1. Hâ, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Düşün gerçekleri apaçık ortaya koyan bu kitabı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O’nu düşünüp kavrayabilmeniz için, Arapça bir kitap olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O Kur’ân, katımızda bulunan ana kitapta mevcut olup şanı büyüktür ve hikmetle doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Siz ölçüyü taşıran bir toplumsunuz diye, şimdi o öğüt ve hatırlatma dolu Kur’ân’ı sizden uzaklaştırıp size bildirmekten vaz mı geçelim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Oysa biz, önce gelip geçen toplumlara, nice nice peygamberler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ama onlara ne kadar peygamber geldiyse, mutlaka onu alaya alıp eğlendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onun için biz, kuvvetçe senin kavminden daha güçlü olanları helak ettik. O evvelki helak ettiğimiz toplumların örnekleri, nice ayetlerimizde anlatılmış geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, "Onları çok üstün, çok güçlü, herşeyi bilen Allah yarattı" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O Allah ki, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı. İstediğinizi elde etmek için de, orada yollar meydana getirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O Allah ki, gökten ihtiyacınıza göre belli ölçülerde su indirir de, onunla kupkuru ölü memleketlere hayat verir. İşte siz de böylece kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve O Allah bütün karşıt ve çiftleri de yaratandır ve bindiğiniz hayvanları ve gemileri de yaratan O’dur Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ki, böylece onlara üzerlerine binip yerleşince, Rabbinizin bunca nimetlerini hatırlayıp bütün bunları bizim hizmetimize veren Allah ne yücedir, yoksa biz onu zaptedip kendimize yanaştıramazdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve şüphe yok ki biz, Rabbimize döneceğiz deyin diye, tüm binitleri sizin emrinize vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama hâlâ o inkârcı putperestler kullarından bir kısmını, O’ndan bir parça sayarak O’na ortak koştular. Böyle düşünen insan, gerçekten apaçık bir nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa Allah yarattıklarından kızları kendisine aldı da, oğulları size mi bıraktı? Bu nasıl söz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Nitekim o putperestlerden birine, Rahman’a kolayca isnat ettiği kız çocuğunun doğumu müjdelenince, yüzü kararır ve içi öfkeyle dolar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Süs içinde yetiştirilip tartışmayı ve kavgayı beceremeyecek ve istediğini söyleyemeyecek olan kız çocuklarını mı Allah’a isnat ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Rahman’ın kulları olan melekleri, dişiler sınıfına soktular, yoksa onların yaratılışını mı gördüler? Onların bu saçma iddiası kaydedilecek ve böyleleri hesap günü bu suçlarından dolayı sorguya çekilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve Rahman olan Allah isteseydi, kulluk etmezdik o putlara derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece saçmalayıp yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa onlara bu kitaptan önce bir kitap mı verdik de, ona sımsıkı tutunuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır! "Biz atalarımızı belli bir inanç üzerinde bulduk ve ancak onların izinden giderek doğru yolu buluyoruz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Doğrusu biz babalarımızı bir din ve inanç üzerinde bulduk ve biz de onların izinden gideriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Biz senin getirdiğin şeyleri tanımıyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de onlardan intikam aldık, işte bakın yalanlayanların sonu ne oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Şüphesiz ben, sizin kulluk ettiklerinizden tamamıyle uzağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ben, ancak beni yoktan var edene taparım. Muhakkak ki O, beni doğru yola iletecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İbrahim bu tek Allah’a inanma sözünü hakka dönsünler diye, zürriyeti arasında yaşayacak bir vasiyyet olarak bıraktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu bunları da, babalarını da kendilerine gerçekleri içeren kitap ve onu açıklayan peygamber gelinceye kadar yaşattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Bu bir büyüdür ve biz onu inkâr edenleriz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Bu Kur’ân iki şehirden, yani Taif ve Mekke’nin birinin en büyük, en ileri gelen adamına inseydi ne olurdu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar mı Rabbinin rahmetini paylaştıracaklar. Dünya hayatında onların geçimliklerini pay eden biziz ve onlardan kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ki, biri diğerine iş gördürebilsin. Rabbinin rahmeti onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Eğer sınırsız zenginliklerin, önlerine serilmesiyle, bütün insanlar küfürde birleşen tek bir toplum haline gelecek olmasaydı, Rahman’ı inkâr edenlerin evlerine, gümüşten tavanlar ve üzerine basıp çıkacakları, gümüşten merdivenler yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve evlerine, gümüş kapılar üzerine yaslanacakları koltukları da hep gümüşten yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve onları altına ve mücevherlere boğardık. Ama bunların tümü, bu dünya hayatının gelip geçici zevklerinden başka birşey değildir. Ahiretteki cennet nimetleri ise, yollarını Allah ve kitabıyla bulanlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kim Rahman’ın Kur’ân’ından yüz çevirirse, ona bir şeytanı sardırırız da, artık o onun yanından ayrılmaz ve devamlı kötülükleri telkin eden bir arkadaşı olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O şeytanlar bunları yoldan çıkardıkları halde, bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Keşke benimle senin aranda, iki doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, seni hiç görmeseydim. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bu günkü pişmanlığınız, kesin olarak size fayda vermez. Çünkü siz, dünyada yaratılış maksadına aykırı yaşamıştınız. Şüphe yok ki, şimdi azabı çekmede ortaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ey Muhammed! Sen mi sağıra işittireceksin, yahut körü ve apaçık sapıklıkta olanı sen mi doğru yola ileteceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Eğer biz, seni vefat ettirip onların arasından alıp götürsek bile, mutlaka onlardan intikam alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahut onları tehdit ettiğimiz şeyi sana gösteririz, yani senin gözlerinin önünde, onları azaba uğratırız. Şüphesiz biz onların hakkından geliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen dosdoğru bir yoldasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Şüphesiz o vahiy yolu Kur’ân, sana ve toplumuna bir şereftir, ama zamanı gelince hepiniz O’na karşı, tutumunuzdan dolayı hesaba çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ve ey peygamber! Tevhid inancı konusunda bir şüphen varsa, elçilerimizden senden önce gönderdiklerimize sor. Rahman olan Allah’tan başka sahte ilahlara tapılmasına hiç izin vermiş miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Bakın" dedi. "Ben bütün alemlerin Rabbinden gönderilen bir elçiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Musa onlara delillerimizle gelince, onlar birdenbire işi alaya alıp, gülmeye başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Bizim onlara göstermekte olduğumuz ayet ve mucizelerden herbiri, elbette diğerinden daha büyüktür. Belki dönerler diye, biz onları azapla yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve her defasında "Ey büyücü!" demişlerdi. "Seninle yaptığı peygamberlik sözleşmesi hatırına, bizim için Rabbine yalvar, biz artık kesinlikle doğru yola geliriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Derken onlardan azabı kaldırdık mı, sözlerinden dönüverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Ey kavmim! Mısır saltanatı ve buyruğumun altında akıp duran şu ırmaklar benim değil mi, görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ben ne demek istediğini bile, doğru düzgün anlatamayan şu zavallı Musa denilen adamdan daha hayırlı değil miyim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Sonra neden O’na hiç altın bilezikler atılmadı? Ve neden O’nunla birlikte saflar halinde melekler gelmedi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Firavun böylece kavmini adam hesabına koymayıp, hafife aldı, ahmaklaştırıp aldattı da, onlar da ona boyun eğer hale geldiler. Çünkü onlar hak yoldan çıkmış bir toplumdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ama bize meydan okumaya devam edip, bizi kızdırınca, kendilerinden intikam aldık. Derken hepsini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onları geçmişten kalan bir hatıra ve sonrakiler için bir ibret örneği kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ey Muhammed! Meryem oğlu İsa, ne zaman bir örnek olarak anlatılsa, senin kavmin hemen kendilerini haklı çıkaran bir delil bulduklarını sanarak bağrışmaya başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve "Hangisi daha iyi, bizim ilahlarımız mı, yoksa O’mu?" derler. Ama onlar bu karşılaştırmayı tartışma olsun diye ortaya attılar. Doğrusu onlar kavgacı ve tartışmacı bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İsa’ya gelince O, sadece bir insandır, kendisini peygamberlikle şereflendirdiğimiz ve İsrailoğulları için örnek kıldığımız bir kulumuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Eğer isteseydik sizlerden de yeryüzünde, birbiri ardından gelen melekler yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O İsa’nın veya Kur’ân’ın gelişi, kıyametin geleceğini gösteren bir bilgidir. Sakın kıyametin geleceği hakkında, hiçbir şüpheye kapılmayın ve bana uyun, dosdoğru yol yalnızca budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ve şeytan sizi doğru yoldan ayırmasın, çünkü o gözle görünse de görünmese de sizin apaçık düşmanınızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "Ben size peygamber olarak geldim ve üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeylerden, bir kısmını size açıklamak için geldim. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Allah şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnızca O’na kulluk edin, doğru yol sadece budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Fakat İsa’dan sonra gelenler arasında çıkan guruplar, farklı görüşler savunmaya başladılar. Yaradılış maksadı dışında yaşamaya devam edenlere, acı bir günün azabından vay hallerine… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar kıyametin, kendilerinin hiç farkında olmadıkları bir sırada, ansızın başlarına gelmesini mi bekliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O gün tüm dostlar birbirlerine düşman kesilecekler. Ancak yolunu yordamını Allah’ın kitabıyla bulanlar müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Ey benim kullarım! Bu gün ne korkacaksınız, ne de üzüleceksiniz!" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O kullarım ki, ayetlerime inanmışlar ve müslüman olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey kullarım! Siz ve mü’min eşleriniz girin cennete, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Orada altın tepsiler ve kadehlerle onların etrafında dolaşılır. Orada canlarının çektiği, gözlerinin hoşlandığı herşey var. Ve sizler orada ebedi kalacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Dünyada yaptığınız doğru dürüst işler sayesinde, elde edeceğiniz cennet işte böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Size orada pekçok meyveler de var, onlardan yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ama dikkat edin, günahlara batmış olanlar, cehennem azabı içinde ebedi kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bu azap, onlar için hiç hafifletilmeyecek ve orada çaresizlik, ümitsizlik içinde kaybolup gidecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onlara haksızlık yapacak olanlar biz değiliz, onlardır kendilerine haksızlık yapanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "Hayır, siz burada ölmeden bu şekilde ebedi duracaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun ki size gerçekleri içeren mesajımızı gönderdik ve fakat çoğunuz gerçeği hoş görmüyor, istemiyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yoksa onlar, son dini ve son peygamberi imha etmek için, işi sıkı mı tutuyorlar? Biz de işi sıkı tutup, o inkârcıları cezalandırmada kararlıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa biz onların sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmeyiz mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçilerimiz de her yaptıklarını yazarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Rahman’ın çocuğu olsaydı, ona tapanların ilki ben olurdum, ama böyle birşey asla olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin ve yerin Rabbi, kudret ve egemenlik tahtının Rabbi olan Allah, o inkârcıların vasfettikleri her türlü sıfattan, kesinlikle yüce ve uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onları bırak da, vaat edilen hesap günü ile karşılaşıncaya kadar boş işler ve konuşmalara dalıp oynasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O ki, gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır. O herşeyi yerli yerince yapan ve herşeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki herşeyin mülkü, saltanatı kendisine ait olan O Allah’ın şanı çok yücedir. Kıyametle alakalı tüm bilgiler O’nun katındadır ve ancak O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah’ı bırakıp ta, O’ndan başkasına tapanların taptıkları şeylerin hiç birisi, hiç kimseye şefaat etme gücüne sahip değillerdir. Ama hakka şehadet eden ve O’na inanan kimseler izin verildiği takdirde şefaat edebileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Eğer Allah’tan başka varlıklara tapanlara, kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette "Allah" derler. O halde neden bu apaçık gerçeklerden sapıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Ya Rabbi, şüphe yok ki bunlar iman etmeyen bir topluluktur" demesine karşı Allah: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ey Muhammed! Şimdi sen, onlardan yüz çevir, vazgeç ve size "Selam deyiver!" yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster