sen, kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sen, öğüt ver. Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben, cinnleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şüphesiz ki rızıklandıran, güç ve kuvvet sahibi olan Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Muhakkak ki zulmedenlerin, arkadaşlarının suçlarına benzer suçları vardır. Acele etmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kendilerine vaadedilen günlerinden dolayı vay kafirlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster