1. Hâ Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Apaçık Kitab’a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Apaçık Kitab’a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Haddi aşan bir topluluk oldunuz, diye vazgeçip Zikir’le (Kur’an’la) sizi uyarmaktan geri mi duralım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hâlbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Onlar da) kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, onlardan daha çetinlerini de helâk ettik. Öncekilerin örneği geçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Andolsun, onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, mutlaka, "Onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen (Allah) yarattı" diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de, böyle diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-14) O, bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve "Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz" diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-14) O, bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve "Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz" diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (12-14) O, bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve "Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz" diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Böyle iken ("melekler Allah’ın kızlarıdır" demek suretiyle) kullarından bir kısmını O’nun parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa, Allah, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de, oğulları size mi seçip ayırdı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlardan biri, Rahmân’a örnek kıldığı (isnad ettiği kız çocuğu) ile müjdelendiği zaman, öfkesinden yüzü simsiyah kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Süs içerisinde (narin bir biçimde) yetiştirilen ve tartışmada (delilini erkekler gibi) açıklayamayanı mı Allah’a isnad ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar, Rahmân’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Eğer Rahmân dileseydi, biz onlara kulluk etmezdik" dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır! Onlar sadece, "Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte böyle, biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki, oranın şımarık zenginleri, "Şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz" demiş olmasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Gönderilen uyarıcı,) "Ben size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?" dedi. Onlar, "Biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkâr ediyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonu, bak nasıl oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hani İbrahim, babasına ve kavmine şöyle demişti: "Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Ben ancak O, beni yaratana taparım. Şüphesiz O beni doğru yola iletecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İbrahim bunu, belki dönerler diye, ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu onları (Mekke müşriklerini) ve atalarını kendilerine hak olan Kur’an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar (dünya nimetlerinden) yararlandırırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Fakat kendilerine Hak gelince, "Bu bir büyüdür, biz onu kesinlikle inkâr ediyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Bu Kur’an, iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Eğer bütün insanlar (kâfirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen) bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Evlerine (gümüşten) kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar, sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiret ise, O’na karşı gelmekten sakınanlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Evlerine (gümüşten) kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar, sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiret ise, O’na karşı gelmekten sakınanlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kim, Rahmân’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonunda bize geldiğinde, arkadaşına, "Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı! Ne kötü arkadaşmışsın!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onlara, "(Bu temenniniz) bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sağırlara sen mi duyuracaksın; yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ya biz seni (bu dünyadan) alır götürürüz de, onlardan intikam alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahut da, onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki, bizim onlara gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Öyle ise sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân’dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Andolsun, biz Mûsâ’yı mucizelerimizle Firavun’a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, "Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Mûsâ) mucizelerimizi kendilerine getirince, bir de bakmışsın, o mucizelere gülüyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye, onları azaba uğrattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Onlar azabı görünce) "Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Firavun, kavmine seslenerek dedi ki: "Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Yoksa ben, şu zavallı, nerede ise maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "(Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı, yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Firavun, kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öç aldık, hepsini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin, senin kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata etmeye başlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı?" dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları’na örnek kıldığımız bir kuldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyle ise, Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin, işte bu doğru bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azâbından vay o zulmedenlerin hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar (bu tavırlarıyla) ancak, kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler, hâlbuki bunun farkında değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O gün Allah’a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (68-69) (Allah, şöyle der:) "Ey âyetlerimize iman eden ve müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. (68-69) (Allah, şöyle der:) "Ey âyetlerimize iman eden ve müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. "Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedî olarak kalacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İşte bu, yapmakta olduklarınıza karşılık size mîras verilen cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Orada sizin için bol bol meyve var, onlardan yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendileri zâlim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (Görevli meleğe şöyle seslenirler:) "Ey Mâlik! Rabbin bizim işimizi bitirsin." O da, "Siz hep böyle kalacaksınız" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yazmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (Ey Muhammed!) De ki: "Eğer Rahmân’ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin ve yerin Rabbi, Arş’ın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bırak onları, tehdit edildikleri güne kavuşana kadar, (batıl inançlarına) dalsınlar ve (dünya hayatlarında) oynayadursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilâh olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir! Kıyametin bilgisi de yalnız O’nun katındadır ve yalnızca O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. O’nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat edebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette, "Allah" derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun (Muhammed’in), "Ya Rabbi!" demesine andolsun ki, şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Şimdilik sen onları hoş gör ve "size selâm olsun" de. Yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster