1. Hâ. Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık Kitab’a andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Muhakkak ki biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur’an kılmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, katımızda bulunan Ana kitap’ta (Levhi mahfuz’da) dır. Yücedir, hikmet doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Haddi aşan bir kavimsiniz diye, sizi o Kur’an’la uyarmaktan vaz mı geçelim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Daha öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerine ne zaman bir peygamber gelse, mutlaka onu alaya alırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz onlardan daha güçlü olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilere âit nice misaller geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Andolsun ki onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, elbette: "Onları Azîz ve her şeyi bilen Allah yarattı. " derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O size yeri beşik yapmış ve yol bulasınız diye orada size yollar vâretmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O ki, gökten bir ölçüye göre su indirdi. Biz o su ile ölü bir memleketi canlandırdık. İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O Allah ki, bütün çiftleri yarattı ve sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar vâretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ki onların sırtlarına binesiniz. Sonra üzerlerine kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve: "Bunu bizim emrimize vereni tesbih ederiz. Yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi. " diyesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Biz şüphesiz ki Rabbimize döneceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kullarından bir kısmını O’nun bir cüz’ü kıldılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa Allah, yarattıkları arasından kızları kendisine aldı da oğulları size mi ayırdı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İçlerinden birisi, Rahman’a isnad ettiği kız evlâtla müjdelenince yüzü kapkara kesilir, öfkesini içine atar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksa onlar, süs içinde yetiştirilip de mücadelede açık olmayanı mı? (Meramını tam olarak anlatamayan kızları mı O’na yakıştırıyorlar?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar Rahman’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şâhitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve derler ki: "Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara tapmazdık. " Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır! Onlar derler ki: "Doğrusu biz atalarımızı bu din üzerinde bulduk ve biz de onların izlerinde gitmekteyiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte böyle. Senden önce de, hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içinde şımaranları mutlaka şöyle demişlerdir: "Doğrusu biz atalarımızı bu din üzerinde bulduk ve biz de onların izlerinde gitmekteyiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Şayet ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?" deyince, dediler ki: "Doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkâr ediyoruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de onlardan intikam aldık. Bak! Yalanlayanların sonu nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İbrahim babasına ve kavmine demişti ki: "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü O beni doğru yola iletecektir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu sözü, ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. Artık belki doğru yola dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu ben bunları da atalarını da, kendilerine hak ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar geçindirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Hak kendilerine gelince: "Bu bir sihirdir, doğrusu biz onu tanımıyoruz. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve dediler ki: "Bu Kur’an iki şehirden (Mekke ve Taif’ten) bir büyük adama indirilmeli değil miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip dağıtıyorlar. Onların dünya hayatındaki geçimliklerini, biz taksim edip aralarında dağıtıyoruz. İnsanlardan bir kısmını bir kısmının üzerinde, daha çok vererek üstün tuttuk ki, iyi durumda olanların az verilenleri çalıştırıp işlerini gördürsünler diye. Rabbinin rahmeti, onların topladıklarından daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Eğer bütün insanlar (küfre meyledip) tek bir ümmet olma durumuna düşmeyecek olsaydı, Rahman olan Allah’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını, çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerinin kapılarını, üzerine yaslanacakları koltukları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve onları altın ziynetlere boğardık. Bütün bunların hepsi sadece dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret ise Rabbinin katında muttakilere (O’nun azabından sakınıp rahmetine sığınanlara) mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kim Rahman olan Allah’ın zikrinden göz yumarsa, biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık o onun ayrılmaz bir arkadaşıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hiç şüphesiz ki şeytanlar o insanları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda bulunduklarını, hidayete erdirilmiş olduklarını zannederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Nihayet o bize geldiği zaman der ki: "Ey şeytan! Keşke benimle senin aranda gün doğusu ile gün batısı kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın sen!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Zulmettiğiniz için bugün (pişmanlık) size hiçbir fayda vermeyecektir. Şüphesiz ki siz azapta da ortaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körleri ve apaçık sapıklıkta olanları sen mi hidayete erdireceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Resulüm! Biz seni aralarından alıp götürsek dahi, yine de onlardan intikam alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahut onlara vâdettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Resulüm! Sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Doğrusu Kur’an sana ve kavmine bir öğüttür. Yakında ondan sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor! Biz Rahman’dan başka tapılacak ilâhlar kılmış mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Andolsun ki biz Musa’yı âyetlerimizle Firavun’a ve ileri gelenlerine göndermiştik. Onlara: "Ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim. " demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlara âyetlerimizle varınca, bunlara gülüvermişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara gösterdiğimiz her bir âyet (mucize) diğerinden daha büyüktü. Belki dönerler diye onları azaba uğrattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve onlar, "Ey büyücü! Sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et; gerçekten biz (bu durumda) hidayete ermişler olacağız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca sözlerinden hemen caydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Firavun kavmi içinde seslenerek şöyle dedi: "Ey kavmim! Mısır’ın mülk ve saltanatı ile memleketimde akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Yoksa ben, nerede ise meramını anlatamayacak durumda olan şu zavallı adamdan daha üstün değil miyim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Ona altın bilezikler verilmeli veya beraberinde ona yardım edecek melekler gelmeli değil miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Firavun milletini küçümsedi, amma onlar yine de kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fâsık bir topluluk idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ne zaman ki bizi öfkelendirdiler, onlardan intikam aldık, hepsini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ve onları sonradan gelecek (inkârcılar) için geçmiş bir ibret numunesi kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Meryem oğlu (İsa, Allah’ın kudretine) bir örnek olarak verilince, hemen kavmin ondan yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "Bizim ilâhlarımız mı iyidir, yoksa o mu?" dediler. Sırf seninle tartışmak için bu misâli getirdiler. Hayır! Doğrusu onlar kavgacı bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına numune kıldığımız bir kuldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Eğer dileseydik, yeryüzünde sizden sonra yerinize geçecek melekler yaratırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O (İsa) kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana tâbi olun. Doğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sakın sizi şeytan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İsa apaçık delilleri getirdiği zaman demişti ki: "Ben size hikmet getirdim. Bir de ayrılığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin, doğru yol budur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Aralarında çıkan gruplar birbirleri ile ayrılığa düştüler. Acıklı bir günün azabı karşısında vay o zulmedenlerin hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar hiç ummadıkları bir sırada kıyamet zamanının ansızın başlarına gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Dostlar, o gün birbirine düşmandır; takvâ sahipleri müstesnâ. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ey kullarım! Bugün size korku yoktur ve üzülmeyeceksiniz de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlar âyetlerimize inanmış ve müslüman olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Girin cennete! Siz ve eşleriniz ağırlanıp sevindirileceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onların etrafında altın tepsiler ve kadehlerle dolaşılır. Canlarının çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey orada vardır ve siz orada ebedî kalacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İşte yaptıklarınıza karşılık olarak size miras verilen cennet budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Orada sizin için çok meyveler var, onlardan yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedî kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kendilerinden (azap) hiç hafifletilmeyecektir. Onlar orada tamamen ümitsizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zâlim kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "Ey cehennem muhafızı! Rabbin hiç değilse canımızı alsın, bizim işimizi bitirsin!" diye feryat ederler. O da: "Siz böyle kalacaksınız!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yoksa onlar bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır! İşitiriz ve yanlarında bulunan elçilerim de (her yaptıklarını) yazmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. De ki: "Rahman’ın çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki elbette ben olurdum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin ve yerin Rabbi, Arş’ın da Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıkları noksan sıfatlardan münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bırak onları! Kendilerine vâdedilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynayıp dursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Gökteki ilâh da, yerdeki ilâh da O’dur. O, hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin hükümranlığı kendisine âit olan Allah ne yücedir! Kıyametin vaktine dair bilgi O’nun katındadır. Siz O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah’ı bırakıp da taptıkları şeyler, şefaat edemezler. Ancak bilerek hak ile şâhitlik edenler bunun dışındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette: "Allah!" derler. O hâlde nasıl çevriliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. O’nun şözü şudur: "Ey Rabbim! Bunlar iman etmeyen bir topluluktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Resulüm! Şimdilik sen onlardan yüz çevir. De ki: "Size selâm olsun!" Yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster