1. Hâ, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık kitaba andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz, anlayasınız diye onu Arapça bir Kur`ân yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağından çıkmıştır. O, gerçekten yücedir; hikmet doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur`ân ile uyarmaktan vaz mı geçelim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Daha önceki milletlere nice peygamberler göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar, kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, bunlardan daha kuvvetli olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olursan; “Kesinlikle onları her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah yarattı” diye cevap vereceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah, yeri size beşik yapmış ve doğru gidesiniz diye yeryüzünde size yollar yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökten gerekli ölçüde tekrar tekrar suyu indiren Allah`tır. Biz o su ile ölü topraklara hayat veririz. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bütün çiftleri O yaratmıştır; gemileri ve hayvanları binmeniz için hizmetinize vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onların sırtına kurulasınız ve üzerlerine yerleştiğinizde, Rabbinizin nimetini hatırlayarak şöyle diyesiniz diye, “Bunları bizim emrimize veren Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Aksi takdirde biz bunları emrimizin altına alamazdık.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. “Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama onlar, kullarından bir kısmını, O`nun bir parçası saydılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa Allah, yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi ayırdı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Oysa, Rahmân`a yakıştırdıkları kızların müjdesi onlardan birine verilince, yüzü simsiyah kesilip içini üzüntü kaplar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. “Süs içinde büyüyen ve savaşmasını bilmeyen mi!” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar, Rahmân`ın kulları olan meleklerin dişiler olduklarını kabul ettiler. Meleklerin yaratılışına tanık mı oldular? Onların bu tanıklıkları yazılacak ve bundan sorulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. “Eğer Rahmân dileseydi putlara tapmazdık” dediler. Bu bilgisizce bir sözdür. Onlar sadece yalan söylemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa onlara, Kur`ân`dan önce bir kitap verdik de onlar ona mı dayanıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır! Sadece, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk; biz de onların izinden gidiyoruz, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Senden önce, peygamber gönderdiğimiz bütün beldelerin şımarıkları da aynı şekilde, “Şüphesiz biz babalarımızı bir yol üzerinde bulduk, biz de onların izlerini takip ediyoruz” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Peygamberler, “Size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirmiş olsak da mı?” diye sormuştu. Onlar da, “Şüphesiz biz, seninle gönderileni kesinlikle inkâr ediyoruz” diye cevap vermişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de bundan dolayı onları cezalandırmıştık. Yalancıların sonlarının nasıl olduğuna bir bak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. “Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yokken yaratana ibadet ederim. Çünkü O, bana doğru yolu gösterecektir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. “Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yokken yaratana ibadet ederim. Çünkü O, bana doğru yolu gösterecektir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onun bu sözünü, ardından geleceklere sürekli kalacak bir ilke olarak bıraktık ki, insanlar Rabblerine dönsünler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu ben, bunları ve babalarını, bu gerçek ve onu açıklayan bir peygamber gelene kadar geçindirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bu gerçek kendilerine geldiğinde, “Bu bir büyüdür. Biz onu reddediyoruz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Bu Kur`ân, iki şehirden bir büyük adama indirilmeliydi!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki geçimliklerini taksim ettik ve bir kısmının diğerlerine iş gördürebilmesi için, bir kısmını bir kısmından derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanlar bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardı, Rahmân`ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve merdivenlerini gümüşten yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Evlerini gümüşten kapılar ve yaslanacakları koltuklarla donatıp süslerdik. Bütün bunlar sadece geçici dünya malıdır. Âhiret ise Rabbin katında muttakiler/ Allah`a saygı duyanlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Evlerini gümüşten kapılar ve yaslanacakları koltuklarla donatıp süslerdik. Bütün bunlar sadece geçici dünya malıdır. Âhiret ise Rabbin katında muttakiler/ Allah`a saygı duyanlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kim Rahmân`ın zikrinden/öğüdünden yüz çevirirse, ona bir şeytan salarız; o, onun yoldaşı olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar. Ama onlar hâlâ kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. “Keşke benimle senin aranda iki doğu/dünya kadar uzaklık olsaydı. Sen ne kötü bir arkadaşmışsın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kendilerine, “Bugün pişmanlığınızın size hiçbir faydası olmayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Siz azapta da ortaksınız” denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Manen sağır olanlara sen mi işittireceksin; yahut manevi körleri ve apaçık sapıklıkta olanları doğru yola sen mi ileteceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahut onlara vaad ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl! Şüphesiz sen dosdoğru yoldasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Doğrusu Kur`ân, sana ve kavmine bir şereftir. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. “Rahmân`dan başka tanrılara tapılmasını emretmiş miyiz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Andolsun biz, Mûsâ`yı mucizelerimizle Firavun`a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Mûsâ, “Ben âlemlerin Rabbi`nin peygamberiyim” demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlara mucizelerimizi getirince mucizelere gülüvermişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara gösterdiğimiz her mucize diğerinden daha büyüktü. Dönsünler diye onları azaba uğrattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. “Ey sihirbaz! Seninle yaptığı sözleşmenin hatırına bizim için Rabbine dua et; çünkü biz artık doğru yola gireceğiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat biz onları azaptan kurtarır kurtarmaz, bir de bakarsın ki sözlerinden dönüvermişler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. “Ey kavmim! Mısır mülkü ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hâlâ görmüyor musunuz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. “Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha üstün değil miyim?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. “Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında yardımcı melekler gelmeli değil miydi?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Firavun kavmini aldattı; onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir kavim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Böylece bizi öfkelendirince, onlardan intikam aldık, hepsini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onları geçmişten bir hâtıra ve sonrakiler için bir ders örneği kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (57-58) Meryem`in oğlu örnek gösterilince, senin toplumun hemen yaygarayı basarlar ve “Bizim tanrılarımız mı daha iyidir, yoksa o mu?” derler. Tartışmak için bu örneği verirler. Doğrusu onlar çok kavgacı bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (57-58) Meryem`in oğlu örnek gösterilince, senin toplumun hemen yaygarayı basarlar ve “Bizim tanrılarımız mı daha iyidir, yoksa o mu?” derler. Tartışmak için bu örneği verirler. Doğrusu onlar çok kavgacı bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İsâ, kendisine nimet verdiğimiz ve kendisini İsrâiloğulları`na örnek kıldığımız bir kuldan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Eğer dileseydik, sizin yerinizde yeryüzünde melekler yaratırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şüphesiz Kur`ân, kıyametin kopacağını bildirir. Kıyamet hakkında hiç şüphe duymayınız. Bana tâbi olunuz. Dosdoğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Şeytan, sizi alıkoymasın. Şüphesiz o, sizin apaçık düşmanınızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. “Ben size bu hikmeti getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah`a saygı duyunuz ve bana itaat ediniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. “Şüphesiz Allah, benim ve sizin yegane Rabbinizdir. Yalnız O`na kulluk ediniz; doğru yol budur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bunun ardından gruplar, yine ayrılığa düştüler. Azabı acıklı günden dolayı vay o zâlimlerin hallerine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar, farkında olmadan kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O gün, Allah`ın emirlerine karşı gelmekten sakınanların dışında, bütün dostlar birbirlerine düşman olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. “Ey kullarım! Bugün size korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz de.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. “Bunlar, âyetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarımdır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. “Siz ve eşleriniz, büyük mutluluk içinde cennete giriniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada süreli olarak kalacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sizi yaptıklarınıza karşılık mirasçı kıldığımız cennet, işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Orada, yiyeceğiniz çok meyveler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Şüphesiz suçlular, cehennem azabında süreli olarak kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Azapları hafiflemeyecek ve orada ümitsizlik içinde kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz onlara zulmetmedik; onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. “Ey Mâlik! Rabbin bizi öldürsün.” Bekçi de, “Siz burada süreli olarak kalacaksınız” diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yoksa müşrikler inkâra karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmaya karar verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa onlar, bizim onların sırlarını ve gizli gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Doğrusu, yanlarındaki meleklerimiz yaptıklarını yazmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. “Eğer Rahmân`ın bir çocuğu olsaydı, kulluk edenlerin ilki ben olurdum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin ve yerin Rabbi, egemenlik tahtının sahibi olan Allah, onların bu tür nitelendirmelerinden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Uyarıldıkları güne kavuşuncaya kadar bırak onları; eğlenceye dalsınlar, oynasınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Gökte de Tanrı O`dur, yerde de Tanrı O`dur. O`nun her işinde hikmet vardır; her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti kendisine ait olan Allah en yücedir! Kıyametin bilgisi de O`nun katındadır. Sizler yalnız O`na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah`tan başka yalvardıklarının, şefaat etmeye güçleri yoktur. Ancak bilerek gerçeğe tanıklık edenler hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, kesinlikle “Allah” diyeceklerdir. Buna rağmen nasıl da döndürülüyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Peygamber`in, “Ey Rabbim! Bunlar inanmayan bir toplumdur” sözüne Allah şöyle karşılık verir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. “Onlara karşı dikkatli ol ve “selam” size de! İleride gerçeği anlayacaklardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster